Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Moreel kompas: wat is jouw morele kompas?

Een moreel kompas wijst jou de weg. Tegenwoordig hebben we het over jouw persoonlijke morele kompas maar ook over moreel leiderschap. In dit artikel leg ik uit wat een moreel kompas is.

Wat is moreel?

Moreel gaat over wat goed is en wat fout is, over normen, over wat moet of hoe het hoort. Moreel staat voor jouw conscientia, jouw geweten. Zo kun je morele verplichtingen hebben. Zoals iemand zei: ‘ik vind dat je de morele plicht hebt om studeren mogelijk te maken voor je kind’. Of: ‘als kinderen heb je de morele plicht om voor jouw ouders te zorgen als ze op hoge leeftijd gekomen zijn’.

Moreel kompas

Training en coaching

Bekijk onze trainingen gericht op:

Training autonomie

Leerdoelen autonomie

Wat zijn de leerdoelen gericht op autonomie of persoonlijk leiderschap?

Bekijk ze hier!

Leerdoelen autonomie

Normen en waarden

Normen en waarden krijg je mee vanuit je opvoeding. Ik leg in een ander artikel uit wat normen en waarden zijn. Maar kort gezegd: een waarde is wat je belangrijk vindt. Een norm is een regel die op de waarde is gebaseerd: wat wel mag en wat niet mag, wat je goed vindt of wat je afkeurt. Ik duid het met een voorbeeld. De waarde is behulpzaamheid en de norm kan zijn dat je voor jouw zieke buurvrouw de boodschappen haalt. Daar zit al in: ‘je kunt het toch niet maken om dat niet te doen?’ of ‘zo hoort het’. Zie je het verschil tussen normen en waarden?
Normen en waarden krijg je mee vanuit je opvoeding en vanuit de maatschappij. Neem school als voorbeeld. Als respect de waarde is, leer je op school dat je niet een ander kind mag pesten.
Normen en waarden kun je ook meekrijgen vanuit religie, wanneer je religieus bent opgevoed.

Morele zelfsturing

Ik praat graag over morele zelfsturing als zijnde een belangrijk onderdeel van autonomie en persoonlijk leiderschap. Waar normen en waarden van buitenaf worden aangereikt en aangeleerd, daar gaat het bij morele zelfsturing juist om wat jij er zelf van vindt. Iemand zei pas: ‘nadat mijn vader was overleden, voelde ik me vrijer’. De vraag is of je zolang moet wachten. Jij bent de eigenaar van jouw geweten en van jouw morele kompas. Wordt het niet eens tijd om al die waarden en normen onder de loep te nemen om te kijken, wat je er zelf van vindt?

Wat is een moreel kompas?

Voor mij is een moreel kompas een innerlijk kompas wat je zelf hebt ontwikkeld en wat jouw leven sturing geeft. Je laat je daarbij niet afleiden door hoe anderen vinden dat het hoort, maar je gaat bij jezelf te rade hoe jij vindt dat het hoort. Een moreel kompas is een richtingaanwijzer om te gaan en geen stok om mee te slaan. Bovendien wijst het de weg hoe het wel moet en dan vooral hoe jij vindt dat het zou moeten.

Waarom is een moreel kompas belangrijk?

Ik geef een paar redenen waarom een moreel kompas van belang is:

 • De eerste noemde ik reeds: als richtingaanwijzer om te gaan. Een kompas wijst jou de weg.
 • Het is een houvast in moeilijke tijden.
 • Het is een kracht die maakt dat je iets wel of niet wilt.
 • Het draagt bij aan zelfvertrouwen.
 • Het draagt bij aan duidelijkheid en overtuigingskracht in jouw communicatie, want je staat ergens voor en je gaat ergens voor.
 • Het draagt betrouwbaarheid (mensen kunnen op jou aan).
 • Het draagt bij aan willen (wat wil je en wat wil je niet).

Zijn er ook valkuilen?

Valkuilen zijn er altijd. Je kunt overal in doorslaan en dat geldt ook hier. Ik noem als valkuil:

 • Dat je een moraalridder wordt
 • Dat je anderen jouw normen en waarden gaat opleggen
 • Dat je normatief wordt voor jouw medemens
 • Dat je communiceert alsof je de waarheid in pacht hebt

Autonomie en persoonlijk leiderschap

Morele zelfsturing hoort bij persoonlijk leiderschap. Je laat je niet leiden door opgelegde waarden van buitenaf maar je geeft leiding aan jezelf. Je laat je niet leiden door wat anderen vinden dat belangrijk is maar je geeft invulling aan wat jij belangrijk vindt.
Autonomie is dus ook dat je jouw waarden niet oplegt of tracht af te dwingen. Integendeel! Je begrijpt dat je samenwerkt met anderen en dat je in een samenleving acteert met jouw medemens. Dus ga je het gesprek aan over wat je samen vindt en waar je samen voor staat.

Training en coaching

Bekijk onze trainingen gericht op autonomie of bestel het e-book: persoonlijke ontwikkeling dat doe jezelf!

Persoonlijke ontwikkeling ebook

Bekijk e-book

Bestel de online training: autonomie en persoonlijk leiderschap!

In onze webshop kun je de training autonomie en persoonlijk leiderschap aanschaffen!

Online training autonomie

Meer informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.