Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Moet de leidinggevende boven de medewerker staan?

Moet de leidinggevende boven de medewerker en het team staan? Dat wordt wel vaak zo gezegd. Vrijer vertaald: ze moeten wel weten wie hier de baas is. Wat wordt er precies mee bedoeld en in welke situatie geldt dit?

Als leidinggevende boven medewerker staan

Waarom wordt dit gezegd?

Vaak wordt dit gezegd in een bepaalde context zoals:

 • de leidinggevende is erg loyaal en wil het iedereen naar zijn zin maken
 • de leidinggevende is te aardig voor zijn medewerkers en vindt het moeilijk om te begrenzen
 • de leiding is te informeel en te weinig zakelijk
 • de leidinggevende betrekt kritiek teveel op zichzelf
 • de leidinggevende geeft te weinig sturing of richting
 • lees ook: leidinggevende hangt teveel naar het personeel

Welke behoefte zit hier achter?

De vraag is: welke organisatiebehoefte zit hier precies achter? Waarom wordt dit gezegd? De reden waarom dit wordt gezegd is dat er behoefte is aan duidelijkheid. Duidelijk moet zijn:

 • wie de leiding heeft en wie de leidinggevende is
 • wie eindverantwoordelijk is
 • aan wie gerapporteerd moet worden of aan wie verantwoording moet worden afgelegd
 • wie bevoegd is om beslissingen te nemen of wie bevoegd is om afspraken te maken
 • hoe interne processen verlopen
 • wat er van de medewerkers wordt verwacht

Baas spelen is wat anders

Boven je personeel staan is wat anders dan baasje spelen. U hoeft niet boven uw personeel of medewerkers te staan. U moet zelf beseffen dat u vanuit uw leidinggevende functie andere verantwoordelijkheden hebt en u moet de medewerkers duidelijk maken dat u vanuit uw verantwoordelijkheid soms keuzes moet maken waar men het mee oneens kan zijn, waar men kritiek op heeft of waar uw medewerkers andere belangen hebben.

Natuurlijk overwicht ontwikkelen

Andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden!

Als leidinggevende hebt u andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 • U bent verantwoordelijk voor uw afdeling, voor de afdelingsresultaten en ook bent u eindverantwoordelijk voor uw medewerkers.  U moet de afdeling namelijk runnen op een effectieve manier. Daarop wordt u beoordeeld. Het is dus niet nodig om baasje te spelen binnen uw team. Juist niet! Communicatie vanuit een gelijkwaardige rol is essentieel binnen uw functie. Maar u moet wel duidelijk zijn over het organisatiebelang dat u vertegenwoordigt. Zelfs al zijn uw medewerkers het niet met u eens!
 • U bent bevoegd om beslissingen te nemen op afdelingsniveau. Soms zijn dat beslissingen die u in het organisatiebelang neemt en die strijdig zijn met het medewerkersbelang. Waar mogelijk stemt u medewerkers- en organisatiebelangen op elkaar af. Soms kan dat niet. Dan bent u diegene  die bevoegd is om de knoop door te hakken.

Boven je personeel staan

Een leerdoel voor leidinggevenden is om boven uw personeel te staan in die zin dat u duidelijk maakt wie de leiding heeft. Dat betekent dat u duidelijk maakt wie verantwoordelijk en bevoegd is, wat dat betekent, wie beslissingen neemt en aan wie gerapporteerd wordt.

Training leidinggeven voor het middenkader

Voor het middenkader hebben wij een aantal trainingen ontwikkeld zoals:

Leerdoelen

Bekijk leerdoelen voor de training basisvaardigheden leidinggeven. Ook geschikt voor doorgegroeide leidinggevenden.

Leerdoelen basisvaardigheden leidinggeven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens