Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Beslissingsbevoegdheid: delegeer je dat ook?

Beslissingsbevoegdheden zijn belangrijk in organisaties. Ik vind vaak dat dit een onderwerp is wat onderschat wordt. Er wordt snel gesproken over de verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen. Het is al moeilijker om ook bevoegdheden lager te leggen in de organisatie. Zie ook mijn artikel over verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Beslissingsbevoegd: wat betekent dat?

Wanneer je beslissingsbevoegd bent, heb jij de bevoegdheid van de organisatie gekregen om bepaalde beslissingen te nemen. Je zou het ook beslissingsrecht kunnen noemen. Dat is het recht om bepaalde beslissingen te nemen. Je mag bepaalde besluiten nemen, knopen doorhakken. Je mag richting geven, de doorslag geven. En daardoor heb je invloed. Hoe ingrijpender jouw beslissingen zijn, hoe groter jouw invloed is.

Beslissingsbevoegdheid

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen?

Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Training delegeren

Bekijk de training delegeren en loslaten voor leidinggevenden en managers. Zowel individueel aanbod als groepstraining wanneer meerdere leidinggevenden uit jouw organisatie deze training willen volgen.

Training delegeren en loslaten

Waarom belangrijk?

Wat mij opvalt, is dat we in organisaties over veel praten maar dat beslissingsbevoegdheid weinig aandacht krijgt. Toch is het belangrijk:
Om jouw verantwoordelijkheden goed te kunnen uitvoeren, is het nodig dat jij de juiste beslissingen kunt nemen en dat je dus over de juiste beslissingsbevoegdheden beschikt. Als dat niet zo is, dan stagneert het proces en de besluitvorming.
Voor de interne communicatie is duidelijkheid van belang en in dit geval is het dus belangrijk dat de collega’s weten wie bevoegd is om de knoop door te hakken.

Delegeren / gedelegeerde bevoegdheid

In het proces van delegeren en loslaten is het belangrijk dat niet alleen de taken worden gedelegeerd maar ook de verantwoordelijkheden, ook de bevoegdheden en in dit geval expliciet de beslisbevoegdheden.

Dat impliceert dat jij aanspreekbaar bent op beslissingen die je neemt, dat je bereid bent om je te verantwoorden over bepaalde besluiten. Dat impliceert ook dat jij je verantwoordelijk voelt voor besluitvorming. Kenmerk van beslissingsbevoegdheid is namelijk, dat het ook een verantwoordelijkheid is. Het hoort bij elkaar.

Wanneer je beslissingsrecht hebt, maar je neemt geen besluit terwijl dat wel noodzakelijk is dan ga je niet goed met jouw verantwoordelijkheden om. Andersom is ook waar: wanneer je wel besluiten neemt, terwijl dit niet noodzakelijk is, dan ga je ook niet goed met jouw gedelegeerde verantwoordelijkheid om.

Wat vraagt het?

Wanneer beslissingsrecht wordt gelegeerd dan vraagt dat iets van je, namelijk besluitvaardigheid.

 • Je moet begrijpen welke beslissingen je mag nemen: strategisch, tactisch of operationeel.
 • Je begrijpt de impact van besluiten die je neemt.
 • Je begrijpt wat elk besluit nodig heeft: consensus, draagvlak, commitment etc.
 • Je begrijpt hoe de communicatie verloopt bij een te nemen besluit.
 • Je treedt niet buiten de organisatiekaders en je voelt aan waar die liggen.
 • Je vraagt hulp en je gaat sparren wanneer je aarzelt bij bepaalde besluiten.
 • Je stelt niet uit en je bent niet impulsief: je neemt besluiten doordacht maar je bent wel slagvaardig.

Winst te behalen

In het proces van delegeren en in het proces van interne communicatie is vaak winst te behalen wanneer het gaat over beslissingsbevoegdheid. Wanneer je dat goed doet, krijg je draagvlak, committeren collega’s zich, krijg je intrinsieke motivatie. Doe je het niet goed dan creëer je weerstand.

Hulp nodig?

Bel ons!

Delegeren en loslaten

Training delegeren en loslaten!

Training delegeren en loslaten

Leerdoelen delegeren

Bekijk de leerdoelen inzake delegeren.

Leerdoelen delegeren

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.