Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Risicomanagement bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Risicomanagement bij verzuim en arbeidsongeschiktheid gaat over het bevorderen van gezondheid, vitaliteit en welzijn van werknemers. Het is een organisatietraject ontwikkeld door De Steven en onderdeel van een allesomvattend traject wat wij gezond ondernemen noemen.

Risico-inventarisatie

Voorkomen van verzuim boven de 3 % begint bij het achterhalen van risico’s op alle organisatie niveaus. Met behulp van risicomanagement wordt in kaart gebracht waar knelpunten kunnen ontstaan, wat de gevolgen van die knelpunten zijn en welke acties nodig zijn om schade te voorkomen.  Dat gaat natuurlijk over gezondheidsrisico’s (risico van ziek worden) en veiligheidsrisico’s (onveiligheidsrisico’s)  waardoor ziekte en ziekteverzuim kan ontstaan. In feite zijn er risico’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Risicomanagement

Training duurzame inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden voor de training duurzame inzetbaarheid.

Training duurzame inzetbaarheid

Training verzuim en inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden voor de training verzuimmanagement.

Training verzuim en inzetbaarheid

Risicobeheersing

Risicobeheersing gaat over het beheersen van risico’s die schadelijk zijn voor de organisatie en voor de gezondheid en het welzijn van de medewerker. Toch gaat het bij risicomanagement het minst om risicobeheersing. Het nalaten van bevorderen van gezondheid is namelijk het grootste risico wat denkbaar is. Risicomanagement is dus gezond ondernemen bevorderen waardoor ziekte en verzuim voorkomen wordt. Centraal staat dus de afstemming tussen de mens (medewerker behoefte) en de organisatie (organisatiebehoefte).  We noemen het daarom ook wel Integraal Gezondheid Management.  Verzuim management is eigenlijk damage control. De schade is dan al ontstaan en je moet zorgen dat het niet erger wordt. Wil je 3% verzuim of minder dan kun je niet volstaan met alleen verzuim management maar is het hele traject nodig voor gezond ondernemen.

Bedrijfscontinuïteit management

Bedrijfscontinuïteit management is zicht hebben op alle factoren die verstorend kunnen werken op het realiseren van de strategie. Anders gezegd, zicht hebben op verstoringen van de processen die samen de keten vormen die een bedrijf op gang houden. Als één proces verstoord raakt of niet goed draait, breekt de keten en kan alles stil komen te liggen. De keten is immers zo sterk als zijn zwakste schakel. Om de continuïteit te bewaken is het dus zaak om zicht te hebben op alle processen in hun samenhang.

Gezonde organisaties hebben de minste risico’s

Balans hoofd hart en handen

Gezonde organisaties hebben de minste risico’s. We vergelijken de organisatie wel eens met het menselijk lichaam dat bestaat uit hoofd, hart en handen. Een gezonde balans tussen hoofd, hart en handen zorgt voor gezonde mensen (werknemers).

 • Hoofd

  Het hoofd van de organisatie is het onderdeel waar het denkwerk gebeurt. Het is een rationele besturing van de organisatie die plaatsvindt in het hoofd. Een belangrijk onderdeel want hier wordt de structuur gevormd en de processen bedacht. Ook worden procedures gevormd, veiligheidsvoorschriften uitgedacht, verzuimprotocollen ontworpen etc. Allemaal zaken die noodzakelijk zijn om risico’s te vermijden of uit te sluiten. Organisaties die hier te weinig aandacht aan besteden, creëren onduidelijkheid voor de medewerker en dat brengt risico’s mee. Organisaties die teveel aansturen vanuit het hoofd komen terecht in bureaucratie of een overmatige regelgeving of procedurevorming.  Te veel structuur is ook slecht voor de organisatie gezondheid. Mensen worden dan in een keurslijf gedrukt zonder dat ze hun eigen ideeën kunnen of mogen toepassen.  

 • Het hart

  Het hart is de centrale levenslijn van de organisatie. In het hart van de organisatie tref je de visie van de organisatie, de kernwaarden van de organisatie, de organisatiecultuur, commitment van de medewerkers, draagvlak, het ‘wij-gevoel’ etc. We noemen het ook wel eens de onderstroom van de organisatie. Werkt het hart van de organisatie goed, dan ontstaat vertrouwen en krijgen mensen energie en  passie om voor die organisatie te werken.

  Met te weinig hartenergie kan de organisatie niet goed presteren. Als er geen vertrouwen is, er geen gezamenlijke doelstellingen zijn, geen duidelijkheid is of onvoldoende richting, gaat iedereen zijn eigen gang en kost het werk meer energie dan het oplevert.

  Te veel hartenergie is ook niet goed. Het hart is de energiemotor van een organisatie. Zonder rem in de zin van regels en afspraken kan het hart vanuit enthousiasme doorslaan. Het hart heeft het hoofd nodig om het enthousiasme in banen te houden.

 • Handen

  De handen van de organisatie noemen we maar even de praktische invulling. Een praktische invulling om risico’s te vermijden, uit te sluiten en gezondheid te bevorderen. Daarbij is een grote variëteit aan activiteiten zoals het implementeren van veiligheidsmaatregelen (plaatsen van strepen en het aanbrengen van looppaden op het bedrijfsterrein, het aanbrengen van doorvalbeveiligingen, hekwerken en anti-slipmaterialen) tot het organiseren en plannen van de BHV cursus of de cursus tiltechnieken.

Implementeren risicomanagement

Verzuim boven de 3% is een gevolg van fouten of missers in de cultuur, structuur of vertrouwen.  Richt je altijd op het opsporen en oplossen van de missers en het gevolg is een laag ziekteverzuim, meer tevreden medewerkers en betere prestaties. Het kenmerk van risicomanagement is dat je liever niets over laat aan toeval en dat je op zoek gaat naar afstemming tussen mens en organisaties om risico’s uit te sluiten. Wil je alle risico’s voor gezond ondernemen binnen jouw organisatie in kaart krijgen en jouw knelpunten oplossen? We komen je graag helpen.


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.