Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Spijt: gevoel dat het u spijt?

Spijt gevoelens

Hebt u gevoelens van spijt? In dit artikel gaan we in op wat dat gevoel precies betekent. In feite is spijt een negatief gevoel.  U had het graag anders gedaan of anders gezien. U kunt spijt hebben van de aanschaf van een nieuwe fiets. Maar u kunt ook spijt betuigen aan uw collega omdat u vindt dat u te confronterend was in uw communicatie.

Definitie en betekenis

Wat is de definitie van spijt? We duiden het aan de hand van een aantal kenmerken:

Bij nader inzien vindt u:

  • dat u andere keuzes had moeten maken
  • dat u eerder had moeten ingrijpen
  • dat u anders had moeten reageren
  • dat u op een andere manier had moeten handelen

Ziet u? Spijt gaat over een gevoel dat u iets niet had moeten doen, eerder had moeten doen of anders had moeten doen. Zelfverwijt is een schuldgevoel of als het zwaardere vormen aanneemt wroeging over wat u deed of wat u verzuimde om te doen.

Jammer

Jammer hoort bij spijt. U vindt het jammer dat het zo gelopen is. U vindt het jammer dat u uw dochter niet hebt kunnen helpen met de verhuizing. Het spijt u dat u het niet eerder gezien hebt. Jammer is de lichte spijtvorm.

Berouw en wroeging

Berouw heeft ook te maken met spijt maar dat is wel de zwaardere variant.  U hoeft geen berouw te hebben omdat u uw dochter niet kon helpen met de verhuizing. Nee met berouw duiden we op een zwaardere gradatie. Wanneer u vindt dat u een ander iets hebt aangedaan of wanneer u van mening bent dat u een ander tekort hebt gedaan dan kunnen er ook gevoelens van berouw een rol spelen. Dat is meer in de orde van ‘spijt hebben als haren op je hoofd’.  Voor de rechter is het in sommige gevallen van belang of de dader ook laat zien dat hij berouw heeft van zijn (mis)daad. Ook wroeging is een gevoel van diep en innig berouw. Het is een zelfbeschuldiging, erkenning dat u het verkeerd gedaan hebt maar ook een hartverscheurend en knagend gevoel.  Wie berouw heeft, kampt met schuld en schuldgevoelens en voelt pijn en leed wanneer hij/zij terugkijkt op zijn daad of nalatigheid.

Zelfverwijt

Zelfverwijt heeft ook met spijt te maken. U verwijt uzelf dat het zo gelopen is. Het spijt u dat het zo gegaan is. U had het graag anders gewild of u had het graag anders gezien.

Spijt betuigen en communicatie

Spijt betuigen is een belangrijk onderwerp als het gaat over de interpersoonlijke communicatie. Spijt betuigen kan alleen wanneer u spijt heeft van wat u hebt gedaan, van wat u hebt nagelaten, van wat u hebt gezegd of wat u juist had moeten zeggen (terwijl u het niet deed). Wanneer u uw spijt betuigt, terwijl u geen spijt voelt en ervaart dan had u beter niets kunnen zeggen.  Dat is nu juist het verschil tussen spijt betuigen en u verontschuldigen. Wie zich verontschuldigt, vergoelijkt het kwaad en neemt de gevoelens van de ander niet serieus.

Gevoelens en emoties

Dit artikel is geschreven in de serie gevoelens en emoties. Bekijk onze persoonlijke leerdoelen voor training en coaching.

Gevoelens en emoties

Training en coaching

Bekijk alle trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling! Wij bieden training en coaching  opmaat waarbij uw vraag en uw situatie centraal staat!

Training autonomie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens