Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Integer en integriteit: bent u integer?

Integer

Integriteit wordt vaak als competentie afgeschilderd. Op zich kunnen we dat prima volgen. Maar bij de beschrijving hebben wij het liever over normen en waarden.

Wat is integer?

Integerheid heeft met eerlijkheid en betrouwbaarheid te maken. Dat betekent dat uw verhaal klopt met de werkelijkheid of met de feiten.

Waar hebben integere mensen een hekel aan?

Mensen die integer zijn hebben een hekel aan:

 • slijmen of beslijmd worden
 • hypocriete houding
 • leugen en bedrog
 • achterbaks gedrag

Doe de test!

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen. Of maak gratis de beknopte test.

Uitgebreide test

Webinar over kwaliteiten

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Gedragsvoorbeelden

Gedragsvoorbeelden zijn:

 • Wat u vertelt, klopt met de werkelijkheid en is gestoeld op een juiste weergave van de feiten
 • U vertelt geen half verhaal, u houdt geen informatie achter maar u vertelt het hele verhaal
 • U verstrekt ieder dezelfde informatie
 • U bent iemand van afspraak is afspraak dat wil zeggen: u zegt wat u doet en u doet wat u zegt
 • U manipuleert niet met gegevens of feiten
 • U bent niet chantabel
 • U bent niet vatbaar voor frauduleuze handelingen
 • U houdt zich aan voorschriften binnen de organisatie waar u werkt
 • U hanteert ook de ongeschreven regels binnen de organisatie (normen en waarden)
 • U hanteert de omgangsvormen die gebruikelijk zijn binnen de organisatie
 • Zaken die u in vertrouwen ter ore zijn gekomen, zijn veilig bij u
 • U bent niet vatbaar voor machtsvertoon of voorwetenschap
 • U bent open en transparant
 • U bent aanspreekbaar op uw gedrag
 • U bent rechtstreeks in uw communicatie (u vermijd roddel en achterklap)
 • U bent bereid duidelijkheid over bepaalde situaties te geven wanneer daarom wordt gevraagd
 • U bent bereid verantwoording af te leggen voor uw handelen wanneer dat nodig is
 • U bent niet gevoelig voor situaties waarbij u onder druk werd gezet om te manipuleren met gegevens
 • U bent trouw aan uzelf

Normen en waarden

Lees ook ons artikel over teamnormen en teamwaarden.

Normen: wat zijn dat?

Integriteitskwesties in teams

Meer informatie over integriteit binnen teams?

Integriteitskwesties binnen teams

Leidinggeven en geloofwaardigheid

Integriteit is in leidinggevende functies van bijzonder groot belang. Hierdoor verwerft u respect, waardering en autoriteit. Maar vooral: uw geloofwaardigheid groeit en u krijgt vertrouwen van uw medewerkers. Toch is integriteit niet altijd zo eenvoudig wanneer er tegengestelde behoeften en belangen zijn. Er zijn soms ook zaken die u niet zo goed kunt uitleggen aan anderen omdat het u in vertrouwen ter ore is gekomen of omdat u er anderen mee zou kunnen schaden wanneer u dat wel doet. Transparantie en openheid heeft niet altijd te maken met ‘alles vertellen’.

Het belangrijkste voor leidinggevenden qua integriteit is dat men op u aankan. Moeilijker is het niet. In die zin hebben leidinggevenden een voorbeeldfunctie op de werkvloer.

Té integer: kan dat?

Goede vraag: kun je ook té integer zijn? Een vergelijkbare vraag: kun je te eerlijk of te betrouwbaar zijn of té principeel zijn. Het lijkt een beetje onzinnig deze vraag. Als je op iemand aankunt, dan kun je toch niet zeggen: nu kan ik teveel op hem/haar aan? Waar het om gaat is dit: wordt niet roomser dan de paus! Voorkom starheid en stramheid en blijf wel relativeren. Wie té integer is, kan dingen doen of iets zeggen wat later ‘tegen hem of haar wordt gebruikt’. Een tweede aspect is: ‘ook al hebt u gelijk, u krijgt het niet altijd’. Waar ligt dan de grens tussen integer zijn en  té integer zijn? Weet u dat dit een gewetenskwestie is? Niemand kan u dat opleggen, dicteren of voorschrijven. De bewustwording dat er een grens is, is de belangrijkste.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens