Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Durf je wel?

Durven speelt een rol bij persoonlijke ontwikkeling. Weet je dat ik daar heel lang over moest nadenken? Hoe krijg ik dit verwoord op een goede manier? Durven komt van het Middelnederlandse woord dorven wat duidt op nodig hebben en durren/dorren wat duidt op wagen. En wellicht dat deze duiding helpt bij de betekenis van durven.

Wat betekent durven?

Wanneer ik de samenvoeging van de Middelnederlandse woorden nu eens naast elkaar zet dan kom ik op: nodig hebben en wagen. Durven in de rechte zin is dus:

 • Een stap voorwaarts doen als dat nodig is
 • Een risico nemen als het voorziet in jouw behoefte
 • Een avontuur aangaan wanneer je ernaar verlangt
 • Uit je comfortzone stappen omdat je verlangt om te leren

Bij durven komt veel kijken

Bij durven komt heel veel kijken. Ik noem je een aantal aspecten:

 • Je durft die stap te nemen omdat je de situatie goed kunt overzien (inzicht is noodzakelijk)
 • Je durft die knoop door te hakken omdat je besluitvaardig bent (dat is een kernkwaliteit)
 • Je schat de situatie positief in en daarom neem je dit risico (inschatten is belangrijk)
 • Je staat er met hart en ziel achter en daarom durf je die beslissing te nemen (je bent beslist, slagvaardig en je voelt je zeker)

Durven

Willen, kunnen en zijn

Wil je meer weten over willen, kunnen en zijn? Lees dan ons artikel over dit onderwerp.

Willen, kunnen en zijn

Loopbaanonderzoek

Tijdens een loopbaanoriëntatie onderzoeken we met jou:

 • Willen: drijfveren, loopbaanankers, behoeften, interesses
 • Kunnen: werkervaring, opleiding, achtergrond, vaardigheden
 • Zijn: talenten, eigenschappen,  kwaliteiten

Loopbaan oriëntatie

Zie je wat er gebeurt? Bij durven komen aspecten kijken zoals:

 • Jouw waarneming, jouw inzichten, jouw vermogen om een situatie in te schatten, jouw vaardigheden
 • Jouw persoonlijke eigenschappen (doortastend, slagvaardig, bedachtzaam)
 • Overtuigingen die je hebt
 • Normen en waarden

Wat maakt dat je een goeie durfal bent?

In jouw en mijn leven is het soms nodig om een stap te maken. Dan bedoel ik niet dat je een nieuwe afvalcontainer aanschaft omdat jou de kleur niet meer bevalt. Die stap valt nog wel mee. Ik moet denken aan vandaag. Twee deelnemers die bij mij een coachingstraject volgen hebben ontslag genomen bij hun huidige werkgever. En in dit geval: ontslag genomen zonder dat ze een andere baan hadden. Dat is gedurfd toch? Vooral als je ook nog een schoorsteen hebt die moet roken en je geen financiële reserves hebt waar je jaren op kunt teren. Durven heeft dus te maken met bepaalde zekerheden die je verlaat.

 • Je zet je huis te koop maar je hebt nog geen nieuwe woning of je koopt een nieuwe woning terwijl je de huidige woning nog niet hebt verkocht
 • Je gaat een baan aan in een nieuw vak
 • Je begint een studie die voor jou helemaal nieuw is

Een goeie durfal:

 • Kijkt, luistert naar zijn/haar behoeften en laat zich daardoor leiden
 • Vertrouwt op zijn/haar verstand en intuïtie (vertrouwen op je gevoel is goed, maar je hebt je hersenen niet voor niks gekregen)
 • Schat in en beoordeelt de situatie
 • Laat zich leiden door zijn/haar eigen morele kompas

Waarom durf je niet?

Soms durven wij niet. Ik durf de ladder niet op want ik heb hoogtevrees. En ik ga beslist niet in een open lift. En zo kun je allerlei dingen niet durven.

 • Je durft dat risico niet aan
 • Je durft niet van baan te veranderen
 • Je durft je financiële zekerheden niet op te geven

Angst en moed

En nu zie je al dat je twee reisleiders hebt. Angst en moed gaan altijd met je mee om iets wel of niet te durven. Angst is een sterke emotie, onderschat het niet!

 • Je bent bang dat het verkeerd gaat
 • Je bent bang dat je in de problemen komt
 • Je bent bang om te vallen
 • Je bent bang om te falen
 • Je bent bang om het verkeerd te doen

Angst kan je de keel dichtknijpen. Let op: het heeft ook een functie! Angst bewaart je voor gekke dingen. Angst maakt je alert op gevaar. Moed duidt op lef, onverschrokkenheid, gewaagdheid, dapperheid. Lees ook mijn artikel over: moedig.

Overtuigingen

Wat ook een grote rol speelt bij durven zijn je eigen overtuigingen. Ik noem een paar belemmerende overtuigingen:

 • Je moet geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt
 • Je moet geen schepen achter je verbranden
 • Wanneer je een dubbeltje bent word je nooit een kwartje
 • Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg
 • Je moet het lot niet tarten

Zo kun je ook stimulerende overtuigingen hebben zoals:

 • The sky is the limit
 • De bomen groeien tot in de hemel
 • Wat je wilt bereiken, kun je bereiken

Overtuigingen: belemmerend of stimulerend

Jouw zelfbeeld

Jouw zelfbeeld speelt een rol waardoor je iets wel of niet durft. Je kunt overtuigingen hebben over jezelf:

 • Ik ben niet zo’n spreker in de groep dus ik durf geen spreekbeurt te houden (belemmerende overtuiging)
 • Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan (Pippi Langkous)

De omgeving: aanmoedigen of ontmoedigen

Ook jouw omgeving kan een rol spelen. Word je aangemoedigd, gestimuleerd, geïnspireerd om een stap voorwaarts te zetten? Of word je ontmoedigd en wordt jou angst aangepraat? Laat je je leiden door jouw omgeving? Of neem je de feedback van de omgeving tot je en haal je die even door jouw eigen morele kompas? Dat is belangrijk bij het maken van keuzes.

Te weinig durven

Wanneer je te weinig durft kan je dat in de weg zitten. Als je durven bekijkt, zoals ik het hiervoor omschrijf dan durf je te weinig wanneer je:

 • Het nodig hebt om een stap voorwaarts te maken maar het niet doet
 • Een risico zou moeten nemen omdat het in jouw behoefte voorziet en je het niet doet
 • Je verlangens dooft en er niet naar luistert!

Te veel durven: bravoure

Je kunt ook te veel durven. Ik schreef al een artikel over roekeloosheid en overmoed. Te veel durven duidt op driestheid, onbesuisdheid, branie en bluf. Waarom?

 • Omdat je risico’s aangaat die onnodig zijn en die niet in jouw behoeften voorzien
 • Omdat je stappen maakt die je niet nodig hebt
 • Omdat je niet goed luistert naar je verstand en intuïtie en dingen aangaat die je niet kunt overzien
 • Omdat het jou ten enenmale aan zelfbeheersing ontbreekt
 • Omdat je impulsief bent en ondoordacht

Durven en willen

We praten over wilskracht ontwikkelen en doorzettingsvermogen. En dat is goed! Maar ik denk ook vaak dat we wat meer durfkracht zouden mogen ontwikkelen in tweeërlei zin:

 • Leren durven wanneer het nodig is
 • Niet willen durven als er geen relatie met jouw behoeften en verlangens is

Wel kunnen, niet durven!

Lees ook mijn artikel over: je kunt het wel, maar je durft het niet!

Durven op het persoonlijke vlak: leerdoelen

Ik noem wat leerdoelen op het persoonlijke vlak. Durf jij:

 • Jezelf te laten zien zoals je bent?
 • Je kwetsbaarheid te tonen?
 • De beelden te verlaten die de maatschappij op jou gelegd heeft?
 • Een eigen moreel kompas te ontwikkelen en te verlaten wat jou is aangepraat?
 • Te communiceren, presenteren en te spreken zoals je bent in plaats van zoals het hoort?
 • Te gaan staan voor jouw talent?
 • Je eigen weg te gaan?
 • Tegenslagen te incasseren?
 • De werkelijkheid onder ogen te zien?
 • Realistische verwachtingen te hebben van jezelf?

Persoonlijk ontwikkeltraject

Wil je aan de slag met jouw leerdoelen? Volg een persoonlijk ontwikkeltraject. Meer informatie? Bel ons of klik op onderstaande link.

Persoonlijk ontwikkeltraject

Bekijk de webshop!

Bekijk onze webshop met e-books, webinars en persoonlijkheidstesten.

Webshop De Steven

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.