Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Employability: kunnen verwerven en behouden van betaalde arbeid

Employability is het kunnen verwerven en behouden van betaalde arbeid. Employability wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de individuele medewerker, waarbij drie factoren bepalend zijn:

  • het kunnen beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om goed inzetbaar te zijn
  • de bereidheid om regelmatig van functie te wisselen
  • het beschikken over voldoende kennis van de arbeidsmarkt om te weten waar en hoe hun vermogens kunnen worden ingezet.

Training arbeidsmarktfitheid

Hoewel de medewerker zelf verantwoordeljk is voor het verwerven en behouden van betaalde arbeid, kunt u dit proces als organisatie faciliteren. De training arbeidsmarktfitheid heeft als doel om aansluiting te houden bij de arbeidsmarkt en is gericht op:

  • bewustwording: de medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn werkgelegenheid
  • Zelfinzicht: wie ben ik? Waar liggen mijn vaardigheden en competenties? Waar liggen mijn drijfveren en loopbaanankers?
  • Zelfmotivatie: hoe motiveer ik mijzelf?
  • Zelfdiscipline: hoe zet ik e.e.a. daadwerkelijk om in stappen en acties

Training arbeidsmarktfitheid

Zekerheden zijn veranderd

EmployabilityDe wereld verandert snel, en om te overleven moeten organisaties met organisatiewijzigingen reageren. Medewerkers krijgen te maken met deze wijzigingen. Jarenlang hetzelfde werk uitvoeren is geen zekerheid meer. Het is de kunst om een balans aan te brengen tussen de flexibiliteitbehoefte van de organisatie en de behoefte aan een vorm van (baan)zekerheid van medewerkers. Omdat zowel medewerkers als de organisatie veranderen, kunnen de behoeften en wensen ten aanzien van werk veranderen.

  • Weten uw medewerkers welke waarden voor hen belangrijk zijn in het werk?
  • Hebben uw medewerkers een ‘plan B’? voor als hun werk verloren gaat?
  • Ondersteunt u medewerkers naar de ‘next step’?

Autonomiebevordering op de werkvloer

Autonomiebevordering op de werkvloer is gericht op bewustwording en inzicht. O.a. de bewustwording dat ieder zelf verantwoordelijk is voor de eigen behoeften, gevoelens, motivatie, werkgelegenheid etc.

Training autonomie

Flexibiliteit en veranderbereidheid

Flexibiliteit is het kunnen inspelen op veranderingen. Het is een medewerkers eigenschap die gefaciliteerd kan worden door de organisatie. Van medewerkers wordt in toenemende mate flexibiliteit gevraagd. De mate waarin mensen flexibel zijn is afhankelijk van  hun motivatie, waarden en normen, competenties en kennis. Het uit zich in de employability van een medewerker. Daarnaast speelt de privé situatie een belangrijke rol. Ook de waarde die mensen geven aan het belang van hun aanwezigheid op het werk speelt een rol. Het maakt uit of medewerkers zichzelf ervaren als een belangrijke schakel in het proces of dat ze het idee hebben makkelijk gemist te kunnen worden.

Duurzame inzetbaarheid

Dit artikel is geschreven in de serie over duurzame inzetbaarheid binnen organisaties.

Duurzame inzetbaarheid

Gezondheidsmanagement

Duurzame inzetbaarheid is onderdeel van ons programma  gezondheidsmanagement.

Gezondheidsmanagement

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach