Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ziekteverzuim en passend werk

Als een medewerker door ziekte zijn eigen werk niet kan uitvoeren, hebben werkgever en medewerker een aantal verplichtingen.  Ze moeten zich onder andere beide inspannen voor re-integratie bij arbeidsongeschiktheid.

Passend werk: wat is dat?

Dat moet gebeuren door:

 • te werken aan het herstel van gezondheid en inzetbaarheid
 • te zorgen voor passend werk voor zover de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer dat toelaat.
 • passend werk accepteren.

Re-integratie: niet alleen een plicht maar ook een recht

Soms ervaren medewerkers de druk van werkgevers om passend werk te doen als knellend en onrechtvaardig. Maar naarmate een medewerker langer ziek is, wordt zijn behoefte om toch passend werk bij eigen werkgever te krijgen juist groter. Re-integratie is niet alleen een plicht maar ook een recht.  In organisaties met een top verzuimbeleid zijn het niet alleen werkgevers die passend werk aanbieden maar ook de medewerkers zelf die bij ziekte al hebben nagedacht over werk dat past bij hun tijdelijk beperkte mogelijkheden.

Wat is passend werk?

Het burgerlijk wetboek schrijft daarover: Onder passend werk wordt verstaan alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de medewerker is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Als u deze regel begrijpt en kunt toepassen vinden we dat heel knap. We horen vaak dat er discussie is over het toepassen van deze regel. Als leidraad kan worden gevolgd dat het bij passende arbeid gaat om arbeid die in redelijkheid aan de medewerker kan worden opgedragen, waarbij u goed let op onder meer:

 • Het arbeidsverleden
 • De opleiding
 • De gezondheidstoestand
 • De afstand en reistijd tot het werk
 • En het loon van de medewerker in zijn oude functie

Om passend werk te regelen kunt u denken aan maatregelen als:

 • Aanpassing van het werk of de werkplek zodat de fysieke of psychische belasting minder wordt
 • Selectie van deelfuncties, taken of deeltaken die nog wel mogelijk zijn
 • Aanpassing in werktijd
 • Detachering bij andere afdelingen

Concreet betekent dit dat het functie niveau van de aangeboden arbeid in eerste instantie niet veel lager mag zijn dan die van de oude functie. Het arbeidspatroon moet in redelijke mate aansluiten bij de oude functie (dus van dagdienst naar ploegendienst mag niet). De reistijd moet redelijk zijn (maximaal 5 kwartier heen en 5 kwartier terug naar huis). Daarnaast zit er een volgorde in het toepassen maatregelen voor passend werk:

 • Eerst re-integratie in eigen werk
 • Dan re-integratie in een andere functie
 • Als laatste re-integratie bij een andere werkgever

Naarmate de ongeschiktheid langer duurt en/of terugkeer in eigen arbeid minder waarschijnlijk is, mag van de medewerker ten aanzien van passend werk meer concessies worden verlangd. Als vaststaat dat een medewerker zijn eigen werk niet meer kan verrichten en in zijn organisatie geen ander passend werk voorhanden is. Dan bevordert de werkgever de inschakeling van de medewerker in voor hem passend werk in het bedrijf van een andere werkgever. (2de spoor)

Passend werk voorhanden hebben

Om snel passend werk aan te kunnen bieden is het verstandig dat u als organisatie erop voorbereid bent dat mensen wegens ziekte kunnen uitvallen.  Omdat ziekte vaak niet hetzelfde is als volledige arbeidsongeschiktheid is het belangrijk dat u klussen klaar hebt liggen die mensen ondanks ziekte wel kunnen doen. Om hier uitvoering aan te geven moet u niet alleen in functies denken maar vooral in taken binnen functies. U moet ervoor zorgen dat u een redelijk goed beeld heeft van de belasting die voorkomt bij de meest relevante functies. Als u daarbij onderscheid maakt tussen hoge of lage belasting en soort belasting, (fysieke, mentale of emotionele belasting) kun je bijvoorbeeld iemand met fysieke klachten wel een klus geven met vooral mentale belasting. Dat is ook passend werk.

Praktische aanpak:

Bovenstaande zijn formele regels, waar u als werkgever aan moet voldoen. Veel praktischer is het om de medewerker zelf te  laten nadenken wat passend voor hem is tijdens zijn ziekte. Om zowel voor werkgever als medewerker het denken over passend werk makkelijker te maken, kunt u een lijst maken met klussen die gedaan moeten worden, waar geen hoge prioriteit op zit en die anders vaak blijven liggen.

Wanneer passend werk aanbieden?

In theorie zou u bij elke ziekmelding direct ook over passend werk moeten nadenken. Soms echter is het goed om medewerkers een paar dagen rust te geven. Naarmate het verzuim langer duurt wordt passend werk steeds belangrijker.

Andere leerdoelen

De trainers van De Steven hebben nog meer leerdoelen voor u uitgewerkt gericht op 'verzuim en inzetbaarheid'.

Leerdoelen: verzuim en inzetbaarheid

Training en coaching

Bekijk onze training in het kader van verzuim en inzetbaarheid.

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook

Meer informatie

Training spreken in het openbaar

 • Datum: 18 november 2021 (9.30-16.00 uur)
 • Locatie: Amersfoort

Training spreken openbaar

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.