Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Gezichtsverlies lijden: wat is dat precies?

Gezichtsverlies: wat is dat? Wanneer je gezichtsverlies lijdt: waar lijd je dan precies aan? Hoe ontstaat het precies? Wat zijn de oorzaken? En is het te voorkomen?

Gezichtsverlies lijden

Betekenis en definitie

Natuurlijk betekent gezichtsverlies: verlies van het gezicht. Vooropgesteld: daarmee wordt niet zozeer uw gelaat bedoeld. Het gaat vooral om de figuurlijke betekenis. Een gezicht hebben is ook uw presentatie naar de buitenwereld toe. Graag maken we de definitie middels een aantal criteria. Gezichtsverlies is een:

  • Gemoedstoestand van iemand
  • Gevoel van falen, tekort schieten en schaamte vooral naar de buitenwereld toe
  • Gevoel dat men een stuk aanzien en respect verliest of dat er afbreuk aan de verworven positie wordt gedaan

Wanneer gebeurt het?

Gezichtsverlies ontstaat bijvoorbeeld door:

  • Beloftes of toezeggingen die niet kunnen worden waargemaakt
  • Verwachtingen die gewekt zijn bij anderen waaraan men niet kan voldoen
  • Handelingen of daden die men zelf als bloopers of blunders ervaart of die sterk worden veroordeeld door de omgeving of die niet bij de normen en waarden van uw omgeving passen
  • Verlies van positie bijvoorbeeld in het bedrijf of in de politiek (ook de sociale positie of de gezagspositie)

Daarbij kunt u denken aan tal van situaties zoals het gedwongen vertrek van een bestuurder, een minister, een directeur of een gedwongen ontslag. Ook een faillissement kan tot gezichtsverlies lijden.

Aanzienbehoefte

Mensen met een hoge aanzienbehoefte zijn angstiger voor gezichtsverlies dan mensen met een lage aanzienbehoefte. Waarom? Wie een hoge aanzienbehoefte heeft haalt vooral erkenning en waardering uit aanzien, prestaties en prestige. Daarbij kunt u denken aan maatschappelijke of sociale status of positie maar ook aan gezagsposities. Soms vereenzelvigt men zichzelf zo met de verworven baan of positie dat dit als het ware een deel van de eigen identiteit wordt. Gezichtsverlies is dan bijna identiteitsverlies of wordt in ieder geval als zodanig ervaren.

Prestige, aanzien en status

Gevolgen en reacties

Hoe reageren mensen wanneer er gezichtsverlies wordt geleden?

  • Als het heel dramatisch is kan men depressief of suïcidaal worden
  • In mindere gradatie kan men kampen met twijfel over zichzelf, gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van schaamte of falen, soms schuldgevoel en als reactie daarop kan men de neiging hebben de wereld te vermijden (vooral bekenden)

Hoe reageert de omgeving?

De omgeving kan in dergelijke situaties soms keihard en veroordelend reageren. Dat maakt het ook lastig omdat er vaak weinig begrip is voor dit soort omstandigheden. Bovendien kent men de situatie niet maar oordeelt men er toch over.

Wat is eraan te doen?

Het slechtste wat u kunt doen is op de stoel blijven zitten. Zoek op zijn minst professionele hulp en praat van u af. U  zult zien en ervaren dat niet de hele wereld u veroordeelt of afwijst.

Behoeften

Dit artikel is geschreven in de serie behoefte aan waardering, erkenning en respect.

Behoefte aan waardering

Training en coaching

De Steven verzorgt training en coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling, carrière en loopbaan, organisatie- en teamontwikkeling. Wilt u een overzicht van onze  trainingen?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens