Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Paniek, overstuur en radeloos

Paniek en radeloosheid ontstaat vaak in situaties waarbij u de GRIP op een  situatie helemaal bent kwijtgeraakt.  U kunt het gevoel hebben dat u de controle op de situatie geheel en al kwijt bent en dat uw gevoelens alle kanten opgaan zonder dat u er iets aan kunt doen.

Paniek of radeloos

Definitie

Wat is de definitie van paniek, overstuur en radeloosheid?

  • Paniek formuleren wij als een heftige onrust of angst die zeer plotseling kan ontstaan wanneer u de controle kwijt raakt over een bepaalde situatie. Het is een schrikreactie of de zwaardere vorm van machteloosheid waarbij u zelfs verward of ontredderd kunt raken omdat u de invloed op de situatie geheel kwijt bent. Met name de controle en regie kwijtraken is wat bij paniek hoort.
  • Daarom hebben we het woord overstuur in één adem met paniek genoemd.  Dat wil zeggen: het stuur kwijtraken of ‘over het stuur varen of rijden’.  Overstuur raken is uit je gewone doen zijn of van streek zijn.
  • Radeloosheid omschrijven wij als geen raad meer weten, ten einde raad zijn, geen hoop meer hebben, niet meer weten wat u moet doen of wie u moet inschakelen. U bent zodanig van uw stuk gebracht, uit het veld geslagen of ontdaan dat u niet meer weet hoe u met de situatie aan moet.  

De regie en controle kwijt

Paniek ontstaat vaak wanneer we de regie of de controle kwijt zijn in een bepaalde situatie of dat we het gevoel hebben dat we de regie kwijt zijn. Radeloosheid en paniek kunnen in tal van situaties ontstaan zoals:

  • wanneer u de financiën maar niet op orde krijgt en de kosten maar doorlopen
  • bij ontslag of langdurige werkloosheid
  • bij ziekte
  • wanneer u niet weet waar u aan toe bent
  • wanneer uw bedrijf op het randje van de afgrond loopt
  • wanneer er een uitzichtloos conflict is ontstaan

Verwachtingen en behoeften

Gevoelens. behoeften en verwachtingen zijn nauw met elkaar verbonden. Paniek of radeloosheid heeft vaak ook te maken met uw verwachtingspatroon. U had andere verwachtingen en nu deze niet uitkomen, ervaart u onmacht in de overtreffende trap. U moet dus uw verwachtingen bijstellen of leren loslaten. Paniek en alle andere negatieve gevoelens hebben doorgaans te maken met een bedreiging in uw behoeften. Dit kan gebeuren als uw behoefte aan invloed en zelfsturing bedreigd wordt of doorbroken. Ook kan er een relatie liggen in de verstoring van de behoefte aan zekerheid en duidelijkheid. Wellicht bent u te gericht op controle en wilt u teveel GRIP op de situatie krijgen terwijl u amper of geen invloed op de siutatie hebt. .

Paniekaanvallen

Soms hebben mensen last van paniekaanvallen. In dat geval adviseren wij je om deskundige hulp te zoeken. Wij schrijven dit artikel om de relatie te laten zien tussen gevoelens en behoeften.

Gevoelens en emoties

Dit artikel is geschreven in de serie gevoelens en emoties. Bekijk onze persoonlijke leerdoelen voor training en coaching.

Gevoelens en emoties

Training en coaching

Bekijk alle trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling! Wij bieden training en coaching  opmaat waarbij uw vraag en uw situatie centraal staat!

Training autonomie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens