Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Coachende rol bij delegeren motiveert de medewerker

Wil je jouw medewerker motiveren om een gedelegeerde taak op te pakken dan is inzicht in jouw eigen coachende rol belangrijk. Leerdoel: coachende rol bij delegeren voor leidinggevenden.

Hoe motiveer je de medewerker voor de gedelegeerde taak?

Delegeren doe je als jouw medewerker de kennis, het vertrouwen, de ervaring en de motivatie heeft om taken van jou over te nemen. Je kiest ervoor de verantwoordelijkheid voor taken over te dragen.

Delegeren = weten!

Delegeren = weten:

 • Dat jouw medewerker over voldoende kennis en vaardigheid beschikt om de taak uit te voeren
 • Dat jouw medewerker in staat is om situaties professioneel op te lossen wanneer er iets fout gaat (of dreigt te gaan)
 • Dat jouw medewerker jou informeert over de voortgang
 • Dat jouw medewerker jouw hulp in zal roepen of de behoefte uitspreekt om met jou te sparren wanneer er iets fout gaat of wanneer er een situatie ontstaat waar hij/zij er niet zonder hulp uitkomt
 • Dat jouw medewerker zich volledig verantwoordelijk voelt en weet voor de taak die je gedelegeerd hebt
 • Dat jouw medewerker de taak wellicht op eigen wijze uitvoert maar dat er geen verschil bestaat tussen jou en de medewerker over het beoogde resultaat
 • Dat jouw medewerker in staat is om zelf controles in te bouwen en in te schatten waar en wanneer iets fout zou kunnen gaan

Coachende rol leidinggevende bij delegeren

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen?

Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Training delegeren

Bekijk de training delegeren en loslaten voor leidinggevenden en managers. Zowel individueel aanbod als groepstraining wanneer meerdere leidinggevenden uit jouw organisatie deze training willen volgen.

Training delegeren en loslaten

Wat moet de medewerker WETEN?

 • Dat je weet (zelf geconstateerd hebt) dat hij/zij capabel is om de taak uit voeren
 • Dat hij/zij altijd bij jou terecht kan met hulpvragen of met zijn/haar behoefte te sparren over een mogelijke situatie
 • Dat je altijd interesse hebt in de voortgang en dat hij/zij jouw interesse nooit hoeft uit te leggen als wantrouwen en/of achterdocht
 • Dat de feedback die je geeft, bedoeld is om het proces of de taak beter te laten verlopen
 • Dat je eindverantwoordelijk bent en dus geïnformeerd moet zijn over de voortgang omdat de taak anders nooit gedelegeerd kan/mag worden

Delegeren = taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid overdragen

Wanneer jij en jouw medewerker bovenstaande samen geconstateerd hebben, pas dan kun je delegeren! Immers dan is er VERTROUWEN. Vertrouwen = weten.

Jouw stijl motiveert de medewerker

Jouw stijl motiveert de medewerker. Ik omschrijf de volgende aspecten:

 • Je hebt alle vertrouwen in de zelfwerkzaamheid van jouw medewerker. Je laat hem/haar vrij in zijn/haar vakmanschap.
 • Er is weinig directe sturing van jouw kant.
 • De communicatie met jouw medewerker (over gedelegeerde taken!) is beperkt en vooral gericht op het goed overbrengen van informatie. Daarbij zijn goede afspraken gemaakt over regelmatige terugkoppeling van resultaten.
 • De bevoegdheid om binnen bepaalde werkzaamheden te beslissen draag je expliciet over aan jouw medewerker. Die wordt daarmee verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten en ontvangt daarvoor de noodzakelijke bevoegdheden.

Delegeren en loslaten

Training delegeren en loslaten!

Training delegeren en loslaten

Leerdoelen delegeren

Bekijk de leerdoelen inzake delegeren.

Leerdoelen delegeren

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuwste e-book: talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!

Je kunt nu het nieuwste e-book (PDF) aanschaffen van Jan Stevens over: talenten en kwaliteiten, jouw houvast en zekerheid.

Je kunt ook de boekpresentatie van 27 januari gratis terugkijken. Inschrijven?

Talenten en kwaliteiten / e-book

Meer informatie?

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.