Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Voorstellen of suggesties doen

Een voorstel of suggestie doen is een gespreksstijl of interventiestijl die valt onder de categorie tegen bewegen.  Het is een voor de hand liggende stijl en toch wordt nog wel eens vergeten om met een concreet voorstel te komen. Mensen hebben soms de neiging om wel te vertellen wat er niet deugt of wat er anders moet, maar ze hebben niet nagedacht over HOE het anders zou moeten.

Wanneer is het belangrijk?

Een voorstel of suggestie doenEen voorstel of suggestie doen is belangrijk in bijvoorbeeld de volgende situatie:

  • In conflictsituaties helpt het soms wanneer de één of de andere partij met een voorstel komt om het conflict op te lossen.
  • Tijdens bepaalde onderhandelingen helpt het wanneer er een concreet voorstel op tafel komt.
  • Een voorstel voorkomt klagen en mopperen. Vertellen wat er niet goed is, niet goed loopt, kritiek hebben of zo mogelijk zelfs een klacht hebben is prima. Maar wanneer er niet iets aan gedaan wordt, blijft de situatie zoals hij is.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden bij het doen van een voorstel zoals:

  • U moet goed timen: een voorstel kunt u te vroeg of te laat doen. Wanneer u te vroeg met een voorstel komt en de ander wijst het voorstel af (is nog niet zover, is nog niet bereid om over een oplossing na te denken) dan bent u in een onderhandeling of conflict nog verder van huis dan toen u begon. Te laat een voorstel doen, is een gemiste kans.
  • Een voorstel moet aansluiten en inspelen op de belangen en behoeften van de ander.
  • Voorstellen moeten helder opgebouwd zijn: de ander moet ineens begrijpen wat  u bedoelt. Heldere argumenten helpen ter onderbouwing van uw voorstel.
  • Een voorstel moet gericht zijn op het verkrijgen van een win/win situatie.

Valkuilen

Valkuilen zijn er ook. We noemen er een paar:

  • Drammen om het voorstel er door te krijgen (waardoor de ander in de verdediging schiet)
  • Teleurgesteld of boos zijn wanneer de ander uw voorstel afwijst

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens