Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Competenties van de voorzitter

Een goede voorzitter is onontbeerlijk in een vergaderproces. Het maakt hierbij niet uit of u voorzitter bent van een stuurgroep, een projectgroep, een management vergadering, een teamvergadering of dat u voorzitter bent van de plaatselijke voetbalclub. Echt noodzakelijk bij een goede voorzitter is dat deze boven de partijen kan staan. Als een voorzitter een geheime eigen agenda heeft en niet helemaal onpartijdig is, zal dit snel boven water komen en verliest deze voorzitter meteen zijn geloofwaardigheid. En een ongeloofwaardige voorzitter kan niet meer functioneren.

Om welke kwaliteiten gaat het precies?

Competenties voorzitterWelke competenties heeft de voorzitter nodig? We zetten er een aantal op rij. De voorzitter:

 • onderkent de behoeften en belangen in de groep, vertegenwoordigt deze en handelt daarnaar
 • stuurt de vergadering zonder dat hij al te nadrukkelijk aanwezig is
 • staat boven de partijen
 • zorgt ervoor dat ieder aan het woord komt
 • zorgt dat onuitgesproken op tafel komen
 • moedigt aan ook de meer introverte deelnemer van de vergadering
 • probeert ieder lid van de vergadering aan te sporen en erbij te betrekken
 • ervaart verschil van inzicht niet als bedreiging
 • is op zoek naar wilsovereenkomst en gezamenlijke behoeften en belangen
 • is duidelijk
 • kan samenvatten
 • is besluitvaardig waar nodig en kan de vergadering naar besluitvorming leiden
 • durft de regie te nemen
 • kan betrokkenheid creëren
 • is empathisch, mensgericht
 • heeft oog voor non-verbale signalen
 • kan een open sfeer creëren.

Valkuilen

De voorzitter kent ook zijn/haar eigen valkuilen. We noemen er een paar. Hij/zij

 • drukt een te groot stempel op de vergadering
 • is partijdig of heeft een vooringenomen standpunt
 • weet mensen moeilijk te sturen waardoor de vergadering nodeloos lang duurt
 • is te graag zelf aan het woord
 • laat eigen belangen een rol spelen
 • gaat conflicten vermijden of forceren
 • laat onuitgesproken zaken onder tafel liggen
 • jaagt teveel op besluitvorming terwijl men er niet aan toe is
 • wordt star als het gaat om procedures
 • houdt teveel vast aan een bepaalde rolverdeling

Voorzitter als regisseur

De taak van de voorzitter is door de jaren heen veranderd. Het veranderde werken vereist ook een nieuw type voorzitter. Een voorzitter die blijft meebewegen. Vroeger was de voorzitter vooral een procedurele taak. Nu worden er totaal andere eisen gesteld aan de kwaliteiten van een voorzitter. De tegenwoordige voorzitter moet van heel veel markten thuis zijn. Een regisseur van een film of theaterstuk is verantwoordelijk voor een goede uitvoering. Voor de voorzitter is dit niet anders. Hij/zij is verantwoordelijk voor het goed verlopen van een vergadering.

Taken voor de voorzitter

De voorzitter heeft een aantal taken:

 • Bij de voorbereiding van de vergadering: agenda (helpen) opstellen, planning maken voor de te bespreken onderwerpen,  vaststellen wie uitgenodigd wordt voor de vergadering.
 • Tijdens de vergadering: opening, sluiting, agenda en tijd bewaken, orde en regie bewaren tijdens de vergadering, zorgen dat iedereen aan het woord komt, zorgen dat er besluiten worden genomen, zorgen voor de juiste sfeer.

Leerdoelen vergadertechnieken

Voor de training vergadertechnieken hebben we een aantal leerdoelen voor u uitgewerkt.

Leerdoelen vergadertechnieken

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Gea van der Veen.

Gea van der Veen: presentatietrainer, spreekcoach, verliesexpert