Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Initiatief ontwikkelen: meer initiatief leren nemen?

Initiatief is een eerste stap doen uit uzelf die niet is ingegeven door anderen uit uw omgeving. De eerste actie of beweging komt uit uzelf. Wie initiatief neemt, wacht niet af tot een ander iets doet of zegt maar komt zelf met een idee, een voorstel of actie op basis van eigen verworven inzichten. Initiatiefrijke mensen nemen het voortouw, pakken de regie, laten het niet gebeuren maar komen in actie, doen net iets meer dan gevraagd of verwacht wordt. Hoe meer initiatief u zelf neemt, hoe groter uw invloed wordt en hoe meer grip u krijgt op de situatie. Bovendien geeft het zelfvertrouwen en een goed gevoel. Wilt u leren om meer initiatief te ontplooien en te ontwikkelen?  Wilt u gericht werken aan uw eigen leerdoelen? De Steven is specialist in persoonlijke ontwikkeling! We stellen voor u een maatwerktraining samen die precies bij u aansluit.

Wat zijn uw valkuilen?

Wilt u weten wat uw valkuilen zijn die horen bij uw kernkwaliteiten?

Valkuilen

Wat zijn uw kernkwaliteiten?

Wilt u weten wat uw kernkwaliteiten zijn? Bekijk het overzicht!

Kernkwaliteiten

Gratis test

Inzicht in uw persoonskenmerken en kernkwaliteiten? Doe dan onze test.

Doe de test online!

Gedragsvoorbeelden

Initiatief nemenWe noemen enkele voorbeelden van gedrag:

 • U neemt ongevraagd actie zonder dat dit door een ander wordt ingegeven
 • U stelt zich vrijwillig beschikbaar voor een taak of een project
 • U komt met uw ideeën en u maakt plannen
 • Wanneer u veranderingen als noodzakelijk ziet dan komt u met een voorstel
 • Wanneer u kansen ziet benut u deze
 • U probeert nieuwe kansen te creëren
 • U laat uw actie niet afhangen van wat anderen vinden of wat u denkt dat anderen ervan vinden maar u gaat voor uw eigen  idee, voorstel of mening
 • Wanneer bepaalde zaken niet lopen zoals u had gewenst, onderzoekt u de mogelijkheden voor verbetering
 • U neemt een actieve houding aan en u draagt bij aan verbetering binnen uw organisatie
 • U neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoer van taken ook als er niet om gevraagd wordt
 • U probeert actief verbeteracties in gang te zetten, plannen te maken om verbeteringen door te voeren
 • U maakt zaken uit uzelf bespreekbaar ook al zijn ze moeilijk
 • U stapt actief op anderen af en probeert contacten te leggen of uw netwerk uit te breiden
 • Wanneer u weerstand opmerkt bij anderen probeert u dit uit eigen beweging bespreekbaar te maken.

Gebrek aan initiatief

Wat is gebrek aan initiatief? We proberen wat gedragsvoorbeelden te beschrijven:

 • Het overlaten aan een ander
 • Passief en afwachtend zijn: ‘we kijken wel hoe ’t gaat, afwachten maar’
 • Berusten in een bepaalde situatie: ‘je kunt er toch niets meer aan doen’
 • Op verzoek van een ander tot actie overgaan (in plaats dat dit uit uzelf komt)
 • Afhankelijk opstellen
 • Niet met verbetervoorstellen komen terwijl u wel mogelijkheden voor verbetering ziet
 • Vooral geen stap teveel zetten
 • Uitstellen en vermijden
 • Vasthouden aan bekende en vertrouwde situaties (soms tegen beter weten in)
 • Verantwoordelijkheid vermijden

Waar komt uw gedrag vandaan?

Wanneer u te weinig initiatief neemt: weet u ook waar dit gedrag vandaan komt? Mogelijk is het deels karakter: dus hoe u in elkaar steekt als mens. Maar er kunnen ook tal van belemmerende zaken zijn:

 • u bent opgegroeid in een omgeving waar het gras voortduren voor uw voeten weggemaaid werd
 • u had dominante ouders (vader of moeder) waarbij u afgeleerd hebt om initiatief te nemen (iemand zei: 'als ze mij wat vroegen gaf mijn moeder al antwoord voor ik er erg in had)
 • u had een broer of zus en die was u net altijd een slag voor
 • het is nooit van u gevraagd of u bent het niet gewend
 • u voelt zich onzeker en u trekt zich liever in een hoekje terug
 • u meent dat anderen het veel beter kunnen en weten
 • u denkt te lang na of het wel een goede oplossing of voorstel is (en uw kans is al voorbij zonder dat u er erg in had)
 • zegt u maar: hoe is het bij u ontstaan?

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens