Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Bevlogenheid creëren in organisaties: 4 stappen

Bevlogen medewerkers hebben plezier in het werk en organisaties met bevlogen medewerkers presteren beter. Organisaties kunnen het werkplezier van medewerkers bevorderen en de prestaties in 4 stappen verbeteren.

Bevlogenheid

Stap 1: afstemming over zinvol

Belangrijke voorwaarde voor bevlogenheid is de afstemming tussen wat werk voor een medewerker moet opleveren en de resultaten die een organisatie wil halen. Het gaat dus over de afstemming tussen wat zinvol is voor een medewerker en wat zinvol is voor de organisatie. Wordt het werk als zinvol ervaren en met plezier uitgevoerd dan ontstaat een positieve energie (bevlogenheid) waarmee medewerkers in beweging komen en goede prestaties neerzetten. Zinvolheid bepalen  is de eerste belangrijke stap naar bevlogenheid.

 • Hebben uw medewerkers zicht op wat zinvol voor hen is? Weten uw medewerkers welke waarden zij in werk gerealiseerd willen zien?
 • kunnen uw medewerkers invulling geven aan de taakeisen? voldoende competenties, vitaliteit en gezondheid op orde?
 • Heeft u zicht op de waarden die in uw organisatie de boventoon voeren?
 • Weet u of er overeenstemming is tussen de persoonlijke waarden van uw medewerkers en de organisatie waarden?
 • is de missie, visie, structuur en doelstellingen voldoende duidelijk bij de medewerkers?

Zinvolle taken geven passie en bezieling

Zinvolle taken dragen bij aan de behoefte aan zingeving. Dat brengt passie en bezieling bij uw medewerkers maar ook binnen de organisatie.

Passie en bezieling

Stap 2: Autonomie

Als de zinvolheid voor beide partijen is vastgesteld, kunnen de taken en kaders worden geformuleerd.(commitment) De kaders vormen de randvoorwaarden waarbinnen een medewerker de vrijheid heeft om zijn werk uit te voeren. (autonomie). Autonomie is de tweede belangrijke stap naar bevlogenheid.

 • zijn de kaders waarbinnen een medewerker vrij mag opereren duidelijk?
 • zijn er resultaat afspraken met de medewerker gemaakt?
 • heeft een medewerker de vrijheid om zelf de weg naar zijn resultaat te bepalen?

Stap 3: Uitvoering en feedback

Als de zinvolheid en kaders afgesproken zijn kan de uitvoering beginnen. Tijdens de uitvoering is regelmatig feedback nodig. Worden de gewenste resultaten bereikt? Zowel team, leidinggevende als medewerker is verantwoordelijk voor feedback.

Feedback is de derde belangrijke stap naar bevlogenheid.

 • krijgen uw medewerkers regelmatig feedback of krijgen ze dat 1 x per jaar in het beoordelingsgesprek?
 • kunnen uw leidinggevenden feedback geven?
 • kunnen uw medewerkers feedback ontvangen?
 • kunnen uw medewerkers feedback geven? durven teamleden elkaar aan te spreken?

Stap 4: Bijstelling

Als blijkt dat de resultaten niet voldoende zijn, moet worden bijgesteld. De zinvolheid en  de kaders worden dan opnieuw vastgesteld. Daar kunnen aanpassingen voor nodig zijn in het werk, vaardigheden of competenties van de medewerker of een andere werkplek binnen of buiten de organisatie.

 • hoe staat het met de bijstellingsmogelijkheden binnen uw organisatie? aanpassingen in werk en/of opleidingsmogelijkheden?
 • hoe staat het met de mobiliteit binnen uw organisatie? wat is de gemiddelde functie verblijfsduur?
 • hoe staat het met de flexibiliteit van uw medewerkers? Zijn zij naast voldoende inzetbaar ook voldoende uitzetbaar?

Voor het proces naar bevlogenheid zijn de stappen zinvolheid, autonomie, feedback en bijstelling belangrijk. Kern van de aanpak om bevlogenheid en werkplezier te bevorderen is een balans model. In dit model wordt ervan uit gegaan dat werk energie kost maar ook energie moet opleveren. Lees ook: stressoren en werkstressoren.

Duurzame inzetbaarheid

Dit artikel is geschreven in de serie over duurzame inzetbaarheid binnen organisaties.

Duurzame inzetbaarheid

Gezondheidsmanagement

Duurzame inzetbaarheid is onderdeel van ons programma  gezondheidsmanagement.

Gezondheidsmanagement

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuw: Hoe ga je met je tijd om?

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: hoe ga je met je tijd om?

Ebook time

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.