Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Comfortzone: komt u er nog uit?

Comfortzone

De comfortzone wordt doorgaans aangeduid als de zone waarin u zich veilig en zeker voelt. Vaak wordt gezegd dat je eens uit die comfortzone moet komen. Wat bedoelt men daar eigenlijk mee: weet u dat?

Kenmerken en definitie: wat is comfort?

Wie in de comfortzone leeft voelt zich vertrouwd, veilig en zeker. Er is geen schroom, verlegenheid, aarzeling of onrust. Hoe dat komt? U bent bekend met wat er van u wordt verwacht en u weet dat u aan de verwachtingen kunt voldoen. De vaardigheden die u nodig hebt, beheerst u en u beschikt ook over de nodige kennis en competenties om uw werk uit te voeren. Is er wat op tegen? Onlangs lazen we een hele discussie over: ‘moet je uit de comfortzone komen of moet je de comfortzone uitbreiden?’.  Graag mijden we dit gesprek omdat het een hoog theoretisch gehalte heeft. In essentie gaat het om: ‘vanzelfsprekendheid, gewenning vermijden en om niet ingedut te raken’.

Comfort en behoeften

In onze maatschappij zit bijna ieder mens in de comfortzone. Dat realiseren we ons niet altijd misschien maar in feite hoeven we ons niet zo druk te maken om onze basisbehoeften. Het vlees ligt in de diepvries: we hoeven niet op jacht. De aardappels halen we bij de supermarkt (en niet meer van het land). Kortom: we hoeven er weinig voor te doen om in onze basisbehoeften te voorzien.

We vinden het vanzelfsprekend dat alles aanwezig is wat te maken heeft met onze basisbehoeften. We vinden het normaal dat we er weinig voor hoeven te doen om in de basisbehoeften te voorzien. Daarom gaan de gesprekken over andere onderwerpen:

 • een dagje minder werken
 • een paar keer per jaar op vakantie
 • een grotere woning of een auto erbij
 • het recht hierop en het recht daarop

Wanneer kom je uit de comfortzone?

U moet uit de comfortzone treden wanneer u iets moet doen wat u bijvoorbeeld nog niet eerder hebt gedaan of wat u niet zo vaak doet. Stel u moet een presentatie geven voor uw collega’s terwijl u dat niet zo vaak doet. Opeens voelt u zich nerveus en zenuwachtig. Dat komt omdat er een beroep op bepaalde  vaardigheden wordt gedaan die u normaal niet zo vaak nodig hebt.

Of u krijgt een nieuwe baan. U moet zich opeens opnieuw bewijzen en u moet de verwachtingen waar maken. Bij uw vorige baan wist iedereen wel wat uw mogelijkheden waren maar in uw nieuwe baan moet u het opnieuw laten zien omdat men er nog niet bekend mee is.

Vanzelfsprekendheid is des duivels oorkussen

Comfort en gemak

Vroeger bezigde men de uitspraak wel eens dat ledigheid des duivels oorkussen is. Bij ledigheid denken veel mensen in eerste instantie aan leegheid. Op zich is dat een mooie gedachte. Houdt u die maar even vast. Wat men met ledigheid bedoelde is echter: luiheid. Luiheid is des duivels oorkussen. Iemand legde het uit als: ‘wanneer je lui bent, gebruikt de duivel je als kussen’. Nu weer terugkerend naar de eerste woordkeuze. Luiheid leidt tot leegheid. Het brengt niets omdat er geen balans is tussen inspanning en ontspanning. Een ander oorkussen hebben wij vanzelfsprekendheid genoemd. Dat is de comfortzone:

 • het gewoon gaan vinden dat je een vaste baan hebt (in plaats van begrijpen dat je een vaste baan voortdurend moet verwerven)
 • een studie gevolgd en afgerond hebben en menen dat je het daar wel mee kunt doen tot je AOW-gerechtigde leeftijd
 • menen dat we overal recht op hebben (veel mensen hebben rechten gestudeerd maar ze zijn vergeten dat ieder recht een plicht en verantwoordelijkheid is)

Gewenning

Gewenning of verwend zijn is het gevaar van comfort. Of het nu om eten of drinken gaat (basisbehoeften) of om sociale contacten: wanneer het u weinig moeite kost om het te verwerven, is gewenning of verwend zijn een gevaar wat op de loer ligt. Wie nooit meer uitgedaagd wordt om uit de comfortzone te gaan, kan ingedut raken. De motivatie om de eigen vaardigheden te ontwikkelen is er dan niet meer. Een training of opleiding volgen zal niet snel gebeuren want waarom zou u het doen?

In teams en organisaties

Organisaties die vooral opereren binnen de comfortzone lopen de kans dat ze ingedut raken. Er ontstaat iets van ‘vanzelfsprekendheid’. Als voorbeeld noemen we een bedrijf waar een vanzelfsprekendheidcultuur ontstaan is. Men vond het vanzelfsprekend:

 • dat de klanten bleven komen
 • dat er voldoende werk was
 • dat er nieuwe klanten bij kwamen
 • dat er ieder jaar een bonus werd uitgekeerd
 • dat er………………………..

Tot de dag kwam van achteruitgang, omzetdaling, crisis op de markt. Oorzaak:

 • medewerkers waren niet uitgedaagd om zich te ontwikkelen en waren in de comfortzone moeilijk te motiveren
 • medewerkers hebben zichzelf niet uitgedaagd om hun opleiding actueel te houden
 • er werd niet geïnnoveerd (men dacht met dezelfde dienstverlening nog wel een paar eeuwen vooruit te kunnen)
 • er werd niet geacquireerd
 • het bedrijf was verouderd met de producten die men aanbood en klanten hadden geen interesse meer in de dienstverlening van het bedrijf

Gevolg was dat het bedrijf moest reorganiseren.

Persoonlijke behoeften

Dit artikel is geschreven in de serie over persoonlijke behoeften.

Persoonlijke behoeften

Training en coaching

De Steven verzorgt training en coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling, carrière en loopbaan, organisatie- en teamontwikkeling. Wilt u een overzicht van onze  trainingen?

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens