Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit reken ik tot de basisbehoeften van ieder mens. Ik noem deze twee behoeften in één adem, en dat is niet geheel terecht. Want enerzijds horen ze bij elkaar en anderzijds ook weer niet.

Intiem

Ik leg eerst maar eens uit wat ik onder intiem versta. En dan begin ik op te merken dat je intiem kunt zijn zonder seksualiteit. Intimiteit duidt wat mij betreft op een vorm van beslotenheid, vertrouwelijkheid en innigheid. Intiem zijn met elkaar duidt op geborgenheid en genegenheid die je voor elkaar voelt. Intiem is dat je je zo verwant voelt met elkaar en dat je je zo verbonden voelt, dat je elkaar verstaat in hart en ziel. Je voelt zielsverbondenheid en je verstaat elkaar met een enkel woord en een enkele zinsnede. Intiem is ook:

 • Je gehoord voelen
 • Je begrepen voelen
 • Respect voelen
 • Je serieus genomen voelen

Zielsverwantschap is een kostbaar goed. Zeker in een tijd waarin we maar voorthollen en voortjakkeren. Het verdrijft gevoelens van eenzaamheid en het geeft enorm veel steun. Bovendien is het goed voor de energiebalans.

Intimiteit en seksualiteit is een behoefte

Dit artikel schreef ik in de serie over behoeften.

Behoeften

Seksualiteit

Ook seksualiteit noem ik een behoefte. Het roept tal van gevoelens op. Dat kunnen lustgevoelens zijn maar aangeraakt worden roept ook gevoelens op van bemind worden, gezien worden, geliefd worden. Ik noem seks ook hier apart en los van intimiteit want je kunt ook seks hebben zonder intimiteit te ervaren. Wellicht is er dan sprake van lustbevrediging. Daarom spreek ik liever in één adem over behoefte aan intimiteit en seksualiteit. Een behoefte die louter menselijk is, waar wat mij betreft niets mis mee is. Het is in een relatie ook een kwestie van autonomie, van geven en ontvangen in balans. Het gaat over de ander zien en gezien worden, de ander horen en gehoord worden maar ook over begeren en begeerd worden, vragen en geven.

Geboden en verboden

Toch is seks omgeven door tal van geboden en verboden. Van oorsprong ligt er een behoorlijk taboe op als zijnde een onderwerp waar je niet zo gemakkelijk over praat met elkaar.

Vanuit mijn reformatorisch-christelijke achtergrond is het dichtgetimmerd met tal van gedachten over begeerten en boze lusten, verkeerde of zondige gevoelens. Het is mij voorgesteld als een losbandige leeuw die in je woont en die getemd moest worden. Ik heb lang gedacht dat ik daar vrij zeldzaam in was, als het hierover gaat. Eerlijk gezegd: ik heb er ook jaren mee geworsteld. Iedere keer kwamen die zogenaamd zondige gevoelens weer terug, die ik eigenlijk zou moeten beheersen en die ik onder controle moest zien te krijgen.

Maar ook mensen die een heel andere achtergrond hadden dan ik, hoorde ik vaak negatief praten over seks. Alsof het een soort noodzakelijk kwaad was waar je niet aan ontkwam wanneer je graag kinderen wilde krijgen. Of als zijnde dat het iets was dat vies is, of waar je van in de kramp schiet wanneer je er iets over moet zeggen. Het zijn zomaar dingen die ik tegenkom.

In ieder geval is het een onderwerp waar we snel van blozen, waar we weinig over zeggen of waar we ons niet zo goed raad mee weten.

Taboe op seksualiteit

Geven en ontvangen

Seksualiteit en intimiteit horen wat mij betreft bij elkaar. Je hoort elkaar, je ziet elkaar staan, je voelt zielsverwantschap, je spreekt van hart tot hart en zo ervaar je innige verbondenheid. Dat kan de behoefte geven om de ander aan te raken, te strelen of te kussen. Dat geeft de behoefte weer om aangeraakt te worden, gestreeld te worden of gekust te worden. Beminnen en bemind worden. Liefhebben en geliefd worden. Wat mij betreft is het autonomie. Je kunt geven en je kunt ontvangen en jouw partner kan ook geven en ontvangen.

Liefde is respect voor elkaars behoeften

Wanneer er liefde is, heb je respect voor jouw eigen behoefte. Dan wimpel je dat niet af met woorden als vies of ongeoorloofd. Wanneer er liefde is, heb je ook respect voor de behoefte van de ander. En ik zeg er direct maar bij: respect hebben voor de behoefte van de ander betekent voor mij, respect hebben voor de grenzen van de ander. Wie lief heeft, zal dus niet overrulen, dwingen en de ander niet misbruiken.  
Wat mij betreft is het liefdesspel een spel tussen geven en ontvangen, tussen voelen en aanvoelen, tussen ervaren en samen beleven, tussen begeren en begeerd worden, tussen beminnen en bemind worden. En ja, het is een horen en verstaan van elkaar in diepe zin.

Lust en levenslust

Lust dient de gezondheid en bevordert levenslust. Ik vind het ervaren van geestelijke of zinnelijke lust, een waarde. Lust ervaar je in het hier en nu. Het duidt op leven en beleven. Het komt van het woord delectatio, zegt Anselm Grün, in één van zijn boeken. Het is iets wat verlokt, aanlokt, aantrekt en waar je gretig of nieuwsgierig op ingaat. Lust is een aanstekelijke kracht, wat je in vuur en vlam kan zetten. Daarom heeft lust betekenis. Lust geeft vreugde en blijdschap.

Taboe en spannend doen

Hoe groter het taboe, hoe meer geboden en verboden er zijn, des te meer de ontsporingen zich aandienen. En ook die ontsporingen willen we weer bedwingen door geboden, verboden, protocollen en wetgeving. En zo proberen we de leeuw aan banden te leggen. Maar met wetgeving draag je niet bij aan het grandioos mooie van seksualiteit en intimiteit, net zomin als wetgeving eraan bijdraagt dat je ontsporingen voorkomt.
Het taboe die op seksualiteit en intimiteit ligt is een ontkenning en onderschatting van een oerkracht en behoefte die een mens kenmerkt. Het is een poging om de oerkracht die in je woont te temmen met bordjes van ‘je zult niet’ en ‘je moet zo’. En daarmee nemen we onszelf niet serieus, in die zin dat we onze eigen oerdrift en gevoelens negeren.

Gevolgen

De gevolgen van het door onszelf gecreëerde taboe zijn enorm. Het is de reden waarom mannen een vrouw moeten nafluiten op straat. Maar het ligt niet alleen aan mannen. Zoals een voetbalster vertelde uit de voetbalkleedkamer van de dames: 'bij ons gaat het precies zo, wanneer het over mannen gaat hoor'.

Het is de oorzaak van lacherig doen over iets wat sereen en puur is. Het is het belachelijk maken van de diepste gevoelens die je als mens kan hebben, wat zich uit in schuine grappen, domme opmerkingen over het andere geslacht of het veroordelen van mensen die een andere seksuele geaardheid hebben dan jij hebt.
Zoals bij ieder taboe, wordt de uitweg gezocht en ontstaan er tal van uitwassen. Hoe dat komt? Omdat we niet geleerd hebben om met die leeuw van gevoelens om te gaan, anders dan het veroordelen en afkeuren van die gevoelens.

Misbruik

Vervolgens staat de krant vol verhalen over seksueel misbruik zoals seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting. Wat mij betreft hebben dit soort berichten niks te maken met intimiteit en seksualiteit. Waarom niet? Het gaat niet over intimiteit maar over intimidatie. Het gaat niet over lust maar over machtswellust en het verheffen van jezelf boven een ander door onecht te charmeren en ook door te kleineren, te menen dat jouw verlangens veruit leidend zijn in jouw omgang met de ander of door jezelf een positie aan te meten die ver boven de ander uitreikt. Seksueel misbruik begint bij het niet serieus nemen van de leeuw die in je woont, het niet kunnen omgaan met jouw oerinstinct, het uitoefenen van macht over de ander alsof je de ander bezit, het dis-respecteren van grenzen van anderen, het overmatig toegeven aan eigen wellusten en de wangedachte dat jij je dit zonder consequenties wel kunt permitteren. Ontsporingen op het terrein van seks en intimiteit zie ik als volgt. Wat gaat er mis bij de dader?  

 • De dader hoort alleen zichzelf en ziet de ander niet staan
 • De dader bevredigt eigen lusten en er is geen sprake van liefde
 • De dader oefent macht uit en dwingt de ander tot iets wat hij/zij niet wil
 • De dader is grensoverschrijdend bezig (intimiteit vervangen voor intimiderend en intimidatie)

Weerbaarheid

Weerbaar zijn tegen misbruik, is niet eenvoudig. Maar ik ga opnoemen wat jij en ik er wel aan kunnen doen:

 • Seksualiteit en intimiteit beschouwen als een volstrekt normale behoefte waar we niet stiekem over hoeven te doen
 • Vertellen wat je wel wilt namelijk echtheid en oprechtheid en het mijden van schijnintimiteit
 • Autonomie ontwikkelen waardoor je afhankelijkheidsrelaties voorkomt
 • Voorkomen dat je zelfwaardering en aandacht zoekt op een manier die verwerpelijk en ongezond is

Weerbaarheid tegen seksueel misbruik, begint bij toegerust zijn voor het vervullen van je behoefte.

Training en coaching

Bekijk onze trainingen gericht op autonomie of bestel het e-book: persoonlijke ontwikkeling dat doe jezelf!

Persoonlijke ontwikkeling ebook

Bekijk e-book

Bestel de online training: autonomie en persoonlijk leiderschap!

In onze webshop kun je de training autonomie en persoonlijk leiderschap aanschaffen!

Online training autonomie

Meer informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit

Velden met een * zijn verplicht.


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.