Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Reorganiseren en herstructureren van jouw bedrijf of organisatie

Reorganisatie en herstructurering van de organisatie is een voortdurend proces. Dat is niet alleen bij reorganisatie door inkrimping. Ook bij groei en verandering is herstructurering nodig. Jouw organisatie dient bij voortduur afgestemd te worden op veranderde marktbehoeften en klantbehoeften. Doe je dat niet dan komt de continuïteit van jouw organisatie in gevaar.

Organisatiewijziging en organisatieverandering

Reorganiseren is het herstructureren van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies. Om maar eens wat voorbeelden te noemen.  Er zijn tal van theorieën op losgelaten. Maar in feite gaat het om organisatieverandering en organisatiewijzigingen.

Herstructurering van de organisatie

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Wanneer is reorganisatie noodzakelijk?

Herstructurering van de organisatie is noodzakelijk in de volgende situaties:

 • Inkrimping

  De meest bekende vorm van reorganisatie is bij inkrimping. Oorzaken: omzetten lopen terug, het marktaandeel daalt, het product wordt te weinig verkocht, de concurrentie is toegenomen etc. Kortom: er is te veel personeel en te weinig werk. En dus moet er gereorganiseerd worden. Lees ook: reorganisatie door inkrimping.

 • Sterke groei van de organisatie

  Ook bij groei van de organisatie moet er steeds gereorganiseerd worden. De organisatiebehoeften veranderen voortdurend en wel in een snel tempo. Dat heeft impact op de functies en vooral op de kennis, vaardigheden en attitude die de medewerkers nodig hebben in hun functie. Lees ook: functieontwikkeling

 • Reorganisaties door fusie of bedrijfsovername

  Ook de fusie is een reorganisatie. Naar mijn mening wordt deze reorganisatie nogal eens onderschat. De bovenstroom (rationele zaken) wordt prima geregeld maar de onderstroom in de organisatie is volop in beweging en vaak in beroering. In mijn artikel over de bovenstroom en onderstroom binnen organisaties schrijf ik over de onderschatting van negatieve gevoelens bij fusies en reorganisatie.

 • Verzelfstandiging

  Ook verzelfstandiging van een onderdeel van de organisatie, een afdeling of bedrijfsonderdeel is een vorm reorganisatie. Waar moet je aan denken wanneer een unit of afdeling verzelfstandigt? Lees ook: verzelfstandiging.

Training en coaching

Een tweetal trainingen zijn van belang bij reorganisaties en organisatiewijzigingen:

Reorganiseren is veranderen

Iedere reorganisatie is een verandering. Het is niet zo dat de leiding op de tafel kan gaan staan, de verandering doorvoeren en menen dat het daarmee klaar is. Zowel positieve als negatieve veranderingen hebben impact op de medewerker.  De juiste begeleiding en coaching helpt om het proces in goede banen te leiden.

Reorganisatieplan

Bij iedere reorganisatie hoort een reorganisatieplan. Hoe pak je de reorganisatie aan? Wat voor impact heeft het op de medewerkers? Is er coaching of training nodig? Vaak wordt dit stuk ingevuld bij reorganisatie door inkrimping maar dan met name voor de mensen die vertrekken. Outplacement of loopbaanbegeleiding wordt aangeboden. Maar vergeet vooral de achterblijvers niet.

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuw e-book: Mag ik er twee kilo zelfvertrouwen bij?

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop. Titel: Mag ik er twee kilo zelfvertrouwen bij? Hoe ga je je zelfverzekerder voelen?

Zelfvertrouwen e-book

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book (PDF) authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.