Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Communicatie bij rouw en verlies

Communicatie speelt een belangrijke rol tijdens het rouwproces en bij een verlieservaring. Als u een verlies ervaart, voelt het vaak alsof u op een eilandje zit. Dat komt omdat u vol in uw verdriet en emoties zit. U voelt zich ook niet verbonden met uw omgeving omdat u midden in uw rouwverwerkingsproces zit. Eenzaamheid ligt vaak op de loer bij een verlies. In het begin blijven mensen wel komen, maar na verloop van tijd geven zij het op en wordt het stil. Heel stil.

Rouw en verbinding

Communicatie bij verlies en rouwToch is de werkelijkheid in de meeste gevallen anders. Over het algemeen is het zo dat we wel degelijk sociale contacten hebben. Dat kunnen familieleden zijn, buren, collega’s of vrienden.

Juist in een rouwproces is het belangrijk met anderen contact te blijven houden. Niemand kan een verlies helemaal in zijn of haar eentje verwerken. Zeker als er een geliefde wegvalt, valt ook uw steun en toeverlaat weg.  U hebt juist dan steun van anderen nodig. Zó krijgt u ook weer het gevoel nodig te zijn en ertoe te doen. U ervaart weer verbondenheid met een ander.

 Zeker in het begin na een verlies is er vaak een behoefte om alleen te zijn. Dat is niet erg, maar het is wel belangrijk om contacten te blijven houden. Anders loopt u de kans te vereenzamen en in het rouwproces te blijven hangen.

Rouwverwerking op de werkvloer

Als er een verlies optreedt in de privésfeer van uw werknemer is het belangrijk dat deze de ruimte krijgt om dit verlies te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld een overlijden zijn, een echtscheiding of het verlies van gezondheid. Heel vaak veroorzaakt een rouwproces ziekteverzuim. Ook is het mogelijk dat uw werknemer niet of nauwelijks werkplezier heeft met alle gevolgen van dien. Uw werknemer kan zich anders gedragen. Hij kan bijvoorbeeld ongeïnteresseerd lijken en doet zijn werk vanuit automatisme. Voor u als werkgever is het belangrijk dat u dit tijdig signaleert. Een rouwproces kan veel onzekerheid voor uw werknemer met zich meebrengen, maar ook angst, verdriet, boosheid of ontkenning. Het gedrag van deze werknemer beïnvloedt dan ook de werksituatie van zijn collega´s. Juist daarom is het belangrijk dat ook zij betrokken worden bij het rouwproces van deze naaste collega. Goede informatie over het verwerkingsproces kan hierbij van grote waarde zijn.

Rouw is geen ziekte maar kan wel leiden tot verzuim

Rouw is een volstrekt natuurlijk proces en dus geen ziekte. Toch kan rouw leiden tot ziekteverzuim. Meer lezen ?

Ziek door verlieservaring

Rouw en ruimte

Geef uw werknemer alle tijd voor het rouwproces. Het heeft tijd nodig weer grip te krijgen op het leven. Toch is het erg goed voor de verwerking van het verlies dat de werknemer in contact blijft met zijn werkgever en collega´s. Een gedeeltelijke werkhervatting met een goede begeleiding van leidinggevende en collega´s door een coach rouw en verliesverwerking kan helpen om meer structuur en houvast te geven. Dit voorkomt dat de werknemer in een sociaal isolement komt en contact met zijn omgeving verliest. Hierdoor kan vaak langdurig ziekteverzuim worden voorkomen. Sociale steun is voor een goed verwerkingsproces heel belangrijk voor uw werknemer.

Verwerking van verliesgebeurtenissen

Rouwcoaching en verliesbegeleiding kan u helpen tijdens het rouwproces. 

Rouwcoaching

Rouw en verliesverwerking

Lees onze artikelen over rouw en verliesverwerking.

Rouw- en verliesverwerking

Auteur

Dit artikel is geschreven door Gea van der Veen.

Gea van der Veen: presentatietrainer, spreekcoach, verliesexpert