Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Egoïsme

Egoïsme: is dat een valkuil of een slechte eigenschap van mensen? Wanneer bent u een ego-tripper? Wat is een ego eigenlijk? Daarover gaat dit artikel. Mensen zeggen het soms zonder na te denken: ‘ik zou wel eens wat egoïstischer’ mogen zijn. U bedoelt waarschijnlijk: u zou meer aan uzelf kunnen denken!

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Valkuil

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Egoïsme of egoïstisch

EGO: betekenis en definitie

Over het woord ego bestaat nogal wat misverstand. Vaak  roept het negatieve associaties en beeldvorming op bij mensen wanneer je het woord ego gebruikt. Maar eenvoudig gezegd: ego betekent ‘ik’. Het ego is dus dat deel wat u van uzelf kent en wat u aan een ander wilt laten zien. Het heeft te maken met het beeld dat u van uzelf hebt (zelfbeeld) maar ook met overtuigingen, normen en waarden die u hebt meegekregen. Kenmerk van een ego is dat het zich wil manifesteren. Dat is anders dan bij het schaduwdeel van onze persoonlijkheid. De schaduw van onze persoonlijkheid willen we namelijk liever niet laten zien of we zijn er zelfs onbekend mee geworden.

Gezond en ongezond ego

 • We noemen het maar even een gezond ego. Een gezond ego draagt bij aan uw zelfvertrouwen. Hoe groter uw ego is, hoe meer kwaliteiten u aan uzelf toekent, hoe meer u zult floreren en vanuit zelfvertrouwen handelen. Uw ego past bij het beeld dat u van uzelf hebt.
 • Een ongezond ego is een ego waarbij u zichzelf kwaliteiten toedicht die niet bij u passen of wanneer u overdreven positief naar uzelf kijkt zonder enig realisme. Het kan leiden tot zelfoverschatting, roekeloos gedrag, uit de hoogte neerkijken op anderen, hautain gedrag of hoogmoed. Een ongezond ego is ook wanneer u uzelf minderwaardig, lelijk, onaantrekkelijk of dom vindt.  Zowel zelfoverschatting als zelfonderschatting zijn vormen van zelfbedrog.

Bewustwording van eigen kwaliteiten, valkuilen is belangrijk. Met andere woorden: bewustwording van eigen ego en schaduw. Lees meer over: bewustwording.

Wat doet een egoïst?

 • een egoïst heeft alleen oog voor eigen behoeften
 • een egoïst houdt geen rekening met de gevoelens van de ander
 • een egoïst zal een ander alleen maar hulp bieden wanneer hij/zij er zelf beter van wordt.
 • een egoïst legt de verantwoordelijkheid van eigen onvrede, twijfel bij de ander neer: hij/zij ziet de ander als de veroorzaker hiervan.

Wat is autonomie?

 • een autonoom mens vervult allereerst eigen behoeften maar houdt terdege rekening met de behoeften van anderen
 • een autonoom mens kan de gevoelens van anderen aanvaarden en respecteren
 • een autonoom mens kan omgaan met hulp geven en hulp ontvangen.
 • een autonoom mens kan omgaan met verantwoordelijkheid nemen voor eigen leven en de verantwoordelijkheid voor andermans leven kan hij loslaten

Autonomie training

Wat is uw leerdoel?

Ego-trippers: het ego regeert

Ego-trippers zijn mensen die zichzelf belangrijker vinden dan een ander. Kenmerken van ego-trippers?

 • ze schatten zichzelf hoger in of kijken op een ander neer
 • ze houden weinig of geen rekening met anderen of met de behoeften van anderen
 • ze zetten eigen behoeften, wensen en verlangens voorop en vergeten zichzelf niet
 • eerst zij en dan de rest
 • wanneer er strijd of verschil van inzicht komt, zullen ze er alles aan doen om hun eigen zin door te drukken.
 • ze zijn sturend, hebben de neiging hun wil op te leggen aan de omgeving en kunnen daar soms erg ver in gaan.
 • ze worden vaak gedreven door angst, ongelijkheid, dwang, veroordelen, overleven, macht, Vreugde halen ze uit succes, bewondering.
 • ze zijn snel gekwetst als ze onvoldoende worden bewonderd of wanneer ze genegeerd worden door anderen
 • doorgaans kunnen ze slecht reflecteren. Mochten ze zich ongemakkelijk, onbehagelijk of ongelukkig voelen dan zullen ze niet snel naar eigen gedrag kijken. Integendeel ze zullen de buitenwacht en de omgeving snel beschuldigen of verantwoordelijk houden voor eigen ongenoegen en onvrede

Welke kwaliteit hoort erbij?

Wanneer we een kwaliteit koppelen aan egoïsme dan is het vooral autonomie.  Daarmee bedoelen we: een autonoom mens zorgt voor zichzelf, voorziet in eigen behoeften en heeft oog voor eigen wensen en behoeften maar dan wel in relatie met anderen. Een egoïst is de doorgeslagen variant door de behoeften en belangen van de ander te vergeten of over het hoofd te zien.

Zou u wat egoïstischer moeten zijn?

Soms horen we het in onze coachingspraktijk: 'ik zou best wel eens wat egoïstischer mogen zijn'. Maar als u bovenstaande hebt gelezen dan is de vraag: wilt u dat echt? We begrijpen wel wat u bedoelt.

 • u zou wat meer aan uzelf mogen denken.
 • u zou wat meer ruimte mogen pakken of de ander wat minder ruimte mogen geven.
 • u zou meer uw grenzen kunnen aangeven.
 • in een conflict zou u minder toegefelijk, inschikkelijk of meegaand kunnen zijn
 • u zou meer voor uzelf opkomen
 • u zou meer uw eigen koers kunnen varen of meer uw eigen weg moeten gaan

Samengevat: alles wat de egoïst teveel doet, doet u eigenlijk te weinig.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens