Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Ben jij té sturend?

Ben jij té sturend?

Ben jij soms te sturend? Of zeggen ze van jou dat je té sturend bent? Dat kunnen soms twee verschillende onderwerpen zijn. Maar in dit artikel ga ik in op de valkuil die ik ‘té sturend’  heb genoemd.

Vooropgesteld: sturend is een kwaliteit

Aan iedere valkuil ligt een kwaliteit ten grondslag. Dat geldt ook wanneer je té sturend bent. Wat is dan die kwaliteit? Je zou het als volgt kunnen noemen:

 • Je neemt makkelijk de leiding en dus ben je sturend of richtinggevend
 • Directief

Dat is dus positief. Je geeft dan immers richting aan een proces of aan een groep. Je geeft sturing aan de ontwikkeldoelen van de organisatie of aan het project waar je mee bezig bent. Je reguleert de zaken zodat ze goed verlopen. Maar wanneer je té sturend wordt, is het niet positief meer. En wanneer je dwingend wordt is het zeker niet meer positief.

Doe de test!

Bij De Steven kun je een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie

Training en coaching

Wil je een training volgen om te leren hoe jij je valkuilen kunt vermijden? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Betekenis en definitie

Té sturend omschrijf ik als een overmatige wijze van richting geven waardoor het op jouw manier moet gaan waardoor je:

 • te veel een stempel zet op een project of op een visie of zienswijze
 • jouw zin doordrijft of oplegt
 • je gelijk moet halen
 • te veel reguleert
 • anderen het initiatief ontneemt
 • passiviteit creëert en mensen niet inspireert om mee te denken
 • te veel controle en overzicht wil
 • te weinig toevertrouwt aan anderen
 • te veel bedisselt en bemoedert

Gevolgen

Wanneer je te sturend bent, heeft dat gevolgen voor de relatie met de ander. Ik noem wat voorbeelden:

 • Anderen kunnen er onzeker van worden
 • Initiatief wordt gedood en passiviteit wordt bevorderd
 • Je kunt anderen monddood maken waardoor ze zich niet meer uitspreken

De ander ervaart weinig ruimte en vrijheid.

Te sturend in de communicatie

Je kunt ook te sturend in de communicatie zijn. Eigenlijk ben je dan té directief. Gevolg is dat anderen:

 • Zich in de hoek gedrukt voelen
 • Weinig ruimte ervaren
 • Hun mening niet meer zeggen

De leidinggevende stuurt te veel

Wanneer je leidinggevende bent en je stuurt te veel, dan bevorder je passiviteit op de werkvloer. Wellicht heb je graag regie en controle maar dat zou je ook op een andere manier kunnen leren. Ik schreef een artikel over: leidinggevende stuurt teveel.

Training kwaliteiten en valkuilen

Wil je een training volgen om te leren hoe jij je valkuilen vermijd? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens