Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Reorganisatie is een rouwproces

Een reorganisatie is een rouwproces. Dan gaat het uiteraard om de reorganisatie door inkrimping waardoor baanverlies ontstaat. Echter de verlieservaring geldt niet alleen voor de medewerkers die ontslag krijgen maar ook voor de achterblijvers ná de reorganisatie.

Hoe werkt het?

Reorganisatie is een rouwprocesAl jaren werkt u tot volle tevredenheid bij een werkgever. Dan komt de mededeling dat uw afdeling zal worden ingekrompen, samengevoegd of nog erger: verdwijnt. Deze aankondiging zal de nodige commotie geven. Een periode van onzekerheid breekt aan. Mag u blijven? Wordt u ontslagen? Krijgt u ander werk en zo ja, wat dan?

Ook de relatie met uw collega’s zal hierdoor veranderen. Iedereen wil tenslotte zijn baan behouden. Want hoe zal de strategie zijn? Wie het langste werkt? Wie het beste presteert? Mag de goedkoopste arbeidskracht blijven? Allemaal vragen die de onderlinge verhoudingen op scherp (kunnen) zetten.

Er breekt een enorm stressvolle tijd aan. Angst, boosheid, verdriet, onzekerheid, allemaal emoties die een rol gaan spelen bij een reorganisatie.  En het besef dringt door dat u zo maar uw  baan kunt verliezen. Daar had u bij uw huidige werkgever niet of nauwelijks rekening mee gehouden. En zeker niet als u daar al lange tijd werkt.

Motivatie bij de achterblijvers

Een bekend thema voor ons is: hoe motiveer ik mijn medewerkers ná de reorganisatie. Lees verder.

Motivatie na de reorganisatie?

Ontslag is een rouwproces

Voor de mensen die door reorganisatie moeten vertrekken geldt ook een verlieservaring. Lees ook: ontslag is een rouwproces.

Ontslag is een rouwproces

Demotivatie bij reorganisatie

Demotivatie onder medewerkers kan ontstaan tijdens de reorganisatie maar ook bij fusies of bedrijfsovernames.

Demotivatie bij reorganisaties

Aandacht voor de achterblijvers

En dan is de reorganisatie achter de rug. U kijkt om u heen en ziet dat uw werksituatie totaal is veranderd. Er is een andere bedrijfsstructuur doorgevoerd en de functies zijn anders ingevuld. Bovendien hebt u met nieuwe collega’s te maken waar u weer een nieuwe relatie mee moet opbouwen. Soms vanuit een andere bedrijfscultuur. Dat kan een nieuwe uitdaging zijn, maar u bent na al die jaren gewend aan de oude werksituatie, met de oude, vertrouwde collega’s en leidinggevenden. Het gevolg van een reorganisatie is dat u een heel veranderproces moet doormaken. Dat kan enorm veel pijn doen. Deze gevoelens hebben met rouw te maken en hebben ruimte nodig. Pas als u aandacht heeft voor deze rouw en de verwerking van het verlies kunt u uw blik weer op de toekomst richten.

Coaching bij rouw en verliesverwerking bij een reorganisatie

Voor de verwerking van rouw en verlies is het erg belangrijk dat er gepraat wordt over uw gevoelens. Aandacht voor uw gevoelens kan in belangrijke mate bijdragen aan de verwerking van het rouwproces. Ook vanuit de organisatie is aandacht voor de achterblijvers van wezenlijk belang. Er wordt over het algemeen veel aandacht besteed aan het vertrekkende personeel, maar de achterblijvers worden vaak over het hoofd gezien. Voor de achterblijvers is een stukje erkenning voor hun gevoel belangrijk voor de rouwverwerking. Bovendien zijn de achterblijvers degenen die de plannen voor de toekomst moeten realiseren. Een open en eerlijke houding is daarbij een eerste vereiste. Alleen dan kan er aan een nieuwe toekomst gebouwd worden en kan de organisatie zich blijven ontwikkelen. De Steven kan u helpen bij de begeleiding van het proces van rouw en verliesverwerking. Vanuit de werknemer, maar ook als mediator tussen leidinggevende en werknemer. Met als doel de gevoelens van rouw en verlies te verwerken, zodat er weer een nieuwe gezamenlijke toekomst mogelijk is. Een toekomst die vol vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

Verwerking van verliesgebeurtenissen

Rouwcoaching en verliesbegeleiding kan u helpen tijdens het rouwproces. 

Rouwcoaching

Rouw en verliesverwerking

Lees onze artikelen over rouw en verliesverwerking.

Rouw- en verliesverwerking

Auteur

Dit artikel is geschreven door Gea van der Veen.

Gea van der Veen: presentatietrainer, spreekcoach, verliesexpert