Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Liefde als persoonlijke waarde

Liefde is een persoonlijke waarde en mocht dat voor u ook zijn dan is dat een belangrijke motor die u aanzet tot activiteiten. Persoonlijke waarden bepalen nu eenmaal ons doen en laten voor een groot deel samen met de bijbehorende overtuigingen en normen.

Wat is het precies?

Liefde als persoonlijike waarde of drijfveerDe vraag is eigenlijk verkeerd gesteld. Wie kan nu omschrijven wat liefde precies is? Dat zou een bibliotheek kosten aan boeken. Over liefde is net zoveel geschreven waarschijnlijk als over haat. Want haat is de absolute tegenhanger van liefde. Daarom kunnen we alleen opschrijven hoe wij er tegenaan kijken en in dit geval is dat in de context van persoonlijke waarden of loopbaanwaarden.

Kenmerken

Als kenmerk noemen we: het komt van binnenuit. Liefde is uit uw hart gegrepen oftewel: uw hart gaat er sneller van kloppen. Liefde zit dus heel dicht in de buurt van passie, gepassioneerdheid en bezieling. Wie liefde heeft voor zijn vak doet zijn werk met grote arbeidsvreugde. Een eerste kenmerk is dus dat het van binnenuit komt. Direct daaraan verwant is: je kunt het niet opleggen, dwingen,  afdwingen of verplichten. Immers: dan komt het van buitenaf.

Wanneer we de eerste twee  kenmerken samenvatten, namelijk dat het van binnenuit komt en dat je het niet kunt opleggen, dan komen we bij het derde kenmerk: je kunt liefde hebben voor je werk of je vak maar liefde voor je medemens kan ook een drijfveer zijn. Waar gaat het  precies over? Dat is de juiste vraag!

Een vierde kenmerk. Liefde bouw bruggen, overbrugt en is krachtig en blijvend. Anders gezegd: liefde voorkomt verbittering, egoïsme, sarcasme, cynisme,  hooghartigheid, afgunst, jaloezie en arrogantie.

Naastenliefde

Past de persoonlijke waarde naastenliefde bij u? Meer lezen?

Naastenliefde

Loopbaanwaarden

Als liefde een belangrijke persoonlijke waarde voor u is, zegt dit iets over het werk dat bij u past. Specificeren is van belang. Het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat u iets met sociale contacten en mensen wilt doen. In dat geval passen woorden bij u als: zorgzaam, gericht op de ander, maatschappelijke betrokkenheid, mentorschap of coaching, compassie of mededogen, dienstbaarheid, empathie, warmte, loyaliteit of toewijding. Vaak zit er een verband tussen uw persoonlijke waarden en de persoonskenmerken of eigenschappen die u bezit.

Wanneer liefde betekent: liefde voor uw hobby, voor uw vak, dan is het zaak om te benoemen waar uw hart naar uitgaat.

Welke normen horen erbij?

Weet u ook welke normen bij liefde horen? Dat bepaalt u immers zelf! U bent de eigenaar van uw persoonlijke normen en waarden. Om u wat te helpen geven we enkel voorbeelden. Als liefde een belangrijke waarde is dan kan het een norm voor u zijn in uw werk:

  • dat u niet iemand bent van uurtje factuurtje
  • dat u niet persé iedere extra stap die u zet per direct vergoed moet hebben door uw werkgever
  • dat het niet alleen voor u belangrijk is wat u bereikt maar ook hoe u dat bereikt (en dat u niet ten koste van alles en iedereen uw resultaten wilt behalen)
  • dat u zich in bepaalde situaties ook wel belangeloos wilt inzetten

Stelt u zich eens voor!

Een bekend musicus kreeg de vraag voorgelegd (van iemand die onbekend was met deze meneer): wat voor werk doet u eigenlijk? De musicus gaf als antwoord: ‘ik werk niet, ik speel alleen’.  Stelt u zich eens voor:

  • dat u werk mag doen wat bij u past (passen komt dat van passie?)?
  • dat u een baan mag hebben waar uw hart naar uitgaat?
  • dat u in uw loopbaan datgene mag doen wat u heel graag doet?
  • dat u uw kwaliteiten in uw werk kwijt kunt?
  • dat u met geheel uw ziel en zaligheid aan de slag kunt?

Het zou bijna niet te geloven zijn toch? Maar is dat uw ideaal? Werk doen waar uw hart naar uitgaat? En weet u al wat voor werk dat dan is? Zo niet, wordt het dan niet eens tijd om het uit te zoeken?

Wat zijn uw persoonlijke waarden?

Wat zijn uw persoonlijke waarden? Wat betekent dat voor uw loopbaan?

Persoonlijke waarden

Carrière en werk

Training en coaching gericht op carrière en werk o.a. loopbaancoaching.

Carrière en werk

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens