Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Het Planningsgesprek of Doelstellingsgesprek

Het planningsgesprek of doelstellingsgesprek is het eerste gesprek in de ontwikkel en beoordelingscyclus. In een planningsgesprek worden de te behalen doelstellingen vastgelegd. 

Maar u kunt ook vastleggen welke ondersteuning daarbij wordt geboden of welke ontwikkeling u van de medewerker verwacht.

Verschil met functionerings- en beoordelingsgesprek

De vraag wordt vaak gesteld wat het verschil nu is tussen het planningsgesprek en bijvoorbeeld het functioneringsgesprek of het beoordelingsgesprek. U moet de gesprekken in de juiste volgorde zien zoals ze vaak worden gebruikt in organisaties. Het doelstellingsgesprek is het eerste gesprek in de ontwikkel en beoordelingscyclus. Hierbij worden de te behalen doelstellingen vastgesteld voor het komende jaar. Het functioneringsgesprek wordt vaak benut om tussentijds de balans nog eens op te maken terwijl het beoordelingsgesprek een terugblik geeft als evaluatie van de gestelde doelen. De drie gesprekken horen dus bij elkaar in de ontwikkel- en beoordelingscyclus van de medewerker. Indien nodig kan er nog een voortgangsgesprek ingepland worden om tussentijds meer te sturen op de te behalen resultaten.

Inhoud Doelstellingsgesprek

De inhoud van het doelstellingsgesprek is van groot belang. U kunt o.a. het volgende bespreken:

  • wat zijn de verwachtingen van de organisatie over de te behalen resultaten
  • wat zijn de verwachtingen van de organisatie inzake de ontwikkeling van de medewerker
  • welke ondersteuning biedt de leidinggevende of manager op het behalen van de doelstellingen of resultaten
  • welke ondersteuning biedt de organisatie om de doelstellingen te behalen

Doelen moeten helder zijn

Het is van groot belang om doelstellingen helder te formuleren. Veel leidinggevenden en managers worstelen met dit onderwerp. Voor de salesfunctionaris lukt het prima: er moet voor een vast te stellen bedrag aan omzet gescoord worden. Dat is helder en duidelijk. Maar zodra we in doelstellingen terecht komen die minder concreet zijn, vindt men het lastig. Voorbeelden genoeg:

  • de medewerker moet een pro-actieve houding ontwikkelen
  • de medewerker moet initiatief tonen

Echter de grote vraag is wat u daarmee nu precies bedoelt. Wanneer de doelen niet helder zijn, is het ook lastig om de voortgang te meten of het functioneren van de medewerker te beoordelen. 

Het voortgangsgesprek

In sommige organisaties wordt het voortgangsgesprek gevoerd om de voortgang op gestelde doelen uit het planningsgesprek te bewaken.

Personeelsgesprekken

Bekijk de cyclus van personeelsgesprekken binnen organisaties

Cyclus personeelsgesprekken

Overlegvormen binnen organisaties

Bekijk de diverse overlegvormen die aanwezig kunnen zijn binnen organisaties

Overlegvormen organisaties

Verwante trainingen

Bekijk onze training functioneren en beoordelen.

Training functioneren en beoordelen