Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Zelfaanvaarding of zelfacceptatie

Zelfaanvaarding of zelfacceptatie betekent: jezelf aanvaarden en accepteren zoals je bent. Nu is aanvaarden en accepteren een werkwoord. Aanvaarden zoals je bent is dus een proces wat voortdurend doorgaat. Het is niet zo dat je op enige dag een diploma voor zelfacceptatie krijgt waarna je klaar bent. Zelfaanvaarding kan een leven lang duren.  Het geheim van jezelf accepteren en jezelf aanvaarden is dat je het niet kunt uitbesteden. Je moet het zelf doen dus. Wil je meer zelfaanvaarding ontwikkelen ben je bereid om hieraan te werken? Lees dan allereerst dit artikel.

Wat betekent het? Wat is de definitie?

Bij het definiëren van zelfaanvaarding en zelfacceptatie begin ik toch maar met de vermelding dat aanvaarden wat anders is dan het passieve ‘nou ja, je moet het maar nemen zoals het is’. Dat is eerder een vorm van slikken, je passief schikken in wie je bent en berusten in je lot. Zelfacceptatie is juist wat anders.

Aanvaarden is jezelf omarmen en aannemen zoals je bent. Het is het leven met jezelf durven aangaan, oppakken en aanpakken. Wanneer je een woning aanvaardt, dan neem je de woning in ontvangst. Zo kun je jezelf ook in ontvangst nemen.

Zelfaanvaarding

Training assertiviteit

Wil je een training assertiviteit volgen? Aarzel niet en bel voor info!

Training assertiviteit

Doe de assertiviteitstest!

Hoe assertief ben jij? Doe de test!

Doe de assertiviteitstest

Jezelf leren aanvaarden en accepteren: wat omvat het?

Jezelf aanvaarden betekent dat je het leven met jezelf durft aan te gaan. Maar wat is dat dan dat ‘ZELF’? Dat ZELF dat ben jij. Dat is jouw lichaam, hoe je eruit ziet,  maar ook jouw geest en identiteit. Dat zijn jouw overtuigingen, talenten, kwaliteiten, normen en waarden, inzichten, gevoelens, gedachten, vaardigheden en kennis. Maar ook jouw geschiedenis, ervaring, levenservaring, de plek waar jouw wieg stond, jouw familie en ouderlijk huis.

Jezelf aanvaarden gaat nog dieper. Want jouw ‘ZELF’ aanvaarden omvat ook jouw pijn, jouw verdriet, jouw aarzeling en twijfel. Het omvat jouw fouten, tekortkomingen, fouten die je maakte, verkeerde inzichten die je had, zaken die je als stommiteit hebt betiteld. Jezelf aanvaarden is dus ook het omarmen van je tekortkomingen, eigenaardigheden.  

Stop met veroordelen en bekritiseren van jezelf

Jezelf accepteren is stoppen om jezelf te veroordelen en te bekritiseren:

 • op wat er niet is en wat er wel had moeten zijn
 • op wat je niet deed maar wat je wel had moeten doen
 • op wat je wel deed maar nooit had mogen doen
 • op wat je niet zei maar wat je wel had moeten zeggen
 • op wat je wel zei terwijl je je stil had moeten houden
 • op wat je niet goed hebt gezien en wat je wel had moeten zien
 • op alles wat er niet is of op alles wat er teveel is

Waarom is het moeilijk?

Vind je het moeilijk om jezelf te aanvaarden? Weet je hoe dat komt? We kennen elkaar niet maar ik kan jou wel wat voorbeelden aanreiken. Misschien herken je er een paar.

 • Is er iets in jouw leven gebeurd wat je moeilijk een plek kunt geven?
 • Heb je iets gedaan of nagelaten wat je jezelf nog steeds kwalijk neemt?
 • Ben je voortdurend bezig met hoe je zou moeten zijn in plaats van met hoe je werkelijk bent
 • Leg je de lat enorm hoog voor jezelf en heb je te hoge verwachtingen van jezelf?
 • Werd je vaak bekritiseerd of was er een grote prestatiedrang in jouw leven?
 • Ben je ontevreden over wat je tot nu toe bereikt heb in jouw leven?
 • Vergelijk je jezelf met anderen die het beter hebben of die het in jouw ogen beter gedaan hebben?
 • Denk je vaak negatief over jezelf?
 • Heb je persoonlijke eigenschappen die je in jezelf niet waardeert?
 • Vind je het moeilijk om eerlijk naar jezelf te kijken?

Zelfacceptatie

Eerlijk zijn tegenover jezelf

Zelfaanvaarding begint door een eerlijk beeld over jezelf te hebben. Je hoeft niet meer te zijn dan wie je bent. Jouw eigenwaarde groeit niet door de prestaties die je hebt verricht of door de diploma’s die je hebt gehaald. Jouw zelfwaardering hangt niet af van jouw intelligentieniveau. Integendeel: het gaat erom dat je leert aanvaarden wie je bent en wat je kunt met alle gaven, kwaliteiten en talenten die je hebt gekregen.

Je hoeft niet op de tenen te lopen om steeds meer te presteren. Maar je hoeft je kwaliteiten en talenten ook niet te verdoezelen of weg te moffelen. Ieder mens heeft talent. Heb je voldoende zicht op eigen talenten en kwaliteiten? Heb je een beeld van de vaardigheden en ervaring waarover je beschikt?

Zelfaanvaarding betekent dat je jezelf niet overschat en ook dat je jezelf niet onderschat.

Verkeerde bronnen

Wanneer je uit verkeerde bronnen tapt, is zelfaanvaarding moeilijk of misschien wel onmogelijk. Wat zijn verkeerde bronnen?

 • Maatschappelijke bronnen die normgevend zijn waaraan je zou moeten voldoen en die jouw eigen verwachtingspatroon gaan beheersen en bezoedelen
 • Mensen in jouw omgeving die je voortdurend normen en druk opleggen waaraan je niet voldoet, misschien zelfs niet kunt of wilt voldoen

Zelfaanvaarding ontwikkelen

Strijd met jezelf!

Gebrek aan zelfacceptatie zorgt voor negatieve gevoelens omdat je jezelf steeds afwijst. Het heeft invloed op jouw zelfwaardering, zelfvertrouwen, zelfverzekerd overkomen en op jouw zelfbeeld. Je kunt ook andere negatieve gevoelens krijgen zoals:

 • Je minderwaardig voelen
 • Jaloezie of afgunst
 • Onzekerheid en twijfel over jezelf
 • Je overbodig voelen of het idee hebben dat je niet voldoet of deugt

Training en coaching

Training of coaching gericht op zelfaanvaarding kan helpen om meer inzicht te krijgen in wie je bent, waarom je het moeilijk vindt om jezelf te aanvaarden en hoe je progressie maakt in zelfaanvaarding. Tal van leerdoelen hebben daar mee te maken zoals bijvoorbeeld het leren loslaten van ideaalbeelden over jezelf of het loslaten van normen die je jezelf oplegt.

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Ebook of webinar

Meer weten over assertiviteit?

Of bekijk onze training assertiviteit!

Training Assertiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.