Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Aanspreken op

Aanspreken op is voor veel mensen een leerdoel. Waarop aanspreken? U kunt iemand aanspreken op houding en gedrag, op afspraken die gemaakt zijn, op het nakomen van bepaalde verplichtingen, op verantwoordelijkheden.

Waarom is het moeilijk om de ander aan te spreken?

Aanspreekbaar zijn opWaarom is het moeilijk om de ander aan te spreken? We noemen een paar voorbeelden:

 • U bent bang voor de reactie van de ander: straks wordt de ander boos of is de ander teleurgesteld
 • U bent bang dat de ander de boodschap als kritiek opvat
 • U leeft in een cultuur van: aardig zijn voor elkaar en het vermijden van confrontaties
 • U ervaart onvoldoende veiligheid om de ander aan te spreken
 • U bent bang dat het later tegen u gebruikt wordt
 • U meent dat het toch niet helpt: de ander is niet aanspreekbaar
 • U bent bang dat u zich niet goed uitdrukt of dat u uw emoties niet geheel onder controle kunt houden

Hoe reageert de ontvanger wanneer hij/zij aangesproken wordt op?

De ontvanger heeft ook een belangrijke rol in het proces:

 • reageert de ontvanger boos of gepikeerd?
 • gaat de ontvanger in de verdediging en weerstand?
 • gaat de ontvanger de zender de komende dagen (ver)mijden?
 • gaat de ontvanger over rondbazuinen dat hij/zij aangesproken is op
 • levert het verwijdering op?

Afspreken, bespreken, aanspreken en uitspreken

Afspreken, bespreken, uitspreken en aanspreken is een traject dat wij verzorgen in teams en organisaties etc.

Afspreken, bespreken, aanspreken, uitspreken

Waarop zouden we elkaar moeten aanspreken?

De basis om elkaar aan te spreken ligt in de afspraken die wij hebben gemaakt.  We zien regelmatig dat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt waarop we elkaar zouden kunnen aanspreken. De afspraken die gemaakt zijn, zijn vrijblijvend, te vaag of niet concreet waarop aanspreken niet mogelijk is.

Hoe spreken we de ander aan?

De volgende vraag is de HOE-vraag: hoe spreken we de ander ergens op aan?

 • Op de persoon spelen

  Aanspreken op heeft niets te maken het op de man of vrouw spelen in onze communicatie. Uitspraken als: sinds jij leidinggevende bent loopt het voor geen meter binnen onze organisatie, heeft niets te maken met ons gedrag. Dat is een veralgemenisering enerzijds, een overdrijving anderzijds en bovendien beschuldig ik dan iemand van mijn eigen gevoelens van ongenoegen.

 • Aanspreken op gedrag

  In basis gaat het om aanspreken op gedrag. Dus zonder de persoon onderuit te halen. Objectief! Niet beledigend of kwetsend in termen van 'jij bent ook wel heel gemakkelijk ingesteld' of 'jij laat het er altijd op aankomen' (dat is veroordelend) maar 'ik zou vandaag de stukken van jou krijgen omdat we hebben afgesproken dat 1 juli de deadline is, ik heb echter nog niets ontvangen'.

Aanspreekbaar zijn is verantwoordelijkheid nemen

Een medewerker die aanspreekbaar is op gedrag of op gemaakte afspraken neemt zijn/haar verantwoordelijkheid. Verschuilgedrag is niet nodig, excuus-gedrag evenmin en sorry-gedrag ook niet.

Aanspreekbaar zijn

Aanspreken en teamontwikkeling

Aanspreken op gedrag of op gemaakte afspraken is niet alleen de taak van de leidinggevende. Binnen een goed functionerend team spreken teamleden elkaar onderling ook aan. Tweede: binnen een goed functionerend team zijn de teamleden ook aanspreekbaar op.

Vertrouwen is de basis

Organisaties waar in de onderbuik te weinig vertrouwen is, lopen er vaak tegenaan dat medewerkers zich weinig uitspreken en dus elkaar ook niet aanspreken op. Men omzeilt iedere confrontatie, men is conflictvermijdend en men vindt het erg moeilijk om zich bloot te geven over wat men er nu echt van vindt.

Interne communicatie verbeteren

Een traject gericht op het verbeteren van de interne communicatie heeft vaak te maken met het leerdoel: afspreken, bespreken, uitspreken en aanspreken op.  Organisaties kunnen rendement boeken en doorgaans een behoorlijke efficiencyslag maken wanneer men progressie maakt op deze leerdoelen.

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens