Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Vooroordelen en vooringenomenheid

Vooroordelen en vooringenomenheid belemmert de communicatie tussen u en anderen. Maar wat is een vooroordeel precies en wat wordt met vooringenomenheid bedoeld?

Vooroordeel

Vooroordelen en vooringenomenheidEen vooroordeel is een mening, zienswijze of perceptie die niet op feiten of waarneming is gebaseerd. Doorgaans is er gebrek aan kennis van feiten en spelen emoties en gevoelens een grote rol. Het is dus een ongegronde opvatting ingegeven door vooropgezette verwachtingen.

Is het altijd negatief?

Mensen denken vaak dat vooringenomen standpunten negatief zijn. Dat hoeft niet. U kunt ook een positief vooroordeel hebben over iemand wat ook nergens op gebaseerd is.

Communicatie op de werkvloer

Vooroordelen op de werkvloer kunnen een grote rol spelen bij onderlinge relaties tussen collega’s en tussen leidinggevenden en collega’s. Dit belemmert de open communicatie en de bereidheid om naar elkaar te luisteren en het bevordert een gebrek aan vertrouwen.

Beoordelingen door leidinggevenden

Vooringenomenheid kan een rol spelen bij beoordelingsgesprekken of functioneringsgesprekken. Wanneer de leidinggevende de eigen beelden onvoldoende toetst kan er sprake zijn van het horens of halo-effect waardoor medewerkers onterecht ‘positief’ of ‘negatief’ worden beoordeeld.

Conflicten

Ook bij conflicten kunnen vooringenomen standpunten een grote nadelige rol spelen. In feite staat u niet meer open voor de werkelijke situatie. U sluit zich af, u bekijkt de situatie met uw eigen gekleurde bril hetgeen de communicatie tijdens het conflict nadelig beïnvloed.

Wat is er aan te doen?

Bewustwording en inzicht zijn de belangrijkste elementen bij vooringenomenheid. Ieder mens  heeft er namelijk op zijn tijd last van. Bent u er zich bewust van, dan bent u al een paar stappen verder.

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens