Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Waardering geven aan jouw team en medewerkers

"Er is gebrek aan waardering", dat is de klacht die ik regelmatig hoor. Dus waardering geven aan jouw team is voor iedere leidinggevende, manager of directeur erg belangrijk. Toch doen we het vaak te weinig. Ik meen te weten hoe dat komt en dat deel ik graag met je. Waardering geven raakt de diepere snaren van de medewerker motiveren, in zijn kracht zetten maar ook zaken als draagvlak en commitment creëren.

Wat is waardering?

Ik definieer het zo: 'waardering is dat je de medewerker die betekenis toekent die hem/haar toekomt'. Waardering is: dat je de collega op waarde schat en dat ook laat merken.

Waarom is er vaak gebrek aan waardering?

Leidinggevenden waarderen medewerkers soms te weinig omdat ze:

 • Het volstrekt normaal vinden wat de medewerker betekent voor de organisatie
 • Er geen idee van hebben wat de medewerker allemaal doet
 • Geen oog hebben voor de medewerkers
 • Alleen oog hebben voor wat fout gaat en niet voor wat goed gaat

En tenslotte de ergste: omdat ze niet weten wat waardering is.

waardering geven aan medewerkers

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Training teamontwikkeling voor leidinggevenden

Wil je de training teamontwikkeling voor leidinggevenden starten? Wij verzorgen deze ook individueel.

Teamontwikkeling

Leidinggevenden weten soms niet wat waardering is

Als ik zo eens rondkijk, merk ik dat veel leidinggevenden niet zo’n zicht hebben op wat waardering is. Ze menen dat ze een fanfarekorps moeten bestellen of dat ze met complimenten moeten strooien. Ze denken soms dat ze waardering in geld moeten regelen door een extra bonus of salarisverhoging. En hoe mooi dat ook allemaal is, het is niet wat men bedoelt met waardering geven.
Wat ik ook vaak zie is dat het een soort van gunst is die je aan de medewerker geeft, wanneer je als leidinggevende jouw waardering laat merken. Maar het is juist andersom! Wat doe je jezelf als organisatie te kort wanneer je de medewerkers niet waardeert!

Vormen van waardering geven

Ik noem eerst wat vormen van waardering geven aan medewerkers:

 • De loftrompet steken en complimenten uitdelen

  De eerste vorm is dat je complimenten uitdeelt. Dat betekent dat je uitspreekt in positieve zin wat de medewerker voor jou en de organisatie betekent. Dat houdt in dat je vertelt wat de medewerker goed doet.

 • Positieve feedback

  Een tweede vorm van waardering is positieve feedback. Feedback is gericht op groei en ontwikkeling van de medewerker.

 • Beloning: bonus en salaris

  De derde vorm noem ik ook. Waardering geven, doe je ook door een extra bonus of beloning toe te kennen. Ik zeg er meteen bij: pas op, want medewerkers zijn niet te koop. Medewerkers worden niet gemotiveerd door salaris. Medewerkers raken wel gedemotiveerd wanneer ze onderbetaald worden of wanneer er met twee maten wordt gemeten qua beloning binnen organisaties. Dus geld motiveert niet (of slechts even), maar onderbetaling demotiveert enorm. Ik zeg het een keer scherp en stellig. Sommige managers kopen hun gebrek aan waardering af door het toekennen van een bonus.

Drie vormen van waarderen

Ik heb nu drie vormen van waardering geven genoemd namelijk: complimenten, positieve feedback en beloning. En toch hebben we de essentie nog niet besproken. Ik ben zelfs geneigd om deze drie vormen ‘uiterlijke vormen van waardering geven’ te noemen.

Drijfveer en behoefte

Waardering is een drijfveer en behoefte bij teamleden.

Behoefte aan waardering

Intrinsieke waardering

Ik ga nu verdiepen op wat ik intrinsieke waardering noem. Waarderen betekent ‘op waarde schatten’. Als je iemand op waarde schat, dan zie je de persoon in wie hij/zij is. Ook daar zijn meerdere vormen van te benoemen. Je schat iemand op waarde wanneer je de medewerker:

 • Serieus neemt

  • Medewerkers voelen zich gewaardeerd wanneer hun inbreng serieus genomen wordt door jou als leidinggevende en wanneer ze merken dat de punten die zij inbrengen ook daadwerkelijk opgepakt worden.
  • Medewerkers voelen zich gehoord wanneer je een luisterend oor hebt voor ze.
  • Medewerkers voelen zich serieus genomen als je oprechte interesse in ze hebt.
 • Betrokkenheid!

  Wil je betrokken medewerkers? Betrek ze erbij! Vraag naar hun inzichten, benut hun ervaring en expertise! En creëer draagvlak en commitment!

 • Verantwoordelijkheid geven

  Medewerkers voelen zich gezien wanneer je ze verantwoordelijkheid geeft die past bij hun bekwaamheden. Medewerkers voelen zich gezien wanneer ze taken, verantwoordelijkheden krijgen die bijdragen aan het resultaat van de organisatie. Dat motiveert enorm en dat maakt dat je bedreven en gedreven medewerkers krijgt.

 • Gericht op talent en ontwikkeling

  Het mooiste cadeau wat je de medewerker kunt geven is dat je de medewerker ziet in zijn/haar talent en kwaliteit. En dan bedoel ik: je herkent het, je erkent het en je doet er een beroep op!

  • Waardering is dat je de medewerker helpt, stimuleert en motiveert om zijn/haar talent te ontwikkelen. Ik leg dat graag uit aan de hand van de trits van kunnen, willen en zijn.
  • Kunnen is ontwikkeling van bekwaamheid (bedreven)
  • Willen is ontwikkeling van bereidheid (gedreven)
  • Zijn is ontwikkeling van kwaliteiten, overtuigingen etc.
  • Waardering is talent zien en ontwikkeling mogelijk maken door ruimte te bieden voor ontplooiing, opleiding, cursussen, coaching, intervisie, supervisie etc.

Waarderen is geen kunstje

Waardering geven is dus geen kunstje wat je op de managementtraining leert. Dat noem ik waardering spelen! Dat is onoprecht en lijkt eerder op slijmen en beslijmen. Oprechte waardering heeft te maken met oprechte interesse. Ik kan het ook omdraaien: als waardering niet oprecht en gemeend is dan is het afwaardering en onderwaardering. Medewerkers voelen dat feilloos aan!

Verwachtingen uitspreken is jouw medewerker waarderen

Verwachtingen managen

Waarderen is: motiveren en stimuleren

Managers die de teamleden oprecht waarderen zullen dat altijd merken aan betrokkenheid van de medewerker, loyaliteit, inzet en motivatie. Bovendien versterkt dit het teamproces in positieve zin. Het vertrouwen onderling wordt groter, het zelfvertrouwen van de medewerker stijgt en de relatie met de medewerker wordt versterkt. Bovendien bevorder je zo een positief werkklimaat.

Onderwaarderen en afwaarderen

Onderwaarderen van je medewerkers is het tegenovergestelde van waarderen. Het betekent dat je:

 • Teamleden niet ziet staan, niet hoort en niet serieus neemt
 • Wellicht meent dat je het zelf allemaal beter kunt of beter weet
 • Onvoldoende oog hebt voor het talent van jouw teamleden
 • Collega’s niet op waarde schat en niet op hun kwaliteiten inzet
 • Wellicht alleen maar kritiek hebt of een lijst met verbeterpunten maar ten diepste voorbij gaat aan wat de medewerker jou te bieden heeft

Afwaarderen van medewerkers is:

Afwaarderen van de medewerker kan ook nog:

 • Door teamleden negatief te beoordelen tijdens een beoordelingsgesprek wat ook nog nergens op gebaseerd is.
 • Door medewerkers te kleineren, klein te houden, onderuit te halen of af te branden
 • Door medewerkers te betuttelen of te bemoederen
 • Door denigrerend over medewerkers te praten

Mocht daar sprake van zijn dan denk ik dat je je moet afvragen of een leidinggevende functie wel bij je past.

Teamontwikkeling

Dit artikel is geschreven in de serie over teamontwikkeling (gezamenlijk willen, kunnen en zijn).

Teamontwikkeling

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.