Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Respect voor jezelf en voor anderen

Respect voor jezelf en voor anderen is een ijkpunt in het autonomieproces.  In dit artikel ga ik in op een aantal hoofdthema’s namelijk:

Respecteren: wat betekent dat?

We roepen vrij snel dat we iemand moeten respecteren maar of de praktijk zo rooskleurig is, is zeer de vraag. Iemand respecteren wordt vaak uitgelegd als:

 • Iemand vrij laten qua keuzes of mening
 • Iemand waarderen ongeacht de standpunten, religie of politieke kleur of voorkeur die iemand heeft

Respecteren van uzelf en anderen

Toch is respect zoveel meer. Wie de ander respecteert kan de ander aanvaarden in wie hij/zij is als mens. Dat omvat in feite veel meer dan het vrij laten van de ander.  Het betekent dat je de ander aanvaardt:

 • In wie hij/zij is
 • In de keuzes die hij/zij maakt
 • In de behoeften die hij/zij heeft
 • In de gevoelens die hij/zij toont maar ook in de grenzen die hij/zij stelt (respecteren grenzen)
 • In de normen en waarden die hij/zij heeft
 • En inderdaad in de mening en opvattingen die hij/zij heeft

Met respect behandeld worden betekent dus dat men oog heeft voor jouw goede naam, voor jouw belangen en behoeften.

Training en coaching

Bekijk onze trainingen gericht op:

Training autonomie

Leerdoelen autonomie

Wat zijn de leerdoelen gericht op autonomie of persoonlijk leiderschap?

Bekijk ze hier!

Leerdoelen autonomie

Respect geven

Allereerst ga ik in op respect geven. Dat betekent inderdaad dat het gaat over jou en de ander. Je respecteert de ander in een gelijkwaardige en open verhouding. Ik ga een tweetal situaties bij langs waarbij dat niet gebeurt.

 • Je stelt je boven de ander

  Je stelt je boven de ander wanneer je:

  • Voorbijgaat aan de gevoelens van de ander
  • De behoeften van de ander niet onderkent of niet als volwaardig beschouwt
  • Betweterig of belerend overkomt en jij de ander gaat voorschrijven hoe het moet
  • Normatief bent voor anderen en jouw eigen normen als maatstaf neemt voor de ander
  • Je in de valkuil trapt van over-verantwoordelijk of over-zorgzaam gedrag waarbij je de ander de mogelijkheid ontneemt om in eigen behoeften te voorzien
 • Je stelt je onder de ander

  Je stelt je ondergeschikt op wanneer je:

  • voorbij gaat aan jouw eigen gevoelens
  • jouw eigen behoeften verwaarloost of ondergeschikt maakt aan de behoeften van de ander terwijl je dat niet wilt
  • jezelf onderuithaalt of kleineert

Respect geven

Respectloos

Respectloos betekent zonder respect behandeld worden of de ander zonder respect behandelen. Dat kan op tal van manieren zoals:

 • De ander onderuithalen of kleineren
 • De ander te schande maken of kwaad spreken over de ander
 • Lachterig doen over de gevoelens van de ander
 • De ander als dom betitelen wanneer hij/zij voor eigen keuzes gaat
 • De ander claimen

Respect ontvangen

Respect ontvangen is een thema wat vooral ook te maken heeft met de houding van anderen jegens je. Weer ga ik een tweetal situaties bij langs:

 • De ander stelt zich boven jou

  De ander stelt zich boven jou:

  • Door jouw gevoelens te bagatelliseren, onderuit te halen of te negeren
  • Door voorbij te gaan aan jouw behoeften
  • Door je niet de ruimte te gunnen om in eigen behoeften te voorzien of keuzes te maken die in jouw behoeften voorzien
  • Door dominant, voorschrijvend, dicteren of sturend gedrag
  • Door normatief te zijn en je normen op te leggen die niet bij je passen

Respect ontvangen

Weerbaar tegen respectloze behandeling

Ben je voldoende weerbaar tegen respectloze behandeling van anderen? Mijn devies is: laat je nooit kleineren!

Assertiviteitstraining

 • De ander stelt zich ondergeschikt op

  Wanneer de ander zich ondergeschikt opstelt, krijg je wellicht geen weerwoord, tegenstand etc. Voor het oog heb je overeenstemming of ben je het eens met elkaar. Echter: de ander houdt zich in, maakt eigen behoeften en gevoelens ondergeschikt aan die van jou. Je begrijpt het al: dit komt de relatie tussen jou en de ander niet ten goede. In feite is het ook geen respect wat je ontvangt maar eerder een vorm van slaafs en té meegaand gedrag.

Behoefte aan erkenning

Respect is een behoefte. Ieder mens heeft behoefte aan waardering, erkenning en respect. Wie respect geeft, geeft waardering. Wie respect ontvangt, ontvangt erkenning. Erkenning in wie je bent n jouw recht om jezelf te zijn.

Training en coaching

Bekijk onze trainingen gericht op autonomie of bestel het e-book: persoonlijke ontwikkeling dat doe jezelf!

Persoonlijke ontwikkeling ebook

Bekijk e-book

Bestel de online training: autonomie en persoonlijk leiderschap!

In onze webshop kun je de training autonomie en persoonlijk leiderschap aanschaffen!

Online training autonomie

Meer informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.