Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Open eindjes in de communicatie

Open eindjes heb je in de communicatie vaak sneller te pakken dan je doorhebt. En dat draagt in geen geval bij aan duidelijkheid. In dit artikel ga ik in op open eindjes in de communicatie en hoe je dat zou kunnen verbeteren.

Wat is een open eindje?

Een open eindje duid ik als een niet afgebakend geheel, een onduidelijke afspraak of communicatie zonder adressering. En communicatie met open eindjes leidt tot vrijblijvendheid en dus tot onduidelijke afspraken.

Open eindjes in de communicatie

Doe de communicatietest!

Bij De Steven kun je een communicatietest doen om inzicht te krijgen in jouw sterke punten en valkuilen, wanneer het over communicatie gaat.

Zo krijg je inzicht in jouw communicatie-ontwikkeldoelen!

Meer informatie

Communicatietraining

Wil je een training volgen om jouw communicatievaardigheden te ontwikkelen?

 • individuele communicatietraining
 • teamtraining communicatie verbeteren

Communicatietraining

Voorbeelden

Ik duid het met een aantal voorbeelden:

 • We moeten zien dat we de zaak financieel op orde krijgen (vraag is: wat moeten we op orde krijgen?)
 • We zouden nog een keer iets met functioneringsgesprekken moeten doen
 • We moeten meer mankracht zien te krijgen
 • De interne communicatie moet beter
 • We gaan er zo spoedig mogelijk mee aan de slag
 • Je hoort van mij
 • Ik kom er bij jou op terug
 • Dat gaat bij ons altijd mis
 • Iedereen is er zich van bewust dat er wat moet gebeuren
 • Niemand trekt zich iets van de procedures aan
 • Vertellen wat er moet gebeuren maar niet hoe
 • Pappen en nathouden
 • Je zegt niks: je laat het in het midden!
 • Rol leidinggevende: geen standpunt (durven) innemen)

Kenmerken

Een kenmerk van open eindjes in de communicatie is dat het niet geadresseerd is. Dat zit in woorden als iedereen en niemand. Soms is het overdrijven zoals: ‘alle klanten lopen weg als we zo doorgaan’ of ‘niemand kan zich hierin vinden’. Woorden als iedereen en niemand leiden snel tot een open eindje. Wat hier ontbreekt is de W van wie gaat het doen, over wie gaat het of wie is hier verantwoordelijk voor?

Een tweede kenmerk is het ontbreken van een tijdspad of tijdduiding. We zouden nog een keer, of laten we dat eens op de agenda zetten. Ook zinnetjes als ‘ik kom er bij jou op terug’, zonder te vertellen wanneer ik erop terug kom dragen bij aan open eindjes. Wat hier ontbreekt is de W van Wanneer. Wanneer gaan we dit doen, moet dit klaar zijn of wanneer starten we ermee?

Een derde kenmerk gaat over de W van Wat. Als je zegt dat de interne communicatie beter moet, vertel dan wat er beter moet. Het wordt al duidelijker wanneer je vertelt dat de interne communicatie verbeterd gaat worden wanneer je om de 14 dagen werkoverleg houdt samen. Ook zinnen als ‘dat gaat bij ons altijd mis’, zijn niet duidelijk. Wat gaat er dan mis?

Een vierde kenmerk gaat over de W van Waar. Waar doet het probleem zich voor? Dus niet: ik merk dat het verzuim de laatste maanden enorm is gestegen maar liever ‘op de afdeling logistiek van onze vestiging te Gorinchem is het verzuim de laatste 3 maand van 2 naar 15% gestegen’.

Afzwakken

Ik noemde overdrijven al als kans voor open eindjes maar dat geldt ook voor afzwakwoorden als ‘best wel’ of ‘eigenlijk’. ‘Eigenlijk vind ik wel dat je een punt hebt’ of ‘dit hadden we wellicht anders moeten doen’. Woorden als misschien of wellicht dragen niet altijd bij aan duidelijkheid.

Concretisering gaat jou helpen

Concretisering in jouw taalgebruik kan jou helpen om duidelijk te zijn en open eindjes te vermijden. Een mooi handvat zijn de 6 W’s.

 • Wat is er aan de hand?
 • Wanneer is het?
 • Waar doet het zich voor?
 • Wie gaat ermee aan de slag?
 • Waarom doen we dit?
 • Waardoor is het ontstaan?
 • En ik voeg er nog graag de H aan toe van hoe! Hoe gaan we dit doen?

Afspraken

Voorkom open eindjes in de afspraken. Waarom? Dit is wat je wilt bereiken:

 • We spreken met elkaar en we maken afspraken
 • We spreken elkaar aan wanneer we niet helder afspreken
 • We spreken ons uit wanneer we afspraken niet nakomen
 • We spreken elkaar uitsluitend aan op afspraken die zijn gemaakt
 • Wanneer we een afspraak niet kunnen nakomen, trekken we aan de bel

Training weg met open eindjes

Hier wil je vanaf:

 • Iets bespreken en ergens over praten zonder dat dit in een afspraak resulteert (vrijblijvendheid)
 • Onduidelijke afspraken
 • Ons uitspreken over tal van zaken waar we geen afspraken over hebben gemaakt
 • Ons uitspreken bij personen waar we de afspraak niet mee hebben gemaakt (wandelgangen)
 • We spreken ons niet uit en we spreken elkaar niet aan (en we blijven er mee rondlopen)

Training communicatie en gesprekstechnieken

Wil je een training communicatie en gesprekstechnieken volgen?

Communicatietraining

Testen, webinars en E-book

Bekijk onze webshop waar je tal van aanbiedingen treft zoals:

 • Webinar over persoonlijke communicatie
 • E-book over authentiek communiceren (in PDF)
 • Communicatietest

ebook communicatie

Webshop De Steven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.