Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Onmacht,  machteloosheid en hulpeloosheid

Onmacht,  machteloosheid en hulpeloosheid  zijn gevoelens die ontstaan wanneer u als het ware niet meer opgewassen bent tegen de situatie die zich voordoet. Het ligt niet binnen uw macht of invloed om de situatie te veranderen, hoe graag u ook zou willen! U hebt er alles aan gedaan om de situatie te veranderen maar wat u ook doet: het lukt allemaal niet. In feite hebt u er niks (meer) over te zeggen. Onmacht kan gepaard gaan met andere gevoelens zoals hulpeloosheid of teleurstelling. U bent misschien teleurgesteld soms in anderen, misschien in uzelf. U had heel andere verwachtingen die in zijn geheel niet uitkomen.

Gevoelens van onmacht, machteloosheid of hulpeloosheid

Wanneer voelt u zich machteloos?

U kunt zich machteloos voelen in tal van situaties bijvoorbeeld:

  • Wanneer u ontslagen wordt door uw werkgever en er is werkelijk niets meer aan te doen
  • Wanneer uw relatie ondanks al uw inspanningen toch ontspoort
  • Wanneer u een kinderwens hebt die maar niet wordt vervuld
  • Wanneer u bij  voortduur solliciteert en u komt maar niet aan een baan
  • Wanneer uw kinderen een heel andere kant opgaan dan u had gewenst
  • Wanneer het maar niet loopt in  uw bedrijf ondanks alle maatregelen die u hebt getroffen
  • Wanneer u ziek bent en er zijn geen mogelijkheden om er nog wat aan te doen

Waardoor ontstaat het?

Het gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid kan ontstaan doordat u een heel ander verwachtingspatroon had (zie ook de relatie tussen gevoelens en verwachtingen). Maar vaak heeft machteloosheid ook te maken met een verstoring van uw behoeften. U kunt zich machteloos voelen omdat u niet het gevoel hebt dat u nog invloed op de situatie hebt. Daardoor wordt uw behoefte aan invloed en zelfsturing bedreigd of doorbroken. Ook kan er een relatie liggen in de verstoring van de behoefte aan zekerheid en duidelijkheid.

Teken van zwakte?

Machteloosheid wordt vaak uitgelegd als onmacht, weerloos zijn, krachteloos of slap. Maar is machteloosheid een teken van zwakte? Wij menen van niet! Er kan geen sprake van zwakte of onvermogen zijn indien  u een situatie wilt veranderen die buiten uw invloedsfeer ligt. U hebt daar immers geen invloed op en gevoelens van hulpeloosheid kunnen ontstaan wanneer u merkt dat zelfs anderen er geen invloed op hebben.

Leren loslaten

Een natuurlijke reactie bij het gevoel van machteloosheid is dat u zichzelf tot slachtoffer benoemd in deze situatie (bekijk ook onze leerdoelen inzake omgaan met stress). Een natuurlijke reactie kan zijn om uzelf of de ander de schuld te geven. De kunst is om te leren loslaten (u er bij neer te leggen) of uw verwachtingen bij te stellen omdat het niet binnen uw macht, vermogen en invloed ligt er iets aan te veranderen.

Gevoelens en emoties

Dit artikel is geschreven in de serie gevoelens en emoties. Bekijk onze persoonlijke leerdoelen voor training en coaching.

Gevoelens en emoties

Training en coaching

Bekijk alle trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling! Wij bieden training en coaching  opmaat waarbij uw vraag en uw situatie centraal staat!

Training autonomie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens