Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Zelfverloochening: valkuil of deugd?

Zelfverloochening en zelfopoffering

Is zelfverloochening een deugd? Of is het een valkuil? Daarover wordt verschillend gedacht. Daarom gaan we in dit artikel verder in op de vraag wat zelfverloochening nu precies is.

Loochenen

Loochenen betekent in feiten ontkennen, miskennen, negeren of niet erkennen.  Uzelf verloochenen betekent dus dat u uzelf ontkent, negeert of niet erkent.  Wie zichzelf verloochent, zet zichzelf aan de kant, cijfert zichzelf weg en dicht zichzelf geen eigenwaarde toe.

Uitleg

Is zelfverloochening dan hetzelfde als het belang van de ander vooropstellen? Weet u waar het verschil zit? Het belang van de ander dienen is wat anders dan eigenbelang verzaken. Dienstbaar zijn of dienend zijn is wat anders dan slaafs. Het belang van de ander voor laten gaan is wat anders dan net doen alsof u geen eigenbelang hebt.

Doe de test!

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen. Of maak gratis de beknopte test.

Uitgebreide test

Webinar over valkuilen

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Zelfopoffering

Zelfopoffering is een vergelijkbaar woord. Het wordt vaak uitgelegd als het terzijde stellen van uw eigenbelang of als zelfverzaking.  Maar wat is nu offeren en opofferen? Offeren gaat over het aanbieden,  geven of schenken van iets wat van grote waarde voor u is. Hoe groter de waarde voor u is, hoe groter het offer. Opofferen gaat in feite een grens over. Dat gaat niet meer over geven, schenken en aanbieden. Integendeel. Uzelf opofferen gaat ten koste van uzelf en uzelf geheel en al aan de kant zetten. 

De naaste liefhebben als uzelf of ten koste van uzelf?

In het christelijk geloof is een interpretatie van zelfverloochening en zelfopoffering in de trant van ‘jezelf aan de kant zetten’ en je ‘eigenbelang verzaken’.  Toch is dat een eenzijdige uitleg waar velen mee in de knoop zijn gekomen. Het gebod ‘de naaste liefhebben als uzelf’ is teveel uitgelegd als ‘uw naaste liefhebben  ten koste van uzelf’.  Wie zichzelf niet lief heeft kan zijn naaste niet liefhebben. Wie niet voor zichzelf zorgt, kan niet zorgzaam zijn voor een ander. Wanneer u niet zelf uw grenzen bewaakt, uw rust neemt, goed eet en drinkt dan hebt u niet de energie om voor anderen te zorgen. Wie dienstbaar wil zijn ten koste van zichzelf is niet dienstbaar maar slaafs.

Geven en ontvangen

Uzelf verloochenen leggen we graag iets anders uit. Het gaat over een onbalans tussen geven en ontvangen. In de volksmond drukt men het uit als ‘je moet geven en nemen’ maar dat woord bezigen wij hier niet. Inbrekers nemen (ook nog ongevraagd) maar hier gaat het over ontvangen.

Het belang van de ander voor laten gaan in een bepaalde situatie is een gift en geen vanzelfsprekendheid. Het verschil is het motief waarom u dat doet. Zet u uw eigenbelang aan de kant omdat  niet assertief genoeg bent en uw mening niet goed durft te zeggen? Dat heeft niets te maken met geven en ontvangen. Laat u het belang van de ander voor gaan omdat  u de ander liefhebt en er bewust voor kiest om de behoeften en de belangen van de ander voor te laten gaan (dan is het een geschenk van u aan de ander).

Valkuil

Zelfverloochening noemen wij net als zelfopoffering een valkuil. Het is de doorgeslagen variant van bescheiden. Te bescheiden betekent dat u geen plaats inneemt, uzelf wegcijfert, te weinig oog hebt voor uw behoeften en te weinig zorg voor uzelf.

Kortom: bescheidenheid is een kwaliteit en de doorgeslagen variant daarvan heet o.a. zelfverloochening.

Persoonlijke valkuilen

Dit artikel is geschreven in de serie over Persoonlijke valkuilen. Wilt u een overzicht van andere persoonlijke valkuilen?

Persoonlijke valkuilen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens