Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Organisatievisie inspirerend en overtuigend overbrengen

Als directeur of manager moet u de visie en strategie van de organisatie vertolken en uitdragen. Maar hoe doet u dat op inspirerende en overtuigende wijze en hoe creëert u draagvlak bij de medewerkers?

Visie van de organisatie helder verwoorden

Organisatievisie uitdragenHet is van groot belang dat een visie helder en duidelijk verwoord wordt. Het moet zo duidelijk zijn dat ook (onze slogan) de conciërge en de schoonmaker thuis exact kan navertellen wat de visie en strategie van de organisatie is. Is dat niet het geval? Operatie mislukt. Moet het dan in Jip en Janneke taal? Dat gaat ons te ver maar het moet aansluiten bij de belevingswereld van uw medewerkers. Herkenning is noodzakelijk. Daarom mag een organisatievisie ook geen theoretisch verhaal zijn of een academisch pronkstuk dat uitsluitend geschikt is voor de bureaula.

Draagvlak creëeren

Belangrijk is dat u draagvlak creëert en uw medewerkers achter de visie staan van uw organisatie. Nog belangrijker is dat ze het ook zelf gaan uitdragen. Dit gaat alleen lukken wanneer u draagvlak binnen de organisatie verkrijgt voor de ingeslagen weg.

Commitment verkrijgen en weerstanden overwinnen

Een organisatievisie kan best ambitieus, onorthodox, onconventioneel zijn. Dat wil zeggen: wellicht wilt u nieuwe en andere wegen inslaan die aansluiten bij nieuwe kansen, markten en mogelijkheden. Soms kunt u dan intern tegen weerstanden aanlopen bijvoorbeeld de natuurlijke weerstand tegen verandering. Als leidinggevende moet u weerstanden kunnen overwinnen en de handen op elkaar krijgen voor de organisatievisie oftewel commitment en betrokkenheid verkrijgen.

Inspirerend en overtuigend

U inspireert en overtuigd medewerkers wanneer u aansluiting vindt in uw boodschap bij hun belevingswereld. Dat is wat anders dan PEPtalk benutten. Overigens is de werking van peptalk nog kortdurender dan paracetamol. Het moet landen in uw organisatie. Medewerkers dienen geholpen te worden om vorm te geven aan de organisatievisie. Het moet binnen hun bereik liggen ook al is het grensverleggend. De visie overtuigend uitdragen hoort bij het managen van richting.

Basis voor interne communciatie

Wanneer u draagvlak kunt bewerkstelligen voor de organisatievisie hebt u een goede basis voor de interne communicatie. Een medewerker wil weten waar we naar toe gaan. Door het vertolken van de organisatievisie geeft u richting aan de organisatie.

Wat is organisatievisie?

Vraagstukken en problemen

Indien de visie niet helder verwoord is of er onvoldoende draagvlak en commitment is binnen de organisatie ontstaan er problemen zoals:

  • men zegt ja en men bedoelt nee
  • er is geen vertrouwen in het slagen van de visie en strategie (ook al zegt men van wel)
  • de visie wordt intern op verschillende wijzen uitgelegd (en dus ook richting klanten en leveranciers)
  • er ontstaat verdeeldheid en discussie

Leerdoel voor de training communicatie

Een leerdoel voor directies en managers is om de organisatievisie en strategie overtuigend en inspirerend uit te dragen.

Leerdoelen communicatie voor leidinggevenden

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle leerdoelen voor leidinggevenden en managers.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens