Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Anticiperen en vooruitblikken

Anticiperen is een kwaliteit. Past de kwaliteit anticiperen bij u? Dan kunt u vooruitblikken en denkt u vaak na over iets dat nog moet komen. U kunt situaties goed inschatten en u ziet bepaalde ontwikkelingen als het ware aankomen.

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Webinar

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Vooruitkijken en vooruitlopen

Anticiperen is vooruitblikkenAnticiperen is vooruitzien. Dat is wat anders dan bolletje kijken. Wie kan anticiperen, heeft een heldere kijk op bepaalde ontwikkelingen. Dat kunnen marktontwikkelingen zijn (buiten de organisatie) maar dat kunnen ook ontwikkelingen in de eigen organisatie zijn.

Verwachten

Wie anticipeert, verwacht bepaalde gebeurtenissen en beschikt over het juiste inzicht en inschattingsvermogen om te voorkomen dat de organisatie voor bepaalde verrassingen komt te staan. Overigens kunnen dat positieve en negatieve verrassingen zijn die u ziet aankomen.

  • Positief en inspelen op

    Bij positieve ontwikkelingen kunt u alvast inspelen op. U ziet bijvoorbeeld bepaalde kansen in de markt en u bereid de organisatie er op voor dat deze kansen er aan komen. U bent innovatief.

  • Negatief en voorkomen dat

    Bij negatieve ontwikkelingen kunt u voorkomen dat er fouten worden gemaakt omdat u ziet aankomen dat er verderop in het proces wel eens iets mis kan gaan.

Inschatten is niet genoeg

Inschatten van bepaalde zaken is een goed begin. Maar het is niet voldoende. Er moeten maatregelen genomen worden. Kortom: het moet leiden tot actie.

Verschillende niveaus

Anticiperen kan in meerdere functies belangrijk zijn. Dat geldt voor de werkvoorbereider of planner op operationeel niveau. Zeker in leidinggevende functies is anticiperen een must. Anticiperen kan op verschillende niveaus.

  • Op strategisch niveau: het inschatten van bepaalde risico’s en marktontwikkelingen
  • Op tactisch of operationeel niveau: inschatten van het verloop van processen in projecten etc.

Valkuilen

Wie over de kwaliteit anticiperen beschikt, is pro-actief. De valkuilen zijn er ook zoals:

  • alles onder controle willen hebben of  te sterk de regie willen houden. Alles is immers niet in te schatten. De wereld is beperkt maakbaar.

Uw irritatie of ergernis

U kunt zich ergeren aan mensen die reactief ingesteld zijn en leven bij de waan van de dag.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens