Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Crisis in uw bedrijf of organisatie

Crisis in uw bedrijf of organisatie: met het woord crisis wordt vaak aangeduid een periode waarbij iets heel slecht ging. Een bedrijf in crisis betekent doorgaans dat een bedrijf in moeilijk vaarwater zit. Crisis ontstaat wanneer overmatig of of onvoldoende wordt voorzien in behoeften. Dat betekent dat er in uw onderneming crisis kan ontstaan wanneer u onvoldoende voorziet in klantbehoeften of omdat u onvoldoende inspeelt op marktbehoeften. Soms ontstaat cirsis doordat u blijft volharden in bepaald gedrag terwijl uw organisatie in een nieuwe fase is aangeland.

Crisis in uw bedrijf of organisatie

In dit artikel gaan we in op:

Betekenis en definitie

Graag komen we tot een definitie aan de hand van een aantal criteria. Een crisis:

 • is een noodsituatie waarbij het functioneren van de organisatie ernstig wordt verstoord en er sprake van ontwrichting van de organisatie kan zijn
 • is de zwaardere variant van wat wij knelpunten in de organisatie noemen
 • is een gevolg van een onvervulde of overmatig vervulde behoefte
 • in zwaarste vorm is een failliet bedrijf

Economische recessie

De economie is te verdelen in fasen van recessie, herstel, opleving, overspanning, crisis en neergang. In een tijd van recessie ontstaan er problemen zoals werkloosheid, faillissementen. Ondernemen in een tijd van economische crisis is  niet gemakkelijk. De omzet daalt. De markt zit tegen. Wat moet u er dan aan doen? Wat kunt u eraan doen? Creativiteit wordt gevraagd van de ondernemer. De houding van (te) veel ondernemers is enerzijds gericht op kostenbesparing en anderzijds is er een afwachtende houding in de hoop dat de onweersbui toch maar weer snel over ons land heentrekt. De verwachting bij veel ondernemers is dat we daarna gewoon weer in het oude patroon verder kunnen gaan net als voor de crisis.

Aansluiting op marktbehoeften is nodig

Om crises te voorkomen is aansluiting op de markt- en klantbehoeften een must. Dat vraagt veel creativiteit van ondernemers. Want wie om zich heen kijkt ziet dat  velen ook hetzelfde doen. Salesacties met kortingen tot 70%, de spaarkaart bij de schoenwinkel, een bon bij de modezaak, een gratis handdoek bij het tankstation en een gratis liter benzine bij de Hema. Ondertussen hebben we per week ongeveer een vierkante meter aan folders in de brievenbus. En we gaan maar door.

We steken er de draak mee maar duidelijk is dat aansluiting bij behoeften nodig is. Wanneer er geen innovatie en vernieuwing meer is, missen we de boot.

Voorbeeld uit de automotive

Crisis in de automotive

De autobranche raakte in 2008/2009 in een behoorlijke crisis. We deden een traject in een autobedrijf met als doelstelling om te overleven in een tijd waarbij de omzet op dat merk landelijk met 40-45% was gedaald.

Wat was de oorzaak?

De oorzaak van de crisis in de autobranche was dat consumentenbehoeften, consumentengedrag waren veranderd.  Aan de oorspronkelijke behoefte patronen was niets veranderd.  Er was ook toen nog steeds behoefte:

 • aan mobiliteit (ik wil van A naar B)
 • aan gemak (een auto voor de deur is beter dan 2 kilometer naar een station lopen)
 • de auto als prestigedingetje hoewel de consument zich niet meer laat wijsmaken dat auto’s uit land A zoveel beter zijn dan uit land C (ook dat is achterhaald)

Wat was er wel veranderd?

Door de digitale revolutie was er geen behoefte meer:

 • aan kilometerslange showrooms met grootse demomodellen. De kosten van deze constellatie waren veel te hoog. Was er in de jaren 70/80 een expansie van het autobedrijf naar ieder dorpje (eigen vestigingen), nu ontstond de situatie van inkrimping van het aantal gebouwen en showrooms.
 • aan uitgebreide shows (liever een online website)
 • traditionele verkopers (er waren nieuwe verkoopmethoden nodig)
 • aan het oude model van de chef-monteur die 2 monteurs aanstuurt, de verkoopleider die drie verkopers aanstuurt met daarboven een bedrijfsleider die de verkoopleider en de chef-werkplaats aanstuurt. Dat bleek onbetaalbaar systeem te zijn waar niemand meer op zat te wachten
 • ouderwetse PR en marketing methodieken: liever internet-marketeers dan kilo´s folders die huis-aan-huis bezorgd werden.

 De markt verandert

Wat is er anders op de markt? We noemen een paar elementen!

 • Consumentengedrag: het gedrag van consumenten is veranderd. De loyaliteit aan een vaste (huis)leverancier is veel minder groot dan vroeger het geval was.
 • Consumentenkunde: de consumentenkunde is dankzij internet veel groter dan ooit. Pas vertelde een productiechef hoe hij een televisie kocht. Dat is allereerst een technische oriëntatie op het product, in een latere fase pas bezoek aan die winkel waarvan hij wist dat ze dat product daar leverden voor die prijs. En de verkoper in de winkel stond met de mond vol tanden omdat mijn productiechef meer van het artikel afwist dan de verkoper. En dus had hij niet het gevoel dat hij daar geholpen was.
 • Consumentenmobiliteit: voor een auto rijdt de consument met het grootste gemak van Drenthe naar Breda. En vice versa.
 • Consumententijdstippen: de consument bepaalt wanneer hij/zij iets wil kopen (het tijdstip)

Crisis als gevolg van veranderingen

Of het nu om de modebranche, de boekenbranche of de autobranche gaat: er is verandering op de markt. Dat komt niet door de crisis die op de markt is ontstaan. De crisis is niet de oorzaak van de verandering maar een gevolg. Crisis ontstaat altijd en bij voortduur doordat niet wordt voorzien in marktbehoeften. Wanneer ondernemers veranderde marktbehoeften niet opmerken c.q. niet in staat zijn hun organisaties mee te nemen in de ontwikkeling naar een veranderde marktbehoefte, gaan de resultaten zienderogen achteruit en verkeert het bedrijf in crisis. Reorganiseren door inkrimping en snijden in kosten helpt tijdelijk als overlevingsmechanisme maar is nooit een oplossing.

De crisis bestaat niet!

Wanneer het slecht gaat in een bedrijf wordt dat vaak aangeduid met DE crisis als zijnde de veroorzaker. Echter: de crisis bestaat niet! De crisis is dus ook geen veroorzaker van dalende omzetten. Eerder kunnen we oorzaken aanwijzen als: gebrek aan creativiteit, gebrek aan innovatie, ingedut in de comfortzone, te weinig aan PR- en marketing gedaan etc.

Hoe kan het dat het ene restaurant vol zit op zaterdagavond terwijl de ander niets te doen heeft? Terwijl we dezelfde crisis hebben? Hoe kan het dat de ene trainer/coach omkomt in het werk en de ander niets te doen heeft? Terwijl we dezelfde crisis hebben? Hoe kan het dat de ene autoverkoper nog steeds volop auto’s verkoopt terwijl een ander het niet lukt?

Is crisis een kans?

Dat moet nog blijken!. Dit soort PEPTALK komt vooral van veel advies- en trainingsbureaus. Om nog wat workshops en seminars vol te krijgen in deze tijd. Crisis is een bedreiging voor uw bedrijf! TENZIJ u als ondernemer de slagkracht hebt om er een kans van te maken.

Fasen in de bedrijfsvoering

Dit artikel is geschreven in de serie fasen in de bedrijfsvoering.

Organisatiefasen

Organisatieontwikkeling

Bekijk onze trajecten gericht op organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens