Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Werkoverleg

Werkoverleg: een overlegvorm die van onmiskenbare waarde is. In het kader van de interne communicatie. Wie moet erbij zijn? Wat wordt er besproken? Hoe moet de verslaglegging eruitzien?

Instrument: bevorderen interne communicatie

Het werkoverleg binnen organisaties is essentieel als instrument om de onderlinge communicatie te bevorderen. Belangrijk is dat er een regelmatige frequentie is waarop het werkoverleg plaatsvindt bijvoorbeeld 1x per week of 1x per veertien dagen. Binnen kleinere organisaties is het werkoverleg doorgaans gelijk aan het afdelingsoverleg (zie: functie en noodzaak van het afdelingsoverleg). Bij grotere organisaties zijn dit vaak twee aparte overlegvormen.

Werkoverleg

Training vergadertechnieken

De Steven verzorgt de training effectief vergaderen.

Training effectief vergaderen

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen.

Doel van het werkoverleg

Bij ieder overleg geldt: bepaal het doel van deze overlegvorm. Dat geldt zeker ook voor het werkoverleg. Als doelstelling kunnen we er een paar noemen:

 • Werkverdeling en taakverdeling voor de komende week
 • Het doorspreken van de voortgang van projecten en het evalueren daarvan
 • De werkwijze bepalen rond nieuwe projecten
 • De planning voor de komende week (wie doet wat?)
 • Bijzonderheden (verlofdagen van medewerkers, vakantie of ziekte doornemen)
 • Informatie vanuit het managementteam of directie delen of bekendmaken

Kenmerk

Kenmerk van het werkoverleg is dat het kort en zeer praktisch van aard is. Het werkoverleg is vooral gericht op de praktische zaken van de komende week of weken en evaluerend terugkijken op de afgelopen week of weken.

 • Wie moet er bij aanwezig zijn?

  Bij iedere vergadering maar zeker ook bij het werkoverleg geldt: betrek die mensen erbij die daadwerkelijk bij dit overleg betrokken moeten zijn. Kortom: medewerkers die bepaalde informatie voor de uitoefening van hun functie nodig hebben.

 • Verslaglegging

  Qua verslaglegging van het werkoverleg kun je volstaan met een korte actielijst of besluitenlijst. Uitgebreide notulen of gespreksverslagen zijn overbodig. Zie ook: doelgerichte verslaglegging werkoverleggen.

Duurt het werkoverleg te lang?

Duurt het werkoverleg te lang? Lopen vergaderingen vaak uit binnen jouw organisatie? Lees verder:

Werkoverleg en vergadering duurt te lang

 • Agenda

  Belangrijk is om tijdens het werkoverleg te volstaan met een aantal vaste agendapunten bijvoorbeeld:

  • Opening
  • Besluitenlijst vorig werkoverleg
  • Lopende zaken (zoals.........)
  • Nieuwe projecten (zoals.......)
  • Rondvraag
  • Sluiting
 • Voorzitten van het werkoverleg

  Wij adviseren om de direct leidinggevende het werkoverleg te laten voorzitten. De direct leidinggevende is immers de belangrijkste schakel tussen directie / MT en de medewerkers. In kleinere organisaties is het vaak de directeur / eigenaar die het werkoverleg voorzit.

Training vergadertechnieken

De Steven verzorgt de training effectief vergaderen.

Training effectief vergaderen

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.