Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Leerdoelen  training Persoonlijke Effectiviteit

Wat zijn de leerdoelen voor de training of coaching Persoonlijke Effectiviteit? Inventarisatie van de leerdoelen voorafgaand aan een training of cursus is doorslaggevend voor het behalen van de juiste resultaten.

Wat is Persoonlijke Effectiviteit?

Leerdoelen training persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is een containerbegrip. Iedereen praat erover maar wat is het nu precies?
Persoonlijke effectiviteit wijst op de doelmatigheid van jouw denken en jouw handelen. Waar het om gaat is dat er enig resultaat uit voortkomt. Om doelmatig te kunnen denken en handelen heb je doelen (of waarden) nodig, die jou de richting aangeven. Effectief denken en handelen brengt je dichter bij je doel, dan heeft het effect. Belangrijk is wel om je te richten op doelen waar je invloed op hebt.
Persoonlijke ontwikkeling is breder en gaat dieper, en het is lastig in een paar zinnen samen te vatten. Jouw zelf staat hierin centraal. Het gaat om het vergroten van je zelfkennis en je inzichten, het verdiepen van je kwaliteiten en talenten, het leren herkennen en hanteren van belemmeringen en het ontdekken wat voor jou de optimale condities zijn om te kunnen groeien en bloeien, waardoor je een beter uitgebalanceerd mens wordt. Dit heeft invloed op hoe je in het leven staat, op je waarnemen en je voelen, en ook op je denken en je handelen. Persoonlijke effectiviteit is daar dus een onderdeel van. En elke vordering die je maakt in persoonlijke ontwikkeling zal ook merkbaar zijn in je persoonlijke effectiviteit.

We formuleren het tweeledig:

 • dat ik mijn leven kan invullen op die onderdelen waar ik invloed kan uitoefenen
 • alle zaken proberen los te laten waar ik geen invloed op kan uitoefenen

Persoonlijke effectiviteit begint dus bij onszelf. In feite gaat het om balans te vinden tussen ik en mijn omgeving. Anders gezegd: tussen geven en ontvangen.

Uw Persoonlijke Effectiviteit vergroten

Bij De Steven verzorgen wij al jarenlang de training Persoonlijke Effectiviteit als maatwerktraject. U kunt deze training combineren met andere trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling waardoor u voorkomt dat 35 trainingen moet volgen om uw leerdoelen behandeld te krijgen.

Training persoonlijke effectiviteit 

Voor leidinggevenden en managers

Voor leidinggevenden en managers kunnen wij een maatwerktraining uitvoeren waarbij leidinggevende aspecten betrokken worden bij de training persoonlijke effectiviteit. Bekijk de leerdoelen. We hebben nog veel meer  leerdoelen Persoonlijke ontwikkeling voor leidinggevenden  voor u uitgewerkt.

Ontwikkeling leidinggevende

Hoe doe ik dat?

Op de vraag hoe word ik persoonlijk effectiever antwoorden we steevast: er is geen medicatie voor. Mensen zoeken vaak de doos met tips, trucs en tools maar die is er niet (gelukkig). Het is geen kunstje wat u even moet leren. Voor persoonlijke effectiviteit is er een tweetal handvatten: bewustwording en inzicht:

 • bewustwording en inzicht van eigen gedrag
 • bewustwording en inzicht van mijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden
 • bewustwording en inzicht van mijn eigen valkuilen en onmogelijkheden
 • bewustwording en inzicht wanneer ik de neiging heb om in mijn valkuil te stappen
 • strategie ontwikkelen om de eigen valkuilen te vermijden en eigen kwaliteiten in te zetten
 • gedrag vanuit de irritatiezone vermijden en bewustwording en inzicht wanneer bij mij dit gedrag ontstaat
 • persoonlijke strategie ontwikkelen om steviger in je schoenen te staan, effectiever te communiceren, effectiever met veranderingen om te gaan of met conflicten en tegengestelde belangen
 • etc.
 • etc.

Inzicht in uw kernkwaliteiten

Voorbeelden kernkwaliteiten

Eerst leggen we uit wat kwaliteiten en valkuilen nu precies zijn. Maar we hebben ook een serie kwaliteiten als voorbeeld uitgewerkt.

Onderstaand treft u meer dan 80 voorbeelden van uitgewerkte kwaliteiten.

 • Aanpassingsvermogen
 • Aanwezig en profilerend
 • Accuraat, nauwkeurig en precies
 • Ad rem
 • Afspraak is afspraak
 • Anticiperen
 • Ambitieus en grensverleggend
 • Analytisch
 • Autonoom
 • Bedachtzaam, doordacht en weloverwogen
 • Bescheiden
 • Behulpzaam en hulpvaardig
 • Betrokken en betrokkenheid
 • Betrouwbaar
 • Collegiaal
 • Compassie
 • Concreet
 • Consequent
 • Consciëntieus en gewetensvol
 • Creatief
 • Daadkrachtig
 • Directief
 • Discipline
 • Discreet
 • Doener, praktisch en oplossingsgericht
 • Doortastend
 • Doorzettingsvermogen
 • Eerlijk
 • Empathisch, begrijpend en invoelend
 • Energiek
 • Enthousiast
 • Einzelgänger
 • Flexibiliteit
 • Gedreven en gedrevenheid
 • Geduldig
 • Genuanceerd
 • Gevoelig en gevoelsmens
 • Harmonie, eenheid en saamhorigheid
 • Heftig en intens
 • Helicopterview
 • Hooggevoelig of hoogsensitief
 • Humor en humoristisch
 • Improviseren
 • Inlevingsvermogen
 • Innovatief en vernieuwend
 • Inspirerend
 • Integer en integriteit
 • Intuïtie en intuïtief ingesteld
 • Krachtig
 • Kritisch, alert en waakzaam
 • Loyaal en trouw
 • Medelijden
 • Moed, moedig en durf
 • Ontspannen, relaxt en tevreden
 • Oog voor details
 • Open, openheid en openhartig
 • Oprecht
 • Meegaand en volgzaam
 • No nonsens
 • Nuchter
 • Opschieten
 • Optimistisch
 • Ordelijk. systematisch en gestructureerd
 • Prestatiegericht
 • Realistisch
 • Recht door zee
 • Rechtvaardigheidsgevoel
 • Sensitief
 • Snel schakelen
 • Sociaal
 • Speels
 • Spontaan en spontaniteit
 • Temperamentvol
 • Toegankelijk en benaderbaar
 • Toewijding en toegewijd
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Verbindend
 • Volhardend
 • Vurig en fel
 • Welbespraakt
 • Wilskracht en vastberadenheid
 • Zachtaardig of zachtmoedig
 • Zakelijk en zaakgericht
 • Zelfcompassie
 • Zorgvuldig
 • Zorgzaam

Bekijk meer dan 80 voorbeelden kwaliteiten

Leerdoelen

Training persoonlijke effectiviteit

Leerdoelen hebben altijd te maken met onbalans tussen de inzet van de kwaliteit en de valkuil. Ze worden ook wel ´de uitdaging´ genoemd. Onderstaand treft u een aantal uitgewerkte leerdoelen.

Voorbeelden van persoonlijke valkuilen

Inzicht in uw persoonlijke valkuilen?

Hieronder treft u meer dan 80 voorbeelden van persoonlijke valkuilen:

 • aannames en aannemen dat...
 • aardig en leuk gevonden willen worden
 • afstandelijk en gevoelloos
 • afwachtend en passief
 • alles zelf willen doen
 • altijd klaar staan voor een ander
 • altijd aan het woord: teveel praten
 • altijd het laatste woord willen hebben
 • altijd willen winnen
 • bedeesd en timide
 • belerend
 • bemoeizuchtig of bemoeiziek
 • besluiteloos
 • betuttelend
 • betweter
 • bewijsdrang
 • conflictvermijdend
 • dramatiseren
 • drammerigheid
 • dwingend
 • controlefreak
 • de kool en de geit willen sparen
 • dominant of te bazig
 • egoïsme
 • eigenwijs of eigengereid
 • emotionele verstrengeling
 • fanatiek
 • geen tegenspraak dulden
 • gemakkelijk ingesteld
 • gereserveerd of terughoudend
 • hautain en hoogmoedig
 • iedereen te vriend willen houden
 • impulsiviteit of impulsief
 • jezelf wegcijferen
 • koppig of halsstarrig
 • kortzichtig
 • kwetsbaar of soms naïef
 • mateloos of grenzeloos
 • met alle winden meewaaien
 • overkritisch of té kritisch
 • onderdanig
 • onzichtbaar
 • ongeduldig
 • opdringerig
 • overbetrokken
 • overgevoelig
 • oververantwoordelijk
 • overheersend
 • overzorgzaam of te zorgzaam
 • overenthousiast, overdreven of te uitbundig
 • pamperen
 • perfectionisme
 • pietluttig
 • probleemvermijdend
 • redetwisten: altijd de woordenstrijd aangaan
 • reactief ingesteld
 • rechtlijnig denken
 • saai overkomen
 • struisvogelpolitiek: de kop in 't zand steken
 • sentimenteel
 • sociaal wenselijk gedrag
 • starheid
 • streber of streberigheid
 • te begripvol of te inlevend.
 • te flexibel en te weinig structuur
 • teveel wikken en wegen
 • te behulpzaam of te hulpvaardig
 • té praktisch en té oplossingsgericht
 • zaken te rooskleurig voorstellen: té optimistisch ingesteld
 • te loyaal en te aardig
 • veeleisend en de lat te hoog leggen
 • té principieel zijn
 • teruggetrokken
 • teveel hooi op de vork nemen
 • teveel denken en te weinig doen 
 • teveel ideeën in uw hoofd?
 • verwaand, laagdunkend en hooghartig
 • wantrouwend of achterdochtig
 • wispelturig
 • zelfingenomenheid
 • zelfonderschatting
 • zelfopoffering en zelfverloochening
 • zelfoverschatting
 • zelfzuchtig en eergevoelig
 • zorgen maken en overbezorgd zijn
 • zwaar op de hand
Bekijk meer dan 80 voorbeelden van valkuilen

Allergie en allergiegedrag

Uw allergie zegt alles over uw kwaliteit. Wanneer u iets irriteert wijst dat op een kernkwaliteit die bij u past. Aan de hand van uw irritaties kunt u dus ook leren waar uw kwaliteit ligt. Wilt u leren van uw irritaties en irritatiezone. Bekijk dan ons aritkel over: leren van irritaties

Inzicht in uw belemmerende of stimulerende overtuigingen

Overtuigingen kunnen zowel stimulerend als belemmerend zijn.

 • Welke overtuigingen stimuleren u?
 • Welke overtuigingen zijn een blokkade voor u?

Overtuigingen

Ervaringen van deelnemers

Hierbij treft u verhalen en ervaringen van deelnemers die bij De Steven een training persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke effectiviteit hebben gevolgd of die daarvoor een individueel coachingstraject volgden.

 • Ik meende dat ik een verandering in mijn persoonlijk leven er wel even bij kon doen

  Hij was 24 jaar gehuwd en toen ging zijn relatie op de klippen. Toen dat gebeurde vroeg de werkgever of hij ook externe begeleiding nodig had. Hij vond dit beslist niet noodzakelijk omdat zoals hij het zelf uitdrukte dat niets veranderde aan de situatie. Na drie maanden kwam hij ziek thuis en volgde een training Omgaan met veranderingen. Achteraf zei hij: Het bood me zoveel herkenning en het gaf me zoveel inzicht. Maar ik kwam er vooral achter dat je een verandering van dusdanige omvang niet alleen rationeel moet verwerken. Het moet een plek krijgen in je leven en wanneer je daar niets mee doet wreekt het zich in je dagelijkse werk.

 • Iets dat beter past bij mijn kwaliteiten

  Ik kreeg van mijn leidinggevende de opdracht om ervoor te zorgen dat ik mijn werk beter zou afmaken. Ik moest mij daarin echt veranderen. Maar mijn werk is voor 10% te structureren en 90% is wat er zoal aan vragen bij collega’s zijn. Bij de Steven heb ik geleerd dat ik daarvoor wel naar mezelf moet kijken en niet naar mijn collega’s. Ik heb handvaten gekregen die ik nodig had om er achter te komen hoe dat bij mij werkt. Dit was voor mij zon openbaring dat ik er achter kwam dat mijn werk eigenlijk helemaal niet bij mij past en in gesprek met het bedrijf ben ik van baan veranderd. Iets dat beter past bij mijn kwaliteiten.

 • ´Ik wist nooit dat aan valkuilen een positieve eigenschap ten grondslag ligt´

  Hij typeerde zichzelf als iemand die moeilijk grenzen kon stellen en die te betrokken was op andere mensen. De ervaring die hij daarmee opdeed binnen organisaties was negatief want hij werd er voortdurend op aangesproken. Het traject dat hij volgde deed hem inzien dat dit slechts valkuilen waren die hij moest leren mijden en dat er juist positieve eigenschappen aan deze valkuilen ten grondslag lagen. Achteraf was zijn reactie: Door deze te benutten voelde ik me beter en vermeed ik dat leidinggevenden daar kritisch op reageerden.

 • Bij iedere verandering ging ik volop in de verdediging

  Er kon geen verandering aangekondigd worden binnen de organisatie of zij was het er niet mee eens. Op detailniveau ging ze de argumenten van de leiding bestrijden, vooral om te voorkomen dat de verandering werd doorgezet. Ze kwam met dit gedrag ernstig in conflict met de leiding. De training omgaan met veranderingen heeft eraan bijgedragen dat ze is gaan inzien dat veranderen leuk is.

 • Ze kreeg een andere functie binnen onze organisatie

  Jarenlang mocht ze hypotheekakten controleren die de hypotheekadviseurs op de bank aandroegen. Hoewel ze alle papieren in huis had om deze functie te beoefenen bleek dat er steeds fouten werden gemaakt bij de controles. De organisatie had het gehad met deze mevrouw. Nog één kans via een coachingstraject en anders moest het contract maar beëindigd worden. We kwamen tot de conclusie, dat de medewerker wel de juiste kennis en vaardigheden bezat maar niet de eigenschap had om accuraat en precies te werken. We hebben haar de functie van relatiebeheerder aangeboden en dat is achteraf een gelukkige zet geweest.

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Webinar

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Drenthe en Utrecht: trainingslocatie

De Steven heeft een tweetal trainingslocaties namelijk: Drenthe: Hoogeveen en Utrecht: Amersfoort.

Geheel Nederland

Incompany trainingen voeren we uit in geheel Nederland: Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland.

Online coaching

Wij verzorgen ook online training & coaching via skype, zoom of teams. Ook wanneer je verder weg woont kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Klanten van ons komen ook uit België, Spanje, Frankrijk, Curaçao, Israël, Duitsland etc.

Jouw leerdoelen staan centraal!

Wij combineren meerdere leerdoelen tot één training. Het voorkomt dat je 35 trainingen moet volgen en het bespaart je dus gewoon tijd en geld.

Bovendien is het rendement van de training veel hoger omdat de training op jou is afgestemd.

Voor bedrijven en particulieren

Wij werken voor organisaties en bedrijven maar ook voor particulieren in heel Nederland.

Hulp van onze trainingsadviseur

Hulp nodig bij het formuleren van leerdoelen? Of hulp nodig om de juiste training te vinden? Bel dan met onze trainingsadviseur.

Adviesgesprek met onze trainers of coaches?

Wil je een adviesgesprek met onze trainers of coaches? Dat kan live te Amersfoort of Hoogeveen. Maar online kan natuurlijk ook.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact

Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook

Meer informatie

Training spreken in het openbaar

 • Datum: 18 november 2021 (9.30-16.00 uur)
 • Locatie: Amersfoort

Training spreken openbaar

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.