Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Wisselende of tegenvallende bedrijfsresultaten: hoe kan dat toch?

Hebt u steeds wisselende bedrijfsresultaten? Is er geen constante lijn die uiteindelijk groei van uw bedrijf aanduidt? Vallen de bedrijfsresultaten regelmatig tegen? Is het niet wat u er van verwacht had? Lees dan dit artikel.

Wisselende of tegenvallende bedrijfsresultaten

Oorzaken

Er kunnen diverse oorzaken zijn voor wisselende bedrijfsresultaten.

 • Situationeel of incidenteel

  Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld privé omstandigheden die een rol speelden in het leven van de ondernemer zoals echtscheiding, familieomstandigheden, overlijden of ziekte van de partner. Uiteraard zijn dat zaken die in een bepaald boekjaar behoorlijk kunnen opspelen. We noemen het echter incidentele of situationele oorzaken. Ze zijn lastig, vervelend en ongemakkelijk maar wel duidelijk en aanwijsbaar.

 • Externe factoren

  Externe factoren kunnen er ook zijn. We noemen wat voorbeelden zoals:

  • marktomstandigheden zoals de tegenvallende melkprijs voor agrarische bedrijven
  • bedrijven die getroffen worden door sancties die van overheidswege worden opgelegd aan bijvoorbeeld Rusland
  • weeromstandigheden zoals storm (veroorzaker van schade).
 • Interne factoren

  Toch blijken interne oorzaken de overhand te hebben bij wisselende of tegenvallende jaarcijfers. We noemen er een aantal:

  • Onvoldoende grip op de eigen cijfers, boekhouding en administratie en onvoldoende besef wat de baten en lasten maandelijks nu precies zijn. Sommige ondernemers presteren het nog steeds om aan het einde van het boekjaar de cijfers even door te sturen naar de boekhouder.
  • Onvoldoende grip op de projectadministratie: geen structurele voor- en nacalculatie op projecten
  • Onvoldoende affiniteit als ondernemer met cijfers en financiën: geen besef van liquiditeitsposities, kosten- en werkelijke opbrengsten
  • Onvoldoende affiniteit met innovaties: voortdurend in bestaande patronen blijven zitten
  • Te gericht op de korte termijn
  • Sterke groei van de organisatie waardoor de kosten soms voor de baten uitgaan (is niet erg als u het maar weet en wanneer het maar niet te lang duurt).
 • Bedrijfscultuur: gebrek aan focus

  Een belangrijke oorzaak vinden wij ook in de bedrijfscultuur. Gebrek aan focus, het ontbreken van doelgericht handelen, het niet hanteren van doelstellingen aan de hand van een businessplan, onvoldoende scherpte en alertheid bij de ondernemer, het ontbreken van strategische keuzes en de discipline om daar de hand aan te houden.

  • Gebrek aan strategie en doelgericht handelen

   Gebrek aan strategie en doelgericht handelen. Daarmee bedoelen wij: de grote lijnen uitzetten ieder jaar (of meerdere jaren), een meerjarenbeleidsplan maken (als ’t kan op twee A4-tjes) en vanuit dat vertrekpunt werken met concrete doelstellingen en taakstellingen.

  • Gebrek aan focus, scherpte en alertheid

   Een volgende punt betreft ook de ondernemer vaak zelf. Er is gebrek aan focus, scherpte en alertheid. Dat betekent:

   • geen doelen stellen
   • onvoldoende focus op het behalen van doelen
   • onvoldoende voortgangsbewaking
   • geen deadlines stellen
   • onvoldoende prioriteiten stellen en te weinig keuzes maken

  Te vaak belandt de ondernemer (zeker in het MKB) verstrikt in de waan van de dag (uitvoer van operationele taken) en wordt hij opgeslokt door het hier en nu. Echter: ondernemen gaat niet alleen over het hier en nu maar vooral ook over morgen en overmorgen.

Hoe het eigenlijk zou moeten?

Onlangs spraken we met een ondernemer die vertelde hoe het eigenlijk moet:

 • Jaarlijks stelt hij doelen: ook qua omzet, qua kosten, qua financiën
 • Deze doelen heeft hij per maand en per week gesegmenteerd
 • Op vrijdagmiddag om 16.00 uur vergelijkt hij de doelstellingen en prognoses met de werkelijke resultaten (vinger aan de pols) en benoemt hij actiepunten indien er afwijkingen zijn
 • Op maandag bespreekt hij de actiepunten met zijn management-team

Knelpunten in de organisatie

Dit artikel is geschreven in de serie knelpunten in bedrijven en organisaties.

Knelpunten in organisaties

Organisatieontwikkeling

Bekijk onze trajecten gericht op organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

E-book: HSP label of labiel?

E-book met als titel: hoogsensitief, label of labiel? Bestel dit ebook via de webshop!

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.