Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Hoogbegaafd en een onderzoekende houding

Hoogbegaafd en onderzoekende houding

Hoogbegaafden hebben vaak een onderzoekende houding. Ze mogen daarom graag vraag stellen en zijn leergierig. Soms ervaren anderen dat als kritisch maar omdat ze nieuwsgierig zijn slikken ze niet alles voor zoete koek.

Kritische denkers

Hoogbegaafde personen zijn vaak kritische denkers. Ze merken snel dat om de brij heen wordt gedraaid of dat ze antwoorden krijgen die tegenstrijdig zijn. Bovendien hebben ze een goed onderscheid tussen relevante en irrelevante informatie. Wanneer ze een vraag stellen willen ze graag een serieus antwoord. Wanneer iemand hun vragen lacherig ontwijkt of wegwuift, dan kunnen ze zich afgewezen voelen. Discussie vinden ze doorgaans fijn en ze slikken beslist niet alles voor zoete koek. Vanzelfsprekendheden kunnen ze ter discussie stellen en waar anderen het geijkte pad bewandelen, daar wil een HB-er nog wel eens een nieuwe weg zoeken. Regels en tradities wil men nog wel eens ter discussie stellen.

Leergierig en nieuwsgierig

HB-ers zijn leergierig en nieuwsgierig. Daarom willen ze graag weten wanneer ze vragen mogen stellen en willen ze graag de gelegenheid krijgen om deze vragen te stellen. Nieuwe leerstof vinden ze uitdagend maar ze denken er wel graag zelf over na om het vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Ze willen graag hun mening bijstellen als dat nodig blijkt te zijn maar dan wel op basis van redelijke argumenten.

Ruimte

Hoogbegaafde personen hebben ruimte nodig om goed te functioneren. Bindt ze niet vast aan procedures en richtlijnen en laat ze vooral hun eigen werkwijze bepalen. Doorgaans hebben ze open taken nodig en heldere kaders die een beroep doen op hun denkvaardigheden. Ruimte voor discussie en sparren vinden ze fijn en ook willen ze graag weten hoe ze moeten omgaan met uitgestelde aandacht. Graag geven ze hun visie, tegenbeweringen of bewijzen voor hun redenering en oprechte aandacht hiervoor is van belang. U zet een HB-er in zijn/haar kracht door hem/haar ruimte en vertrouwen te geven.

Onderzoekend ingesteld

Hb-ers willen graag de kans hebben om al hun vragen te stellen. Dat komt omdat ze een open en onderzoekende houding hebben. Zowel op school, in hun werk of vrije tijd zijn ze nieuwsgierig en doen ze veel kennis op. Vaak zijn ze initiatiefrijk en ondernemend. Voorwaarde is wel dat ze geprikkeld en intellectueel uitgedaagd worden. Ze willen de nieuwe opgedane kennis  kunnen ‘toetsen’ aan nieuwe denkkaders en ze bekijken de vraagstukken vaak vanuit verschillende invalshoeken. Vaak zijn ze ontstaansbegrijper: ze willen weten hoe dingen werken of hoe dingen ontstaan zijn.

Valkuil

Een valkuil voor HB-ers kan zijn dat ze over-kritisch worden en dat ze moeilijk te stoppen zijn in hun onderzoekende houding. Anderen kunnen dat als vervelend ervaren.

Hoogbegaafd

Bekijk ons aanbod voor training, loopbaanbegeleiding en coaching van hoogbegaafden.

Coaching hoogbegaafden

Talentontwikkeling

Bekijk onze trainingen voor talentontwikkeling of ons aanbod voor hoogsensitieve personen.

Persoonlijke ontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Annita Smit.

Annita Smit trainer coach en jongerencoach