Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Missie van jouw organisatie of bedrijf formuleren

Missie van jouw organisatie of bedrijf formuleren? Wil je definiëren waaraan jouw bedrijf bestaansrecht ontleent?  Dit artikel gaat over het formuleren van de missie van jouw organisatie en is bestemd voor directies, managers of ondernemers.

Betekenis en definitie

Het woord missie komt uit het Latijn van het woord missio (missio betekent 'zenden/sturen'). Van oorsprong heeft een missie te maken met een missionaris of gezant die een bepaalde taak of roeping had te volbrengen. De organisatiemissie heeft daar niet zoveel meer mee te maken zoals het lijkt. Toch zijn er overeenkomsten:

 • Missie gaat over bestemming waaruit alle doelen en strategieën kunnen worden ontworpen. Wat is de bestemming van jouw organisatie of anders gevraagd: waartoe is jouw organisatie bestemd?
 • Missie komt van binnenuit zoals roeping altijd te maken heeft met innerlijke aandrang, aandrift of verlangen. Die innerlijke drang is verbindend in jouw organisatie en raakt dromen, drijfveren en persoonlijke behoeften van jouw medewerkers.
 • Missie raakt de behoefte aan zingeving. Sterker nog, missie IS zingeving

Missie van de organisatie

Doe de leiderschapstest!

Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je ontdekken wat jouw natuurlijke leiderschapsstijl is? Doe dan de gratis online test!

Leiderschapstest

Cultuurscan

Wil je de online cultuurscan starten? Het helpt je om inzicht te krijgen in de kracht van jouw organisatie. Doe de gratis cultuurscan!

Start de cultuurscan

Training en coaching gericht op leiderschap

Wij verzorgen training & coaching voor leidinggevenden, managers en ondernemers. Zowel voor het middenkader als het hoger kader, voor de startende leidinggevende als de ervaren manager.

Leiderschapsontwikkeling

Bestaansrecht

Kernvraag bij het formuleren van de missie is: waaraan ontleent jouw organisatie bestaansrecht? Het gaat om de fundamentele vaststelling: waartoe is dit bedrijf op aarde, wat voor nut heeft het en wat voegt het toe?
Oftewel: In welke marktbehoeften voorziet jouw organisatie? Waar staat jouw organisatie voor? Wat is de identiteit, Wat zijn de kernwaarden van jouw bedrijf of organisatie? In een missie staat kernachtig verwoord wat het bedrijf doet en voor wie, en vanuit welke normen en waarden het handelt. Een missie is altijd specifiek voor een bepaald bedrijf en daarmee herkenbaar voor alle betrokkenen.

De markt is bepalend

De markt- of klantbehoefte is bepalend bij de vraag: wat voegt jouw organisatie toe? Het bestaansrecht van jouw organisatie hangt af van de markt- en klantbehoefte en niet van jezelf. Wanneer het bestaansrecht van de organisatie niet in de buitenwereld zou liggen, zou het gaan over zelfbevrediging op organisatieniveau. De vraag is dus eigenlijk: wat voegt jouw organisatie toe in het kader van de marktbehoefte of klantbehoefte?

Belangrijke punten

Bij het bepalen van de missie zijn een paar punten van belang:

 • Allereerst gaat het altijd om wat een bedrijf wil betekenen voor zijn klanten (of burgers, patiënten, enz.)
 • Ook zegt een missie waarom een bedrijf doet wat het doet
 • Verder is een missie kort, zodat iedereen deze gemakkelijk kan onthouden, of op z’n minst in één oogopslag op een visitekaartje kan lezen
 • Een missie is onderscheidend of moet onderscheidend zijn. Zij moet uitsluitend gelden voor jouw bedrijf
 • Een missie gaat nooit over geld of winst
 • Een missie is niet concreet (jammer voor ondernemers en managers die zo graag van concreet houden): concretisering vindt plaats bij de formulering van doelstellingen en strategie.

In de praktijk lijken missies nogal eens op elkaar. Alsof ze uit de wikipedia van de consultant zijn gekopieerd of uit het lesmateriaal van de managementtraining zijn overgenomen! Bij het ontwikkelen van de missie staan drie vragen centraal:

 • Voor wie zijn we er (wie zijn onze klanten of wie is onze doelgroep)?
 • Wat hebben we te bieden (producten of diensten) doet er veel minder toe dan de vraag: waarom doen we dat?
 • Wat onderscheidt ons in de wijze waarop we dat doen (waarden en normen)?

Van mission statement naar visie

De mission statement is in feite een korte samenvatting van de missie van de organisatie. Is jouw missie geformuleerd en gedefinieerd? Dan kun je verder met het ontwikkelen van een organisatievisie.

Voorbeeld

Een slecht voorbeeld van een nietszeggende, algemene en te lange missie is: 'Wij zijn gedreven en gemotiveerd en werken aan een stevige marktpositie door het realiseren van hoogwaardige totaaloplossingen waarbij de klant centraal staat en wij innoveren in nieuwe producten en technieken. Onze organisatie voert een sociaal beleid en investeert in opleiding en trainingen voor onze medewerkers. Ook streven wij naar een langdurige relatie met onze klanten'.
Een goed voorbeeld komt van Apple: 'we willen techniek eenvoudig maken',

Kernwaarden en identiteit

De kernwaarden en identiteit raken het hart van jouw organisatie. Meer dan de producten of diensten die je aanbiedt zal dit de verbindende schakel naar jouw klanten zijn. Het benoemen van deze waarden is best moeilijk. Een voorbeeld vind je in de formulering van de kernwaarden van de organisatie.

Basis voor interne communicatie

Ook moet de missie van de organisatie voor iedere medewerker duidelijk zijn. Het is geen afstudeerscriptie van 250 pagina's die volgens academische maatstaven moet kloppen. Beter is dat iedere medewerker begrijpt waar het over gaat en dat er een duidelijke link is naar de visie van de organisatie.

Identiteit en kernwaarden van de organisatie

Visionair leiderschap

Dit artikel is geschreven in de serie: visie- en strategieontwikkeling!

Visionair leiderschap

Modern leiderschap

Lees ook onze artikelen over modern leiderschap!

Modern leiderschap

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.