Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Vertrouwen is goed, controle is beter

Vertrouwen is goed, controle is beter. Dat is een uitdrukking waarschijnlijk zo oud als de wereld maar stamt in ieder geval uit het ‘meten is weten-tijdperk’. We hebben even gedacht dat we alles moesten meten en dat we alles moesten weten. Wat ermee bedoeld wordt is dat u de medewerker  beter kunt controleren of hij/zij de werkzaamheden wel uitvoert, op de juiste wijze uitvoert dan dat u de medewerker de ruimte geeft en de verantwoordelijkheid om de taken uit te voeren. Vaak is het een tegenhanger op  een ontwikkeling waarbij vrijheid is ontaard in anarchie en waar organisaties zijn vastgelopen in vrijblijvendheid, open eindjes en onduidelijkheden. In dit artikel proberen we wat misverstanden weg te nemen over deze aloude uitdrukking. .

Misverstanden

Vertrouwen is goed, controle is beterWellicht is het goed om eerst eens het woord vertrouwen onder de loep te nemen. Er zijn nogal wat misverstanden over namelijk. We noemen er een paar:

  • Je moet iemand maar vertrouwen geven (dat wil zeggen: loslaten, niet teveel mee bemoeien) tot het tegendeel blijkt
  • Vertrouwen betekent voor veel mensen: laat hem/haar maar gaan (we zien wel)
  • Wanneer je iemand controleert wordt dat uitgelegd als gebrek aan vertrouwen
  • Wanneer je iemand corrigeert wordt dat geïnterpreteerd als teveel bemoeien met

Ook over controle en controleren bestaan misverstanden zoals:

  • Controleren van de medewerker is gebrek aan vertrouwen in de medewerker
  • Controleren van de werkzaamheden van de medewerker betekent dat je de verantwoordelijkheid bij hem/haar vandaan haalt
  • Controles hebben eigenlijk een averechtse werking. In die zin is het een beladen ongewenst woord.

Het gaat om leiderschap!

De ontstane misverstanden hebben te maken met leidinggeven vanuit het top-down model oftewel vanuit de ouderrol waarbij de medewerker zich betutteld voelde of onzeker werd wanneer hij/zij op fouten werd aangesproken of gecorrigeerd. De toonzetting bij correcties en controles is dus wel erg belangrijk.

Volwassen leiderschap

Wat is controleren?

Controleren is dus soms een beladen woord. Maar in feite betekent controleren dat u toeziet of bekijkt of anderen de opgedragen taken uitvoeren zoals is afgesproken. Indien dat niet het geval is zou u anderen moeten kunnen aanspreken op nalatigheden, onvolkomenheden, fouten of op het feit dat het eindresultaat niet aan de norm voldoet die is afgesproken. Controles kunnen plaatsvinden op kwaliteit, hygiëne, veiligheid, juistheid van gegevens maar ook op bestuur.

Waarom belangrijk?

Controles op de werkvloer zijn vaak noodzakelijk om fouten te voorkomen, te zorgen dat die kwaliteit wordt geleverd die u beoogt en om te zorgen dat die normen worden behaald die uw organisatie graag wil behalen. Controleren heeft dus niets te maken met wantrouwen of met iemand niet vertrouwen. Controleren heeft te maken met het feit dat er meerdere verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit die u voor staat. Bovendien is het een vorm van zelfbescherming. U staat er niet alleen voor op deze wijze. Ook al hebt u na controle geconstateerd dat een productie voldoet aan de norm, er is nu een collega die dezelfde controle nog een keer doet. We kunnen het ook anders formuleren. Wie te vertrouwen is, laat zich graag controleren. Er is immers niets te verbergen. Lees ook: taak gelegeerd? Blijf geïnformeerd!

Leerdoelen

Dit artikel is geschreven in de serie: leerdoelen voor de training resultaatgericht leiderschap.

Leerdoelen training resultaatgericht leidinggeven

Resultaatgericht leidinggeven

Bekijk de training resultaatgericht leidinggeven. Of wilt u een overzicht van alle training gericht op leiderschap?

Training resultaatgericht leidinggeven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens