Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Vaardigheid bij het voeren van een beoordelingsgesprek

Vaardigheid in het voeren van beoordelingsgesprekken is een leerdoel voor veel leidinggevenden. Wat voor vaardigheden heb je nodig voor het voeren van een beoordelingsgesprek? In ieder geval gaat het om communicatieve vaardigheden of gespreksvaardigheden. In dit artikel leg ik uit om welke vaardigheid het precies gaat.

Vaardigheid bij beoordelen medewerkers

Gespreksvaardig en luistervaardig

Een leidinggevende of manager die beoordelingsgesprekken voert, dient allereerst gespreksvaardig te zijn. Dat ligt voor de hand maar het is van bijzonder groot belang. Waarom? Ik noem een paar aspecten:

 • Door goede gesprekstechnieken kun je weergeven wat je van het functioneren van de medewerker vindt
 • Je kunt gedrag objectief bespreekbaar maken zonder het op de man of vrouw te spelen
 • Je kunt goed luisteren: horen wat de medewerker zegt, begrijpen wat bedoeld wordt en vooral: horen wat er niet gezegd maar toch bedoeld wordt (de onderbuik)
 • Je weet wat het is om een actieve luisterhouding aan te nemen
 • Je communiceert vanuit de volwassenrol
 • Je communiceert op een positieve wijze en je bent vaardig om de medewerker te enthousiasmeren en te stimuleren
 • Je biedt de medewerker voldoende ruimte om zijn/haar zegje te doen en je weet dit te stimuleren
 • Je weet een sfeer van veiligheid en vertrouwen te creëren waardoor de medewerker ook durft te zeggen wat hem/haar bezig houdt
 • Je kunt vorm, inhoud en structuur aan het beoordelingsgesprek geven

Dit is de basis voor een goed beoordelingsgesprek. Maar het is niet voldoende. Beoordelingsgesprekken voeren gaat niet alleen om gesprekstechnieken.

Onlinetraining: functioneren en beoordelen

Schaf via onze webshop de webinar aan over functioneren en beoordelen.

Webinar functioneren en beoordelen

Training beoordelingsgesprekken

Bekijk de training beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training op maat.

Training beoordelingsgesprekken

Inzicht en houdingsaspecten

Beoordelingsgesprekken voeren heeft ten dele te maken met vaardigheden. Echter: het vraagt ook inzichten en houdingsaspecten zoals:

 • Je bent in staat om objectief naar het functioneren van de medewerker te kijken zonder je te laten leiden door (voor)oordelen
 • Je benoemt niet expliciet verbeterpunten maar vooral ook de punten die goed gaan
 • Je laat je niet meeslepen in emoties en gevoelens wanneer het een lastig beoordelingsgesprek betreft
 • Je weet om te gaan met emoties en gevoelens van de medewerkers zonder dat je daarop te betrokken raakt
 • Je weet om te gaan met afstand en nabijheid
 • Je kent jouw grenzen qua gespreksvoering en je kunt die professioneel aangeven
 • Wat je ook van het functioneren van de medewerker vindt: je weet met respect om te gaan met jouw collega
 • Kritische noten betrek je niet direct op jezelf

Eerst beoordelen: daarna het gesprek voeren!

Om een beoordelingsgesprek te kunnen voeren, moeten medewerkers beoordeeld worden. Dat is een taak van de leidinggevende. Daar komt heel wat anders bij kijken dan alleen maar het gesprek voeren. Beoordelen is meer dan vaardigheid. We hebben het uitgewerkt in een speciaal artikel.

Beoordelen en vaardigheden

Gespreksvaardigheden

Wanneer de beoordeling negatief is voor de medewerker wordt er nog een hoger beroep gedaan op de gespreksvaardigheden van de leidinggevende. Het vraagt enerzijds om tact en anderzijds om duidelijkheid. In feite is het een vorm van een slechtnieuwsgesprek.

Gesprek bij negatieve beoordeling

Andere vaardigheden

 • Je kunt een gesprek samenvatten en kort een gespreksverslag produceren die voor jouw afdeling HRM volstrekt duidelijk is en ook voor jezelf en jouw medewerker
 • Je kunt de tijdspanne van het beoordelingsgesprek begrenzen

Een slechte beoordeling is geen eindpunt

Een beoordeling en zeker een slechte beoordeling is nooit een eindpunt. Het moet leiden tot verbetering. Dus met de constatering dat de medewerker onvoldoende functioneert op de beoordeelde onderdelen zijn we niet klaar. Dan begint het pas. Een stappenplan of plan van aanpak is nodig om de gewenste verbetering door te voeren. Ik adviseer om met de medewerker een verbeterplan op te stellen of een verbetertraject op te starten.

Functioneren en beoordelen

Dit artikel schreef ik in de serie over functioneren en beoordelen. Meer weten?

Functioneren en beoordelen

Leerdoelen voor de training

Ik heb nog meer leerdoelen voor de training beoordelen en beoordelingsgesprekken uitgewerkt.

Leerdoelen beoordelingsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.