Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Disciplinair gesprek of correctiegesprek

Disciplinair gesprek of correctiegesprek: de redenen kunnen legio zijn om een dergelijk gesprek te voeren met jouw medewerker. Maar in de kern gaat het toch hierom dat een medewerker gedrag vertoont dat binnen jouw organisatie ontoelaatbaar is of dat bepaalde afspraken die binnen jouw organisatie gelden consequent worden genegeerd of overtreden. Je moet begrijpen dat het hier niet gaat om kleine irritaties en futiliteiten. Daarvoor is het disciplinaire gesprek te zwaar.

Wat is ontoelaatbaar gedrag?

 • Kwetsende opmerkingen naar klanten of andere collega’s (bijvoorbeeld discriminerend)
 • Ongewenst seksuele toenadering of uitlatingen
 • Een medewerker die allerlei sekslijnen heeft gebeld onder werktijd en op jouw kosten
 • Dronkenschap (ondanks eerdere waarschuwingen)
 • Het beschadigen van bedrijfseigendommen
 • Roekeloos gedrag waarbij de medewerker zichzelf en/of anderen in gevaar brengt
 • Bekendmaken van bedrijfsgeheimen
 • Werkweigering
 • Grensoverschrijdend gedrag

Correctiegesprek of disciplinaire gesprek

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen?

Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Communicatietraining voor leidinggevenden

Wil je een training volgen om jouw communicatievaardigheden te ontwikkelen?

 • individuele communicatietraining
 • teamtraining communicatie verbeteren

Communicatietraining voor leidinggevenden

Afspraken negeren

Voorbeelden van mogelijke afspraken die consequent worden genegeerd:

 • Een schoonmaakbedrijf waar het de regel is dat de bedrijfsauto wekelijks wordt gewassen als zijnde het visitekaartje van het bedrijf. Ondanks het feit dat de medewerker er diverse malen op aangesproken is, hield de medewerker zich niet aan de bedrijfsregels
 • Een accountantskantoor waar verwacht werd dat de medewerker zich representatief zou kleden en waar men in korte broek naar de klant ging terwijl er al meerdere malen iets van gezegd is
 • Negatieve uitlatingen over jouw organisatie op social media terwijl de regel is binnen jouw bedrijf dat medewerkers zich professioneel en positief zullen uiten over jouw organisatie
 • Een installatiebedrijf waar het de regel is dat monteurs op vrijdagmiddag om 17.00 uur hun uren inleveren voor de facturering en waar dit niet gebeurde ondanks dat de medewerker er herhaaldelijk op is aangesproken
 • Ziekmeldingen terwijl je op twitter leest dat de medewerker is gaan winkelen (en dit is vaker voorgekomen en je hebt er meerdere malen over gesproken).
 • Het onjuist gebruik van de zakelijke mobiele telefoon terwijl de afspraak bekend is binnen jouw organisatie dat er niet privé zal worden gebeld met de mobiele telefoon

Leerdoelen voor de leidinggevende

Een overzicht van mogelijke leerdoelen voor leidinggevenden. Je wilt:

 • Jouw vaardigheid in het voeren van disciplinaire gesprekken vergroten
 • Inzicht in situaties wanneer je het correctiegesprek moet inzetten
 • Inzicht en vaardigheid hoe je het slechtnieuwsgesprek gebruikt als middel om goed functioneren te bevorderen
 • Inzicht wanneer je disciplinaire maatregelen moet opleggen
 • Zorgen voor een goede voorbereiding van het gesprek maar ook voor een goede follow-up
 • Jouw personeelsdossier op een goede wijze op orde hebben
 • Zoveel mogelijk komen tot een objectieve beoordeling en je niet laten meenemen door jouw eigen gevoelens en emoties
 • Komen tot duidelijke en aanvaardbare afspraken

Goede voorbereiding is noodzakelijk

Bij een disciplinair gesprek is het van groot belang dat je zeker bent van jouw zaak. De schade is niet te overzien wanneer later blijkt dat je onterecht een disciplinaire maatregel oplegt of een correctiegesprek voert op basis van feiten die niet kloppen.

Slechtnieuwsgesprek voeren

Het correctiegesprek is een slechtnieuwsgesprek. Daarom is het zo van belang dat jouw leidinggevenden ook competent zijn in het voeren van slechtnieuwsgesprekken.

Voeren van slechtnieuwsgesprekken

Tip voor de leidinggevende:

 • Pas op met disciplinaire maatregelen binnen TOB-teams (probleemteams): Meestal vererger je aanwezige indirecte weerstanden.
 • Voer een disciplinair gesprek altijd vanuit de volwassenrol. Je keurt het gedrag van de medewerker af: niet de medewerker zelf.
 • Zorg voor de juiste verslaglegging t.b.v. jouw personeelsdossier of start tijdig een verbetertraject.

Training communicatie en gesprekstechnieken

Wil je een training communicatie en gesprekstechnieken volgen?

Communicatietraining voor leidinggevenden

Testen, webinars en E-book

Bekijk onze webshop waar je tal van aanbiedingen treft zoals:

 • Webinar over persoonlijke communicatie
 • E-book over authentiek communiceren (in PDF)
 • Communicatietest

ebook communicatie

Webshop De Steven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.