Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

SWOT analyse

SWOT analyse: methode om sterke en zwakke punten in kaart te brengen evenals kansen en bedreigingen met als doel: ontwikkeling van visie en strategie onderneming.

Betekenis en definitie

Swot analyse: sterke punten of weak points organisatieDe afkorting SWOT is als volgt tot stand gekomen:

 • Strong Points (sterke punten)
 • Weak Points (zwakke punten)
 • Opportunities (kansen)
 • Threats (bedreigingen)

Interne factoren

De sterke en zwakke punten gaan over de interne factoren van uw organisatie:

 • Strong Points (sterke punten)

  De eerste stap bij het komen tot een SWOT-analyse is de benoeming van een aantal sterke punten uit uw organisatie. We noemen een aantal voorbeelden:

  • S1    bekendheid in de regio
  • S2    een organisatie die flexibel is
  • S3    gemotiveerde medewerkers
  • S4    weinig verloop onder het personeel
 • Weak Points (zwakke punten)

  swot analyse zwakke punten of weak points organisatieIeder bedrijf kent ook zwakke punten. Dat zijn de punten die aandacht verdienen in de toekomst. Aan de hand van voorbeelden kunt u wellicht komen tot een beeld van zwakke punten binnen uw eigen organisatie.

 • W1    te weinig ‘doorbloeding’ (doorstroming) binnen het bedrijf: bedrijfsblindheid
 • W2    aandeelhouders bieden te weinig ruimte om te komen tot goede bedrijfsstrategie
 • W3    in hoogseizoen: te weinig personeel
 • W4    ligging van het bedrijf

Sterke en zwakke punten rubriceren

Rubriceer sterke en zwakke punten in harde factoren (sterk of zwak) en zachte factoren (sterk of zwak).

Harde factoren:

 • Systemen
 • Structuren
 • Strategie

Zachte factoren

 • Cultuur en gedeelde waarden
 • Personeel
 • Skills
 • Management stijl

Voorbeelden sterke en zwakke punten

Kansen en bedreigingen: externe omgeving

Kansen en bedreigingen zijn externe factoren:

 • Opportunities (kansen)

  swot analyse kansenDe kansen kunnen veelal bepaald worden door externe factoren. Trends in de markt kunnen ook nieuwe kansen bieden. Toen bijvoorbeeld het tweeverdienergezin een trend werd, ontstonden er nieuwe kansen voor de afhaalmaaltijden waar tal van horecaondernemingen op ingespeeld hebben.

  Voorbeelden van kansen:

  • O1    toename van het aantal huisdieren per gezin
  • O2    toename koopkracht per gezin
  • O3    eigen woningbezit wordt gestimuleerd door de overheid (fiscale aftrek)
  • O4    technische mogelijkheden
 • Threats (bedreigingen)

  swot analyse bedreigingenIn de markt zijn er op ieder moment tal van bedreigingen waardoor de huidige bedrijfsstrategie onder druk kan komen te staan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • T1     de totale markt zakt in
  • T2     de concurrentie neemt toe
  • T3     MKZ-crisis
  • T4     het aantal 65-plussers neemt toe (vergrijzing)
 • Voorbeelden kansen en bedreigingen

  Kansen en bedreigingen spelen zich af in de externe omgeving en dus niet bij uw interne organisatie. Onderstaande voorbeelden kunnen zowel een kans of een bedreiging zijn:

  • technologische ontwikkelingen en mogelijkheden
  • positie van de concurrent (concurrentieanalyse wil soms helpen)
  • nieuwe marktbehoeften (kans) of marktbehoeften die verdwijnen (bedreiging)
  • nieuwe subsidiemogelijkheden (kans) of het verdwijnen van bepaalde subsidies (bedreiging)
  • nieuwe wet- en regelgeving of het verdwijnen van bepaalde wet- en regelgeving
  • trends op de markt
  • het toetreden van nieuwe leveranciers op de markt of het verdwijnen van bepaalde leveranciers
  • maatschappelijke veranderingen of politieke maatregelen
  • economisch klimaat
  • mogelijkheden van internetmarketing (kan een kans zijn maar ook een bedreiging): webshops, vindbare website, social media etc.
  • export mogelijkheden

Confrontatiematrix of TOWS-strategieën

Bij de TOWS-matrix staan de letters SWOT in omgekeerde volgorde. Het is namelijk van groot belang om uw aandacht niet eenzijdig te richten op de zwakke punten van uw organisatie in relatie tot bedreigingen. Met de TOWS-matrix komen we tot een strategie die onderdeel worden van uw totale beleid.

Het omwerken van een SWOT-analyse naar een TOWS-matrix heeft de volgende doelstelling:

 • de relatie sterke punten en kansen leidt tot een deelstrategie (SO-strategie)
 • de relatie zwakke punten en kansen leidt tot een deelstrategie (WO-strategie)
 • de relatie bedreigingen en sterke punten leidt tot een deelstrategie (ST-strategie)
 • de relatie bedreigingen en zwakke punten leidt tot een deelstrategie (WT-strategie).

Van strategie naar bedrijfsdoelstellingen

Strategie klaar? dan kunt u werken aan zakelijke doelen of bedrijfsdoelstellingen.

Zakelijke doelstellingen

TOWS-matrix 

TOWS matrixAan de hand van de TOWS matrix kunnen diverse deel strategieën worden benoemd:

 • SO-strategie (strong points & opportunities)

  • SO1: uitbreiding productaanbod  (gebaseerd op O1 en S1)
  • SO2: aanschaf nieuwe productiemethoden  (gebaseerd op O4, O2, S2)
 • ST-strategie (strong points & threats)

  • ST1:  samenwerkingsverband aangaan met concurrent (gebaseerd op T2)
  • ST2:  nieuw product ontwikkelen voor 65+  (gebaseerd op T4)
 • WO-strategie (weak points & opportunities)

  • WO1:        een nieuwe locatie zoeken  (gebaseerd op W3, W4 en O3)
  • WO2:        personeelsbeleid aanpassen, wervingscampagne personeel starten (gebaseerd op W1, W2 en O2, O1)
 • WT-strategie (weak points & threats)

  • WT1: aanpassing bedrijfsvorm (gebaseerd op T2 en W2)
  • WT2: loopbaanbeleid ontwikkelen   (gebaseerd op T2, W1 en W3)

SWOT analyse criteria voor de TOWS matrixDe uitwerking van de strategieën leidt tot de volgende matrix:

 • Confrontatiematrix

  • SO-strategieën   Uitgaan van sterke kant en gebruikmaken van de mogelijkheden die worden geboden (combineer strong points met opportunities)
  • WO- strategieën Gebruik maken van mogelijkheden waardoor tegelijkertijd de zwakke punten worden verkleind (combineer weak points met opportunities)
  • ST- strategieën   Gebruik maken van bedreigingen in de externe omgeving (combineer strong ponts met threats)
  • WT- strategieën  WT-strategie kan bijvoorbeeld leiden tot sanering, verkoop of fusie van een bedrijf (combineer weak points met threats)
 • Strategische keuzes maken aan de hand van criteria

  Aan de hand van onderstaande criteria kunnen strategische keuzes getoetst worden. U kunt zelf criteria toevoegen aan de matrix. Vervolgens kunt u die opties kiezen die de meeste kans van slagen hebben.

Leerdoel training visie en strategie

Bekijk de leerdoelen voor leidinggevenden, managers, directies en ondernemers inzake de training visie en strategie.

Andere leerdoelen visie- en strategieontwikkeling

Training visie- en strategieontwikkeling

Bekijk de mogelijkheden van onze training gericht op visie- en strategieontwikkeling. .

Visie en strategie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook

Meer informatie

Training spreken in het openbaar

 • Datum: 18 november 2021 (9.30-16.00 uur)
 • Locatie: Amersfoort

Training spreken openbaar

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.