Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Zelfsturing ontwikkelen

Zelfsturing onderscheiden we op een tweetal niveaus namelijk op individueel niveau en binnen uw team of op teamniveau. Zelfsturing is meer dan zelfmanagement. Het gaat erom dat u uw leven, uw werk, uw tijd, uw motivatie zelf leert sturen zonder dat u afhankelijk bent van anderen en zonder dat u door anderen aangezet of gemotiveerd hoeft te worden.

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Webinar

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Individueel

Zelfsturing ontwikkelenZelfsturing op individueel niveau. Wat bedoelen we daarmee? We noemen enkele gedragskenmerken:

  • Kan zichzelf motiveren zonder dat daar externe prikkels voor nodig zijn (zelfmotivatie)
  • Heeft oog voor eigen behoeften en kan daarin voorzien
  • Kan zichzelf managen (tijd beheer)
  • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen gedrag, keuzes, consequenties van keuzes
  • Kan hulp bieden daar waar nodig en weet dit te begrenzen
  • Durft hulp te vragen indien noodzakelijk
  • Maakt keuzes op basis van eigen behoeften
  • Durft te verantwoorden: ook wanneer er fouten zijn gemaakt of wanneer er keuzes zijn gemaakt die verkeerd uitpakken (verschuilt zich niet en dekt zich niet in)
  • Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en is bezig met zinvol werk
  • Kent eigen kwaliteiten maar weet ook de valkuilen en eigen leerdoelen of aandachtspunten (verbloemt en verstopt dit niet)

Zelfsturende teams

Een team waar een hoge mate van zelfsturing is, redt zichzelf zonder dat er een manager of leidinggevende aan te pas moet komen. Wanneer u dat met uw team wilt bereiken dan is er allereerst zelfsturing op individueel niveau. Dat wil zeggen dat alle teamleden op individueel niveau zelfsturend kunnen functioneren.

Zelfsturende teams

Leiderschap en zelfsturende teams

Bij zelfsturende teams worden soms vraagtekens gezet bij de noodzaak van leidinggeven. Dat oude hiërarchische structuren en de ´command en controle´ methode niet meer werken weet u ook wel maar wat dan? In het artikel leiderschap en zelfsturende teams gaan we daar verder op in.

Leiderschap en zelfsturende teams

Behoefte aan invloed en zelfsturing

Invloed en zelfsturing is een menselijke behoefte. Dat betekent dat u tot op zekere hoogte de regie wilt voeren over uw leven, uw werk, de wijze waarop u uw werk uitvoert etc. Wat voor gedragskenmerken horen bij deze behoefte?

Wat betekent invloed en  zeggenschap als drijfveer?

Invloed en zeggenschap

Wat is het niet?

Zelfsturing heeft niets te maken met eigengereidheid  egoïsme of  uw eigen weg willen gaan zonder dat u anderen daarbij betrekt. Sterker nog:  u leeft in de context met uw medemens. Dat kan thuis zijn maar ook op uw werk. U kent de behoeften van de ander, u houdt rekening met anderen maar primair gaat u uit van uw eigen behoefte. U weet daarover te communiceren met uw medemens en u respecteert de keuzes van de ander.

Is het ontwikkelbaar?

Zelfsturing is te ontwikkelen. In feite is het een vorm van autonomie. Training en coaching kan u daarbij helpen.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens