Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Functioneringsgesprek levert weinig op en heeft geen inhoud

In sommige organisaties levert het functioneringsgesprek te weinig op. De gesprekken duren een kwartier, leiding en medewerker hebben elkaar weinig te vertellen. Het voegt weinig toe en men twijfelt of dit nu wel het nodige effect heeft.

Oorzaken

Functioneringsgesprek levert te weinig opOorzaken kunnen legio zijn wanneer een functioneringsgesprek weinig effect heeft binnen uw organisatie. We noemen er een paar:

 • de leidinggevende onderschat het belang van functioneringsgesprekken en geeft er weinig aandacht aan
 • er wordt alleen een functioneringsgesprek gevoerd wanneer de medewerker slecht functioneert
 • de leidinggevende heeft geen besef dat er motivatieproblemen bij het personeel kunnen ontstaan en wat de oorzaken van demotivatie kunnen zijn
 • er wordt een formulier afgewerkt dat verstrekt is om het functioneringsgesprek vast te leggen en meer stelt het niet voor
 • er is een onveilige sfeer of er is onvoldoende vertrouwen tussen de leidinggevende en de medewerker
 • de leidinggevende is onvoldoende vaardig in het voeren van functioneringsgesprekken
 • de leidinggevende heeft te weinig inzicht in wat functioneren nu precies is

Gemiste kans

Naar onze mening is dit een gemiste kans binnen organisaties. Voor de helderheid: het gaat niet om het functioneringsgesprek, het gaat om functioneren.

 • Functioneert uw medewerker zoals de organisatie het voor ogen heeft?
 • Haalt u daar het maximale rendement uit?
 • Hoe zal zich dat vertalen richting de toekomst?
 • Heeft uw medewerker voldoende aansluiting bij de organisatie?
 • Houdt uw medewerker in de toekomst voldoende aansluiting?
 • Hoe is de samenwerking tussen leidinggevende en medewerker?
 • Zijn er ontwikkelpunten?
 • Is er scholing nodig?

Wat is er aan te doen?

Er is wat aan te doen: jazeker! Mits de leiding bereid is om er wat aan te doen en hiervan de noodzaak ook inziet.  Een training functioneringsgesprekken voor leidinggevenden kan op zijn plek zijn maar ook een workshop functioneringsgesprekken voor medewerkers.

Afbreukrisico

Wanneer functioneringsgesprekken niet serieus genomen worden binnen uw organisatie is ons advies om ze niet te voeren. Het afbreukrisico is veel te groot. Anders gezegd: of de organisatie en de leiding pakt het serieus op of we voeren ze niet (meer).

Leerdoelen voor de training

We hebben nog meer leerdoelen voor de training functioneren en beoordelen uitgewerkt.

Leerdoelen functioneren en beoordelen

Training functioneringsgesprekken

Bekijk de training functioneringsgesprekken voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training opmaat.

Training functioneringsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens