Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Amicaal of te amicaal?

Ben jij amicaal? Dan ga jij op een vriendschappelijke manier om met de ander. Amicaal duidt op een hartelijke, informele, spontane, joviale en gemoedelijke omgang. Er is iets ongedwongens vriendschappelijks of kameraadschappelijks in de relatie.  

Het is in ieder geval geen zakelijke, afstandelijke of formele omgangsvorm.

Een amicale omgangsvorm heeft veel kracht. Het voelt snel als vertrouwd. De ander zal zich doorgaans sneller thuis voelen in een amicale omgeving.

Amicaal

Doe de test!

Bij De Steven kun je een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie

Training en coaching

Wil je een training volgen om te leren hoe jij je valkuilen kunt vermijden? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten die bij amicaal horen?

 • je bent gemoedelijk
 • je bent hoffelijk
 • je bent gastvrij
 • je bent loyaal
 • je bent vertrouwenwekkend
 • je bent toegankelijk en benaderbaar

De valkuil: té amicaal?

Te amicaal noem ik de valkuil van amicaal. Wie te amicaal is, passeert een grens. Welke grens? Een grens die te maken heeft met afstand en nabijheid. De duiding van té amicaal heeft alles te maken met normen. Er is geen regelgeving of wetgeving in de EU over het verschil tussen amicaal en ´té amicaal´. Toch klopt dat niet helemaal want er zijn uitspraken te vinden waarbij het tuchtcollege oordeelde over een advocaat die te amicaal was in de omgang met een verdachte. Volgens het tuchtcollege heeft de advocaat niet die afstand gehouden tot de verdachte die beroepshalve van een advocaat verwacht mag worden.

Té amicaal zijn heeft dus te maken met omgangsvormen en omgangsnormen. Enkele voorbeelden:

 • de één wil graag met je en jij aangesproken worden terwijl de ander daar niet van gediend is
 • de één vindt het fijn om met de voornaam aangesproken te worden terwijl een ander dat 'te amicaal' vindt
 • bepaald taalgebruik kan te amicaal zijn
 • fysiek contact (omhelzen, zoenen, hand op de rug plaatsen, klop op de schouder) kan als grensoverschrijdend worden ervaren
 • té openhartig kan een vorm van té amicaal zijn

Afstand en nabijheid

Té amicaal is dus een vorm van te weinig afstand houden of te weinig distantie betrachten. De ander kan dat als grensoverschrijdend ervaren en kan zich daarbij niet op de juiste wijze bejegend voelen. Uiteraard heeft dit onderwerp betrekking op ‘bejegening’.  Alles draait om aanvoelen, alert zijn op signalen van de ander. Het verschil tussen amicaal en te amicaal is een hele bibliotheek aan ongeschreven regels die je al doende moet ontdekken en die ook nog eens per persoon verschillen. Dat vergt sociale flexibiliteit, waar wij mensen doorgaans gelukkig redelijk goed in zijn. Lees ook het artikel over ‘afstand en nabijheid’.

Afstand en nabijheid

Tal van verschijningsvormen

De valkuil ‘te amicaal’ kan voorkomen in tal van verschijningsvormen. Stel jouw huisarts zoent je wanneer je binnenkomt of de therapeut waar je een vervolgafspraak hebt gaat met jou om ‘alsof je bij elkaar in de klas hebt gezeten’. Of je gaat met jouw directeur om alsof het je broer is. Iemand werpt tegen: ‘ja maar wij zijn toch allemaal gewone mensen die brood bij de bakker halen’. Daar heb je gelijk in hoewel er ook verschil is in bakkers en slagers. Maar wanneer je ‘gewoon’ bent, hoef je niet ‘te amicaal’ te zijn. Wellicht brengt dat de kern onder de aandacht. Té amicaal betekent weinig respect hebben voor andermans grenzen, opvattingen of normen en waarden. Het is onvoldoende aanvoelen wat er wel en niet kan, wat de ander wel of niet fijn vindt.

In organisaties

Té amicaal of te close met elkaar omgaan kan een professionele omgangsvorm binnen de organisatie behoorlijk in de weg staan. Wanneer je deze valkuil herkent, zul je ook herkennen dat het soms moeilijk is om:

 • objectief te blijven bij de beoordeling van prestaties en functioneren
 • zakelijk met elkaar om te gaan
 • afspraken te maken en elkaar aan deze afspraken te houden
 • elkaar aan te spreken op bepaald gedrag
 • serieus met elkaar om te gaan (elkaar serieus nemen, afspraken serieus nemen, aanspreken serieus nemen)

Training kwaliteiten en valkuilen

Wil je een training volgen om te leren hoe jij je valkuilen vermijd? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.