Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Bang om failliet te gaan? Angst voor faillissement?

Naderend faillissement? Bang voor failliet? Als ondernemer maak je je zorgen over de continuïteit van jouw bedrijf.

Faillissement: bent u er bang voor?De liquiditeitsdruk neemt toe, de omzet neemt af en je ziet met lede ogen aan dat er gedurende maanden lang geen winst wordt gemaakt.

Soms ben je bang dat je failliet gaat. Echter: niemand gaat failliet omdat hij snel ingrijpt of teveel informatie heeft.

Artikel over faillissementen

In dit artikel staan we stil bij de volgende onderwerpen:

Liquiditeitsproblemen?

Heeft jouw organisatie liquiditeitsproblemen? Lees dan ons artikel over knelpunten in de liquiditeit.

Liquiditeitsproblemen

Failliet gaan: het overkomt je niet!

Je bent bang om failliet te gaan. Al tijden maa je geen winst. De liquiditeitsspanning neemt toe. Een faillissement overkomt je niet. Niemand ging failliet omdat hij/zij te vroeg ingreep.

 • Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus

  Het is heel vervelend waarin jouw bedrijf zich bevindt. En toch kun je de situatie overwinnen. Door tijdig aan de bel te trekken.

 • Je moet weten!

  Je moet niet het gevoel hebben dat het niet goed gaat. Je moet zeker weten. Te denken valt aan maandcijfers, kwartaalcijfers. Je kunt beter weten hoe het er echt voor staat dan vermoeden hoe het ervoor staat.

 • Neem maatregelen!

  Ons advies: laat je niet leiden door angst. Laat je niet verlammen. Maak een plan de campagne en grijp in. Passiviteit, afwachten en hopen dat het beter gaat zijn slechte medicaties in de situatie waarin je verkeert.

 • NU is vandaag!

  Wanneer je vermoedt dat er een kans zou kunnen zijn op een faillissement dan heb je misschien nog een kans. Door NU in te grijpen. Niet morgen! Niet wachten tot volgende week. Niet hopen dat die ene order nog doorgaat of dat die ene betaling nog binnenkomt. Niet de kop in 't zand steken! Optreden en gaan!

 • NU is Plan B schrijven

  Plan B is het plan dat je schrijft als noodscenario. Je wacht nog op die ene order. Je wacht nog op die ene betaling. Maar stel dat dit niet komt. Wat ga je dan doen? Wanneer ga je dat doen? Hoe ga je het oplossen?

 • Je gaat niet failliet omdat je te pro-actief bent!

  Bedrijven gaan eerder failliet omdat ze te lang wachten met ingrijpen of reorganiseren dan dat ze failliet gaan omdat ze pro-actief zijn en vroegtijdig maatregelen nemen.

 • Je gaat niet failliet omdat je cijfermatig te goed op de hoogte bent van jouw bedrijfssituatie

  Bedrijven gaan eerder failliet omdat ze niet WETEN hoe ze er precies voor staan dan dat ze exact weten wat ze gisteren, deze week en vorige maand verdiend (of verloren) hebben. Zorg dat je cijfermatig de zaakjes op orde hebt op de euro najouwkeurig. Consistente cijfers overtuigen zelfs de curator. Een warrig verhaal zit niemand op te wachten.

 • Wacht niet tot de deurwaarder komt!

  Wachten tot de gerechtsdeurwaarder op de stoep staat helpt niet. Wachten tot  de exploot van dagvaarding en bevel op de mat ligt helpt evenmin. Tref een regeling met jouw leveranciers op basis van een kloppende liquiditeitspositie. Wachten doe je bij de bushalte of de trein. Ondernemers wachten niet af. Ze gaan DOEN!

 • Communiceer met jouw medewerkers

  Hou jouw medewerkers niet voor het lapje door de salarissen te laat of niet te betalen zonder dat je hierover communiceert. Medewerkers weten, denken of vermoeden meer dan je denkt.

 • Praat met onafhankelijke adviseurs

  Laat de eigen adviseur maar even thuis. Die ken je al jaren immers. Frisse blik is beter. Je kunt beter jouw vraagstukken bespreken met een extern adviseur dan met jouw collega´s. Zij zijn onderdeel van het proces immers.

 • Laat je de kop niet gek maken

  Onze slogan is: wie zijn bedrijf of baan verliest is veel kwijt (misschien wel heel veel): wie zichzelf verliest is alles kwijt, zelfs de mogelijkheid en kans om deze vervelende situatie te overwinnen.

 • Nu is bellen!

  Nu is vandaag. Bellen dus en vandaag langskomen bij ons.

Reorganisatie om bedrijfseconomische redenen

Soms moet er gereorganiseeerd worden om bedrijfseconomische redenen. Inkrimping van de organisatie is een must om te overleven.

Reorganisatie door inkrimping

Ondernemers met financiële problemen in crisis

Ondernemers in financiële nood en problemen trekken bij een dreigend faillissement soms erg laat aan de bel. Dat verwijt wordt ze vaak gemaakt door omstanders. Maar hoe kan dat? En waar is de hulplijn?

 • Failliet taboe? Nog steeds!

  Failliet gaan is nog steeds een taboe. Overal hoor je de verhalen hoe er over gesproken wordt en de onderbojouwing erbij.

  Zelfs erkende adviseurs op dit terrein hebben het soms over een faillissement door de drie B's: de BMW, de Bontjas en de Belastingdienst. Ik weet dat dit gebeurt en dat ondernemers soms op status gesteld zijn en naar buiten toe de grote broek aantrekken terwijl het bedrijf in financiële problemen zit.

 • Ondernemers in financiële problemen

  Echter: er zijn zoveel andere ondernemers vooral in het MKB die wars staan van dit soort praktijken. Eerder andersom: te loyaal, te meegaand, te betrokken en oververantwoordelijk.

  • het personeel salaris betalen en zelf al maanden van het eigen spaargeld leven
  • voortdurend geld lenen vanuit privé aan de BV in de hoop dat er betere tijden komen
  • zichzelf veel ontzeggen en maar werken en maar werken
 • Waar is de hulplijn 155 - help redt een bedrijf?

  Voor veel ondernemers is het sowieso al lastig om aan de bel te trekken. Soms doordat men te eigenzinnig is en moeilijk hulp vraagt. Soms doordat men te optimistisch is en de zaak mooier voorstelt dan het geval is. Maar heel vaak ook omdat men niet weet waar men naar toe moet met deze vraagstukken.

  de bank is belanghebbende en wanneer de ondernemer niet oppast verliest hij het vertrojouwen bij de bank juist door dit soort gesprekken aan te gaan
  de eigen accountant is ook al belanghebbende en kijkt eerst hoeveel facturen er nog openstaan bij het accountantskantoor

  Waar is het centrale meldpunt voor ondernemers waar men in vertrojouwen (privacy en bedrijfsgeheimen gewaarborgd) het verhaal kan doen en waar diverse adviseurs met verschillende expertise de ondernemer bijstaan?

 • Waarom trekken ondernemers niet eerder aan de bel?

  Het verwijt dat ondernemers eerder aan de bel moeten trekken is (te) snel gemaakt in mijn optiek. De vraag is hoe dit komt. Wat ik merk is het volgende:

  • ondernemers hebben een soort gevoel van falen wanneer ze met dit verhaal naar de dokter moeten: falen voor de eigen omgeving van familie, kennissen en (zaken)vrienden
  • vaak voelt men dat de privacy onvoldoende gewaarborgd is en men is ontzettend bang dat de negatieve PR 'het gaat niet goed met dat bedrijf' de achteruitgang nog versnelt
  • het is voor ondernemers lastig zo niet onmogelijk om dit soort zaken te delen met medewerkers, laat staan met klanten want op het moment dat je dit kenbaar maakt, denkt ieder (logisch) alleen aan eigen portemonnee.

Coaching ondernemers bij faillissement

Failliet gaan? Dat gebeurt mij niet!Ook bij banken en accountants ontstaat er enigszins bewustwording dat er veel aan gelegen is om een ondernemer voor, tijdens en na het faillissement de juiste coaching aan te bieden.

 • Waarom belangrijk?

  Ondernemers hebben vaak diverse vormen van begeleiding voor of tijdens het faillissement. Vaak is dat een jurist (zelf ook curator in de praktijk), een accountant of fiscalist. Kortom: inhoudelijke begeleiding op cijfers, fiscale aangelegenheden of juridische zaken is er wel. Maar hoe gaat het met de ondernemer zelf?

 • Mentale kracht

  Mentale kracht vinden om tegen de stroom in nog wat creatiefs te bedenken is verdraaid lastig. De curator staat bij je op de stoep, een bank komt ook nog eens langs, de omgeving praat erover. En jij zit als ondernemer thuis met tal van gevoelens. Aandacht voor jou als ondernemer is er weinig. Begrip vanuit de omgeving ook niet veel. De eigen accountant kijkt allereerst of er nog openstaande facturen zijn.

 • Zijn er kansen? Coaching voor wie?

  Volgens mij zijn er nog een aantal kansen voor de ondernemer in kwestie mits hij de juiste begeleiding heeft. Voor wie? Voor die ondernemer waarvan geldt: hij/zij is wel capabel om te ondernemen maar men heeft tegenslag gehad (hetzij persoonlijk, privé of zakelijk) waardoor het zover gekomen is.

 • Ook banken kunnen belanghebbend zijn

  Wanneer het lukt om ondernemers wederom aan het ondernemen te krijgen kan de bank vaak een fikse afschrijving besparen.

 • Hoe ziet een coachingstraject eruit?

  Een coachingstraject ziet er als volgt uit:

  • Fase A: inventarisatie en inschatting

   Fase A bestaat uit een inventarisatie van de mogelijkheden en kansen. Dat bestaat uit een gesprek met de ondernemer zelf en als ’t kan zijn directe omgeving (bijvoorbeeld partner of vennoot).

  • Fase B: coachingstraject

   Op basis van de bevindingen uit fase A kan een coachingstraject worden voorgesteld. Zeker: gericht op de ondernemer maar direct daaraan verwant de onderneming. Mijn overtuiging is namelijk dat je het snelst weer op de rit bent door gewoon te gaan doen. Fase B is afhankelijk van de situatie qua inhoud en duur.

Faillissement als tweede kans voor ondernemers

Hoewel faillissementen en failliet gaan nog steeds in het hoofdstuk TABOE staat omschreven, biedt een faillissement in een aantal gevallen een prima kans voor de ondernemer om succesvol een bedrijf te starten of voort te zetten. Soms is een faillissement - met alle gevolgen van dien - nog de enige mogelijkheid om uit de malaise te komen.

 • De ondernemer is door het faillissement gepokt en gemazeld

  De ervaring van een faillissement is een bijzondere ervaring. Een ervaring die niemand wenst mee te maken maar de ondernemer die deze ervaring wel heeft, heeft iets extra's in zijn rugzak. Het is namelijk de ergste vorm van crisis die een bedrijf kan meemaken

 • Mentale kwestie

  Ondernemers die zover komen dat ze na een faillissement weer gaan ondernemen zijn er mentaal vaak sterker uitgekomen. Dat kan niet iedereen zeggen. Een faillissement heeft impact op het emotionele leven van een ondernemer en kan een deuk geven in het zelfvertrojouwen. Zie ook: de impact van een faillissement op de ondernemer. Dan hebben we ´t uiteraard niet over fraudeurs die bewust het ene faillissement na het andere veroorzaken.

 • Persoonlijke groei van de ondernemer

  Ik denk dat een failliete ondernemer een paar strepen voor kan hebben op diegene die deze ervaring (gelukkig maar) mist:

  • meer initiatief, meer anticiperen, een proactieve houding
  • het vermijden van valkuilen als 'te goed van vertrojouwen, naïef, onduidelijke afspraken
  • meer onderzoek naar kansrijke projecten en het laten liggen van kansarme projecten
  • duidelijker naar eventuele medewerkers: heldere afspraken, resultaatverwachtingen
  • heldere sturing op cijfers
  • meer inzicht en bewustwording in de zin van: deze situatie wens ik nooit weer
 • Kansen voor de doorgestarte onderneming

  Ook de onderneming welke wordt doorgestart heeft talrijke kansen. Zeker wanneer deze onderneming door het faillissement ontdaan is van de nodige ballast en talrijke verplichtingen waar geen ontkomen aan was.

 • Tips

  Een paar tips voor ondernemers die na een faillissement weer gaan ondernemen:

  • neem de juiste afstand in eerste instantie en neem de tijd om e.e.a. te verwerken. Een faillissement is een rojouwproces, zelfs al heb je er zelf voor gekozen en het is een mens niet vreemd om eerst in oude denkpatronen vast te zitten
  • maak een plan, werk een visie en strategie uit, deel dit met anderen die ter zake deskundig zijn
  • werk het plan stap voor stap uit en hou de risico's overzichtelijk, bojouw vertrojouwen op, ook zelfvertrojouwen (de beste voetbaltrainers zijn ook een keer ontslagen)
  • Ga Doen! Laat je niet weerhouden door wat anderen erover zeggen.

Rojouwproces

Failliet gaan is een immens proces voor de ondernemer zelf. Wij noemen het een rojouwproces. Meer weten?

Faillissement is rojouwproces ondernemer

Lezing uit de praktijk: failliet gaan, dat gebeurt mij niet!

Voor commerciële clubs, businessclubs  en zakenverenigingen word ik soms gevraagd om een lezing te houden met als thema: failliet gaan, dat gebeurt mij niet! Meer informatie?

Veel ondernemers zijn opportunistisch en optimistisch ingesteld. Ze denken in kansen en mogelijkheden en zeker niet in problemen. Gelukkig maar trojouwens want daarom zijn ze ondernemer geworden. Het onderwerp faillissement is voor veel ondernemers daarom ook taboe. Ze willen daar niet aan denken. Begrijpelijk!

Toch adviseer ik iedere ondernemer om de risico’s in zijn BV of holding nog eens goed op de rij te zetten. Dat moet je doen als ’t goed gaat in het bedrijf. Als ’t de verkeerde kant op gaat of dreigt te gaan, ben je eigenlijk al te laat.

 • Doelgroep

  Voor commerciële clubs en zakenverenigingen word ik soms gevraagd om een lezing te houden met als thema: failliet gaan, dat gebeurt mij niet! In ieder geval is duidelijk dat de doelgroep voor deze lezing de ondernemer zelf is.

 • Inhoud

  • het maatschappelijk taboe van een faillissement: aannames, veroordelingen, oordelen en onkunde
  • mijn bedrijf is gefailleerd maar heb ik gefaald?
  • de impact van een faillissement op jezelf en op je gezin
  • de impact van een faillissement op medewerkers die bij je in dienst zijn
  • reacties uit de omgeving en hoe je daarmee omgaat
  • het gevoel van machteloosheid en wat je eraan kunt doen
  • een aantal zaken die je als ondernemer vaak niet hebt geweten maar wellicht wel had moeten weten ook een faillissement biedt kansen en tal van niejouwe mogelijkheden
 • Tips voor ondernemers:

  • zoals je de uitvaartverzekering thuis hebt geregeld zo kun je als ondernemer heel veel zaken regelen die achteraf problemen besparen
  • een BV of holding is niet voldoende om privéaansprakelijkheid te voorkomen
  • winnaars hebben een plan, verliezers een excuus
 • Werkwijze

  De inleiding van deze lezing duurt ongeveer een half uur. Daarna zijn er tal van mogelijkheden die ik graag met je doorneem zoals de mogelijkheid om het gesprek op gang te brengen en samen over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Of bijvoorbeeld om deskundigen zoals een curator aan het woord te laten.

Fasen in de bedrijfsvoering

Dit artikel is geschreven in de serie over crisis in jouw bedrijf.

Crisis in jouw bedrijf

Organisatieontwikkeling

Bekijk onze trajecten gericht op organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Lees je onze nieuwsbrief al?

Wist je dat onze website meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar trekt? En dat MBO-, HBO-scholen maar ook universiteiten de website als ondersteuning gebruiken? Wist je dat sommige webinars verplicht gesteld zijn in bepaalde opleidingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (verschijnt om de 14 dagen).

Wil je onze nieuwsbrief aanbevelen bij collega’s of vrienden? Dat vinden we heerlijk! Gedeelde kennis is dubbele vreugde immers!

Inschrijven nieuwsbrief

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.