Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Compassie

Compassie is een kwaliteit. Compassie is een kracht.  U kunt geraakt worden door wat iemand meemaakt. Doordat u geraakt bent krijgt u verbinding met uw medemens. Het maakt iets in u los. U wilt de ander als het ware helpen, ondersteunen, warmte en steun geven. U toont vanuit uw hart gevoel en medeleven naar de ander toe. Compassie is een gevoel van medelijden, mededogen met de ander, met de ander meevoelen, de ander aanvoelen en begrijpen.

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Webinar

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Aanvoelen en begrijpen

CompassieAanvoelen en begrijpen zijn twee verschillende zaken. Begrijpen doen we in ons hoofd. Dat betekent dat we iemand kunnen volgen. Aanvoelen is een gevoelskwestie en dat doen we met ons hart.  Compassie duidt met name op het aanvoelen en invoelen van de ander.

Niet oordelen

Iemand die over de kwaliteit compassie beschikt, oordeelt niet over een ander. Ook niet al heeft de ander fouten gemaakt, stommiteiten begaan, zichzelf in een moeilijke situatie gemanoeuvreerd. De ander aanvaarden is een belangrijke voorwaarde. En dan vooral: aanvaarden hoe de ander is (en niet zoals u de ander graag ziet).

Valkuilen

Compassie heeft ook valkuilen. We noemen er een paar:

  •  Iemand aanvoelen is een kwaliteit. Maar zodra u iemands gevoelens overneemt zodanig dat u als het ware de pijn of het verdriet van de ander voelt of ervaart, komt u bij de grens waar compassie aan kracht inboet. Het brengt uzelf in een lastige positie maar u helpt er een ander ook niet mee. Lees ook ons artikel over afstand en nabijheid.
  • Compassie kan leiden tot overzorgzaamheid, overbetrokkenheid. En daarmee ontneemt u de ander de mogelijkheid om zelf keuzes te maken, Wie overbezorgd is, overzorgzaam, over-verantwoordeljk kan als betuttelend, bevoogdend, bemoederend of bevaderend overkomen op een ander.

Zelfcompassie

Compassie bestaat niet zonder zelfcompassie en dat uit zich in een aantal zaken:

  • Wie geen zelfcompassie kan wel de pijn of het verdriet van de ander aanvoelen maar weet hier niet op de juiste wijze mee om te gaan.
  • Wie geen zelfwaardering heeft, kan de ander moeilijk op de juiste wijze waarderen
  • Wie geen zelfrespect heeft, kan de ander moeilijk op de juiste wijze aanvaarden en respecteren

Altijd zal er een balans moeten zijn tussen compassie en zelfcompassie. Overmatige aandacht voor de ander gaat ten koste van uzelf. Overmatige aandacht voor uzelf gaat ten koste van de ander.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens